Legal Advisor - Documentation

terug naar overzicht

Fednot te Brussel is op zoek naar een Legal Advisor Documentation


Functieomschrijving

De legal advisor draagt bij tot de uitbouw van het notarisambt door het ter beschikking stellen van juridische documentatie alsook nieuwe wetgeving aan het notariaat, de juridische commissies, de notariële instellingen en de collega's met het oog op een optimale dienstverlening.

Ook het deelnemen aan algemene of bijzondere informatieopdrachten, zowel naar het doelpubliek van de notarissen en hun medewerkers toe als daarbuiten, maakt hier deel van uit. Net zoals het opsporen en bijhouden van wetgevende evoluties.

De legal advisor zal ook deelnemen aan de ondersteuning van digitaliseringsprojecten die uitgaan van de IT-pijler van Fednot.

De legal advisor zal deel uitmaken van de dienst Documentation & Information (D&I), een onderdeel van de juridische pijler, en rapporteert aan het hoofd van D&I.

De kerntaken zijn als volgt :

 • U draagt bij tot de ondersteuning van digitaliseringsprojecten, zowel tijdens de analyse-fase als in de juridische opvolging bij de lancering.
 • U neemt deel aan de opvolging en interne communicatie van de parlementaire werkzaamheden en documenten die van belang zijn voor het beroep;
 • U neemt deel aan de opvolging van nieuwe publicaties in het Belgisch Staatsblad en selecteert daaruit de relevante informatie;
 • U wordt belast met de zelfstandige redactie van juridische syntheses of commentaren, evenals modellen, voor externe communicatie naar de notarissen en/of derden;
 • U neemt deel aan juridische commissies als rapporteur en draagt bij tot de juridische publicaties van tijdschriften en naslagwerken die worden uitgegeven door Fednot.

Werkomgeving:

Fednot is de beroepsvereniging van het notariaat. Dankzij de dagelijkse inzet van bijna 200 medewerkers ondersteunt Fednot de notariskantoren in het leveren van kwalitatieve diensten aan de burgers  en dit op sleutelmomenten van hun leven (samenwonen/trouwen, een woning aankopen, een onderneming opstarten ...).

Fednot speelt een voortrekkersrol met een breed en innovatief aanbod aan diensten en oplossingen.

Notariskantoren kunnen bij ons terecht voor juridisch advies, ondersteuning qua software tools, advies rond het management van hun kantoor alsook HR-oplossingen.

Notaris.be is het speerpunt van ons externe communicatie met o.a. FAQ’s, rekenmodules en video’s over de sleutelmomenten in het leven.

Onze kantoren bevinden zich in hartje Brussel, en zijn gemakkelijk bereikbaar vlakbij het Centraal Station.

We bieden een aangename, stimulerende werkomgeving, met ruimte voor initiatief.

Neem gerust een kijkje op onze website, alsook onze LinkedIn-pagina voor meer jobopportuniteiten.

Profiel:

 • U bezit een Master in de Rechten en heeft minimum 2 jaar professionele ervaring. Een Master in het Notariaat is een pluspunt;
 • U heeft interesse in het notariaat. Relevante ervaring in het notariaat is een groot pluspunt.
 • U beschikt over een algemene juridische kennis in de voor het notariaat relevante rechtstakken (familierecht, vennootschapsrecht, gerechtelijk recht, zakenrecht, administratief recht, fiscaal recht,...) ;
 • U heeft interesse voor ondersteuning van digitaliserings-projecten uit de notariële wereld.
 • U kan snel wetsvoorstellen en –ontwerpen of nieuwe wetgeving analyseren en nagaan of deze een impact kunnen hebben voor het notariaat ;
 • U heeft een vlotte pen. U kan een juridische problematiek helder en bevattelijk verwoorden in beide landstalen, zowel voor een gespecialiseerd publiek (notarissen) als voor niet-juristen. Een uitstekende kennis van het Nederlands en het Frans is bijgevolg vereist.

Aanbod:

Onze cliënt biedt een dynamische en gevarieerde functie binnen een stabiele en aangename werkomgeving. U komt terecht in een dynamische ploeg van juristen.

U kan rekenen op een competitieve verloning, in functie van uw opleiding en ervaring, aangevuld met een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen.

Interesse?

Solliciteer schriftelijk met CV en motivatiebrief bij HR Recruitment via hrrecruitment@fednot.be met vermelding ”Legal advisor - documentation".

‘Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang (Bv: contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door privacy@belnot.be te contacteren. Wij zien erop toe dat al uw persoonsgegevens behandeld worden volgens de geldende Privacywetgeving.’