TERUG NAAR OVERZICHT

Zorgsector in nood: wie zorgt voor de mantelzorgers en vrijwilligers?

 

Ondanks extra geld en personeel blijven de tekorten in de zorg groot. Sommige zorgbehoevenden (en/of hun omgeving) nemen het initiatief dan maar in eigen handen en beginnen hun zorg zelf te organiseren, onder meer via vrijwilligerswerk en mantelzorg. Maar is dat ook echt een oplossing? Worden we voor onze zorg niet te veel afhankelijk van goodwill?

Bekijk nu alle jobs in de zorg

Steeds meer mensen kiezen voor een job in de zorg. Tussen 2011 en 2016 kwamen er in Vlaanderen 15 procent verpleegkundigen en 69 procent zorgkundigen bij. Alles samen waren ze in 2016 met bijna 200.000, of zo’n 50.000 meer dan in 2011 (cijfers Lon Holtzer, zorgambassadeur). Goed nieuws, maar helaas is dat nog altijd te weinig om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. De bevolking veroudert, waardoor de vraag naar zorg toeneemt. Bovendien staan er heel wat babyboomers klaar om de sector te verlaten. Hen allemaal vervangen wordt sowieso moeilijk.

De vraag is dus: hoe kan het anders? Hoe houden we de kwaliteit van de zorg op peil als er voor meer zorgbehoevenden minder zorgprofessionals beschikbaar zijn? Dat een deel van het antwoord uit de samenleving zelf zal moeten komen, is alvast voor de overheid een uitgemaakte zaak. Sinds een tiental jaar gaat het in de visieteksten steevast over de ‘vermaatschappelijking van de zorg’. Ook het beleid van de huidige Vlaamse minister van Welzijn Jo Vandeurzen is daarrond opgebouwd. Zijn ambitie is om alle mensen met een beperking, chronisch zieken of kwetsbare ouderen ‘een zinvolle plek in de samenleving te laten innemen’. “In plaats van meteen naar de residentiële zorg door te verwijzen, zet de overheid meer op zelfzorg en op het netwerk van de persoon in kwestie in”, verduidelijkt gezondheidseconoom Lieven Annemans (UGent). “Mensen krijgen op die manier zelf de regie in handen. Ze zijn niet langer een lijdend voorwerp maar bepalen zelf van wie ze welke zorg krijgen. Een positieve evolutie denk ik.”

Besparingsmaatregel?

Tegelijk zit er een gevaarlijk addertje onder het gras. Want de keuze om vaker met vrijwilligers en mantelzorgers te werken, kan je in zekere zin ook een besparingsmaatregel noemen. Hoe vaker en hoe meer mensen op hun eigen netwerk beroep doen, hoe minder uitgaven de overheid zelf heeft. “Dat zal voor de beleidsmakers zeker hebben meegespeeld”, vermoedt Annemans. “Als er dankzij de vrijwilligers en mantelzorgers minder budget moeten worden vrijgemaakt, dan is dat een reden om die piste meer te promoten. Toch denk ik dat voor de overheid het eerste argument – de regie in handen geven van de zorgvrager – doorslaggevender is geweest.”

Wie zich eveneens van die valkuil bewust is, is Gudrun Callewaert, drijvende kracht achter vrijwilligersorganisatie Het Ventiel. “Wij organiseren vier keer per week een activiteit voor mensen met jongdementie. Paardrijden, wandelen, schilderen, dansen… Er is voor elk wat wils. In 2013 zijn we met Het Ventiel gestart en intussen tellen we 65 leden en evenveel buddy’s. Het effect is enorm. Mijn eigen man, die vijf jaar geleden de diagnose kreeg, zie ik hier herleven. Bij Het Ventiel doet hij dingen die thuis niet mogelijk zijn.”

Voor het initiatief krijgt de organisatie vanuit alle hoeken veel bloemen en schouderklopjes. In januari mocht Het Ventiel zelfs een Europese prijs in ontvangst nemen. En ook vanuit de professionele wereld is er veel interesse in de aanpak. “Velen zijn verbaasd over wat we hier voor elkaar krijgen”, klinkt het, “maar eigenlijk is ons concept kinderlijk eenvoudig. Samen leuke dingen doen, aandacht geven en genieten van het moment. Meer is het niet. Het grote verschil met de professionele zorg is dat wij geen protocollen of structuren hebben. Mensen moeten hier niet gewassen of aangekleed worden. We hebben de tijd en ruim voldoende onbezoldigde begeleiders om met hart en ziel in het verhaal van onze mensen mee te stappen. Dat is luxe. Er is geen enkele professioneel gestructureerde zorgorganisatie die dat kan bieden.”

Lees ook: Werken in de zorg? Hier word je in de watten gelegd

Blij en ongerust

Hoe indrukwekkend de resultaten van Het Ventiel ook zijn, Gudrun zelf houdt er een dubbel gevoel aan over. Blijheid aan de ene kant, ongerustheid aan de andere kant. “Ik ben met Het Ventiel begonnen omdat ik vaststelde dat er nauwelijks iets voor mensen met jongdementie was. Ik had mijn werk opgegeven om de zorg voor Patrick op mij te nemen, maar vond toen weinig tot geen informatie over hoe we het nu verder moesten aanpakken. Het feit dat we met Het Ventiel zo snel groeien, toont aan dat vele anderen met diezelfde vragen zitten. Het is gek dat daar dan vanuit de professionele wereld weinig antwoorden op zijn gekomen.”

