TERUG NAAR OVERZICHT

Zoveel kost de Belgische gezondheidszorg nu

 

De uitgaven voor gezondheidszorg nemen een stevige hap uit het overheidsbudget. Daar tegenover staat uiteraard de uitgebreide sociale bescherming waarvan de gemiddelde Belg kan genieten. Al krijgt niet elke vorm van gezondheidszorg een groot budget. Mantelzorg is goed voor heel wat zorguren, maar kost de overheid erg weinig geld.

Bekijk nu alle jobs in de zorg

Sociale bescherming is veruit de grootste uitgavepost van de overheid, zo blijkt uit cijfers van de Nationale Bank van België uit 2017. Van de 224,45 miljard euro aan overheidsinkomsten vloeide 110,09 miljard euro naar uitgaven voor sociale bescherming. Denk daarbij aan uitkeringen voor pensioenen, ziekte- en invaliditeit, werkloosheid, maar ook aan vervangingsinkomens voor loopbaanonderbrekingen, arbeidsongevallen en leeflonen. Daarnaast vallen hieronder ook de sociale uitkeringen voor onder meer gezondheidszorg en kinderbijslag.

2.650 euro per Belg

De gezondheidszorg vertegenwoordigt uitgaven voor 30,10 miljard euro in de vorm van uitkeringen voor geneeskundige verzorging. Dat is 2.650 euro per Belg. Een jaar geleden becijferde de Tijd dat van elke 100 euro die de Belgische belastingbetaler betaalt 14,2 euro naar gezondheidszorg gaat.

Geen apart budget voor mantelzorg

Mantelzorg is een bevoegdheid van de gemeenschappen en dus ook van de Vlaamse overheid. Die heeft er geen apart budget voor, aldus het Vlaams mantelzorgplatform. De overheid erkent wel zes mantelzorgverenigingen die elk een jaarlijkse subsidie van 100.000 euro ontvangen. Ook het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg – dat kennis bundelt en deelt en inzet op sensibilisering – krijgt een subsidie van 300.000 euro voor de periode van 2017 tot 2019.

Lees ook: Xavier Baeten over de loonkloof tussen oud en jong: "Elk jaar loonsverhoging? Dat lukt in de toekomst simpelweg niet meer"

Geen Vlaamse of federale premie

Voor mantelzorgers zelf is er geen Vlaamse of federale premie. Ze kunnen wel van ondersteuning genieten zoals gezinszorg, kortverblijf, dagopvang en andere vormen van zogenaamde respijtzorg. Maar de mantel- en thuiszorgpremie voor zwaar hulpbehoevenden van 130 euro per maand komt toe aan de zorgvrager, niet aan de mantelzorger. Sommige gemeenten hebben wel een premie voor mantelzorgers, maar vaak gaat het om een laag bedrag.

Enorme economische waarde

De vergrijzing en de vermaatschappelijking van de zorg maken bijkomende budgetten voor ondersteuning van mantelzorgers nodig, vindt het Vlaams mantelzorgplatform. “Er wordt meer inzet van de eigen omgeving verwacht, waardoor de druk op de mantelzorgers verhoogt. Dit waardevol menselijk kapitaal moet goed ondersteund worden.” Uit onderzoek van de UHasselt blijkt trouwens dat mantelzorg ook een enorme economische waarde heeft. Als alle uren die mantelzorgers aan hulp spenderen zouden worden betaald, dan betekent dat een jaarlijkse kost van 11,38 miljard euro. Dat is bijna even veel als het volledige Vlaamse budget voor welzijn, volksgezondheid en gezin (11,4 miljard). Uit het ouderenzorgonderzoek van Marc Elchardus blijkt dat mantelzorgers in de ouderenzorg het werk van 121.000 VTE verrichten. Dankzij de hulp van mantelzorgers worden er 71.000 rusthuisbedden uitgespaard.


Lees ook:

Zoveel kost de Belgische gezondheidszorg nu

De uitgaven voor gezondheidszorg nemen een stevige hap uit het overheidsbudget. Daar tegenover staat...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Zo ziet het kantoor van de toekomst eruit

Binnenkort werken we niet meer in landschapskantoren en al helemaal niet meer op vaste, toegewezen p...

Maak kennis met Victor, hij zoekt voor jou een gepaste job!

Hulp nodig bij het vinden van je droomjob? Victor, de virtuele jobassistent gaat op basis van je antwoorden op zoek naar een job voor jou.

Zorgsector in nood: wie zorgt voor de mantelzorgers en vrijwilligers?

Ondanks extra geld en personeel blijven de tekorten in de zorg groot. Sommige zorgbehoevenden (en/of...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Uitgekeken op je job? 4 signalen dat het tijd is voor verandering

Een stap in het ongewisse zetten is eng. Maar als je deze signalen herkent, raap je best alle moed b...

De baas zit niet te wachten op thuiswerk

In 2013 lanceerde de Vlaamse regering met veel tamtam het ‘Nieuwe Werken’, een arbeidsconcept dat st...

Test jezelf: ben jij nog gelukkig in je job?

Doe jij je werk nog graag of is het tijd om een andere richting uit te gaan? Doe de test!