Opzegwijzer

Ben je ontslagen of wil je zelf ontslag nemen, dan moet je rekening houden met een opzegtermijn. Na jouw ontslag blijf je tijdens je opzegperiode nog enkele weken voor je (ex-)werkgever werken. Ben je bediende? Met deze tool bereken je de opzeggingstermijn van een bediende conform het eenheidsstatuut.

Aandacht!

De tool laat toe om de wettelijke opzeggingstermijnen te berekenen in geval van beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Met gunstiger regelingen op ondernemings- en/of individueel niveau wordt geen rekening gehouden.

Voor de bedienden die de leeftijd van 65 jaar naderen voorziet de nieuwe regeling een maximum van 26 weken opzeggingstermijn. Dit plafond is nog niet ingebouwd in de berekeningstool

Met deze tool kunnen individuele uitdienstberekeningen worden uitgevoerd. Voor ‘rugzakberekeningen op collectief niveau (voor een ganse onderneming of afdeling) kan je contact opnemen :