Bovenal hoopt Gudrun dat het succes van Het Ventiel en andere vrijwilligersorganisaties geen reden zal zijn (of worden) om minder geld aan professionele organisaties te geven. “Want dat is natuurlijk de conclusie die je zou kunnen trekken”, stelt ze. “Dementiezorg is gespecialiseerde zorg en daar hebben we kennis en kunde voor nodig. Het gevaar is dat we vrijwilligerswerk als vanzelfsprekend gaan beschouwen en het als een structurele oplossing voor maatschappelijke problemen beginnen te zien. Dat kan vrijwilligerswerk natuurlijk nooit zijn. Die professionelen blijven we hard nodig hebben.”

Op diezelfde lijn zit ook Johan De Muynck, directeur van het Zorgbedrijf Antwerpen dat 18 woonzorgcentra, 44 dienstencentra en meer dan den 3.300 serviceflats telt. Alles bij elkaar stelt het Zorgbedrijf 4.350 mensen tewerk, aangevuld met 8.000 vrijwilligers. “Dat mag dan wel een indrukwekkend zijn, het is niet dat wij als organisatie van de vrijwilligers afhankelijk zijn. Als ze plots allemaal zouden wegvallen, dan kunnen wij nog altijd een kwaliteitsvolle dienstverlening garanderen. Onze vrijwilligers zien wij als een surplus voor onze werking. Een welkom extraatje.” Toch is De Muynck behoedzaam voor de toekomst, zeker nu de druk op de overheidssubsidies toeneemt. “Als we blijven beknibbelen op mensen en middelen, dan zou dat natuurlijk kunnen keren. Als je in een woonzorgcentrum voor hetzelfde geld meer mensen per dag moet wassen, dan is er minder tijd om een babbeltje te doen of om met de bewoners naar de markt te gaan. Hoe verder je gaat in de verzakelijking, hoe belangrijker je vrijwilligers zijn en hoe groter het risico dat je ervan afhankelijk wordt.”

Langer werken = minder vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers is in het Zorgbedrijf alleszins al een tijdje aan het toenemen. De Muynck raamt dat er op tien jaar tijd ongeveer een derde zijn bijgekomen. “Maar ze nemen wel minder taken op dan vroeger. Zo’n 3.000 mensen helpen minstens een keer per week, de 5.000 andere enkele keren per jaar. Bijvoorbeeld om op uitstap te gaan.”

Of er in Vlaanderen in het algemeen ook steeds meer mantelzorgers en zorgvrijwilligers bijkomen, is op basis van de bestaande statistieken moeilijk te zeggen. De ene studie schat hun aantal op 400.0000, de andere op twee miljoen. “Dat grote verschil heeft met de vraagstelling in de enquête te maken”, verklaart Annemans. “De ene hanteert een enge, de andere een brede definitie van informele zorg.” Als het over evolutie gaat, dan is vooral de SCV-survey uitgevoerd door de studiedienst van de Vlaamse regering een interessante bron. Die bracht zowel in 2011 als in 2014 het aantal mantelzorgers in kaart. Opvallend, op die korte tijd bleek het aandeel Vlamingen dat mantelzorg opneemt, gedaald van 38 naar 26 procent. “Verklaringen voor die afname moet je zoeken bij maatschappelijke evoluties”, zegt Annemans. “Mensen werken langer waardoor er minder ruimte is om mantelzorg op te nemen. En kinderen wonen vaker verder weg van hun ouders, waardoor intense mantelzorg zo goed als uitgesloten is.”

De daling is voor Annemans ook het bewijs dat mantelzorg en vrijwilligerswerk niet de gouden oplossing is die sommigen ervan willen maken. “Uit demografische projecties weten we dat de pool van informele zorgverleners de komende decennia sowieso zal dalen. In die zin kun je je afvragen of de beleidskeuze om in te zetten op zelfzorg en mantelzorg haalbaar is en blijft. Zeker als je dan ook nog vaststelt dat veel mantelzorgers zich overbelast voelen en eigenlijk meer ondersteuning zouden moeten krijgen.”


Lees ook:

Zes dingen die starters over het hoofd durven zien wanneer ze een arbeidscontract tekenen

Je hebt hem! Die job waar je zo op hoopte na x aantal spannende sollicitatierondes. Hoe eerder je he...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Lean teams: streven naar de meest efficiënte manier van werken

Lean teams; je hebt de term misschien wel al eens horen waaien, maar tenzij je er al rechtstreeks me...

Zin in een digitale revolutie? Bij dit bedrijf krijg je alle kansen

PepsiCo in de ban van robots en virtual reality

- Sponsored

Vijf tips om meer uit je werkdag te halen

Op het werk zijn we dagelijks maar drie uur echt productief, blijkt uit een onderzoek bij 1.989 Brit...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

's Nachts werken lastig? Dit zijn zes voordelen

Nachtwerk zien we maar al te vaak als iets onaantrekkelijks. Het bemoeilijkt je sociale leven en je ...

Slabakkende productiviteitsgroei bij Belgische bedrijven: is het tijd om de alarmbel te luiden?

We halen goede cijfers en toch is er te weinig groei. Eerder dit jaar verklaarde minister van Econom...

De vijf gezichten van een goede baas

Wat maakt iemand tot een goede leidinggevende? De meningen daarover lopen uiteen. Charlotte Sabbe, A...