TERUG NAAR OVERZICHT

Wat verandert er praktisch op werkvlak voor jou in 2018?

 

In de loop van 2018 treden er heel wat maatregelen in werking die jouw (zoektocht naar een) job in meerdere of mindere mate zullen veranderen. Waarover gaat het allemaal?

Tot 500 euro per maand onbelast bijverdienen

Werk je minstens vier vijfde? Dan staat het je vrij om tot 500 euro per maand bij te verdienen met verenigingswerk, klussen of via de deeleconomie. Met een maximum van 6.000 euro per jaar. Het mechanisme zal wel pas van start gaan na 20 februari en er zal ook een app gebouwd worden die het onbelast bijverdienen registreert. Over onbelast bijverdienen in de zorg wordt eerst nog overlegd met de deelstaten.

Hogere collectieve bonus mogelijk

Eigenlijk bestaat er vandaag al een fiscaal gunstregime voor collectieve bonussen, de zogenaamde cao 90-bonussen. Alleen is het bedrag daarvan geplafonneerd op 3.255 euro per werknemer. Met de nieuwe regeling zullen bedrijven tot 30 procent van de loonmassa aan een winstpremie mogen besteden.

Nu ook flexi-jobben bij de bakker en het warenhuis

Sinds december 2015 kan al wie minstens vier vijfde werkt voordelig bijklussen in de horeca. De regering riep daarvoor het systeem van de flexi-jobs in het leven. Als werknemer betaal je geen belastingen of sociale bijdragen voor je flexi-job. Het systeem breidt nu dus uit naar de (detail)handel.

’s Nachts werken in e-commerce mogelijk vanaf 20u

De regering gaat de regeling die het eerder sloot rond nachtwerk in e-commerce aanpassen. Daardoor wordt nachtwerk vanaf 20u al mogelijk van zodra er een akkoord is met slechts één vakbond. Deze zomer kwam er al een akkoord op tafel, waarbij nachtwerk vanaf middernacht mogelijk werd mits het akkoord van één vakbond. Daar kwam toen heel wat kritiek op, omdat net de uren tussen 20u en middernacht bijzonder belangrijk zijn binnen e-commerce en dat net daar niets veranderde. Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo heeft nu echter besloten om de tekst aan te passen, zodat er al vanaf 20u eenvoudiger nachtwerk mogelijk is.

Job weigeren wordt moeilijker

Als werkzoekende (ouder dan 30 jaar) heb je het recht om gedurende de eerste vijf maanden een jobvoorstel van de VDAB af te slaan wanneer je vindt dat het onvoldoende bij je vorige job aansluit. Vanaf 2018 wordt dat moeilijker, want dan breidt de definitie van de ‘gepaste job’ (officieel ‘passende dienstbetrekking’) uit. Om uit te maken of een job passend voor je is, zal je ook je verworven competenties in rekening moeten brengen. En dus niet meer alleen je vorige baan.

Daar is de proefperiode weer

Word je binnen de eerste drie maanden na je aanwerving ontslagen, dan zal je opzegtermijn niet langer twee maar slechts een week bedragen. Dat doet sterk terugdenken aan de proefperiode van weleer.

Als uitzendkracht mag je ook voor de overheid werken

België is een van de weinige landen in Europa waar interimarbeid bij de overheid nog niet algemeen toegelaten is. Binnenkort komt daar allicht verandering in. Zowel federaal als Vlaams zijn de gesprekken erover gaande.

Voortaan zelf beslissen over je aanvullend pensioen

Via de groepsverzekering kan je werkgever meebouwen aan je pensioen (2de pijler). Hoewel velen dit voordeel intussen krijgen, is er toch nog altijd een aanzienlijk deel van de loontrekkenden die het misloopt. Zij zullen in de toekomst de mogelijkheid krijgen om in een alternatief systeem te stappen. Daarbij zullen ze zelf aan de werkgever kunnen vragen om een deel van hun loon rechtstreeks in een vrij aanvullend pensioen te storten.

Deze werkgevers bieden een groepsverzekering aan.

Baas, ik beantwoord geen mails meer na mijn uren

In Frankrijk staat het sinds vorig jaar in de wet: werknemers hebben het recht om te deconnecteren. Werkgerelateerde mails of telefoontjes die ze na de werkuren krijgen, mogen ze tot de volgende dag laten liggen. Zo ver wil de regering in ons land niet gaan, wel wil ze werknemers het recht geven de materie bespreekbaar te maken en eventuele afspraken in een cao of arbeidsreglement vast te leggen.

Premie voor zestigplusser die langer maar minder wil werken

Zestigplussers die vier vijfde willen werken, kunnen van de werkgever een compensatie krijgen voor het loonverlies dat ze zullen lijden. Met de maatregel wil de regering meer oudere werknemers over de streep trekken om langer aan het werk te blijven.

Vakantiedagen opsparen voor later

Als werknemer zal je de mogelijkheid krijgen om (extralegale) vakantiedagen op te sparen voor later in je carrière (=loopbaansparen). De sociale partners zouden daarover tegen begin februari met een voorstel moeten komen.

Zelfde brutoloon, hoger nettoloon

Op 1 januari 2018 treedt de tweede fase van de taks shift in werking. De belastingschijf van 30 procent verdwijnt, de inkomensgrens om recht te hebben op een verhoogde belastingvrije som verhoogt en er komt een hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten. Vooral de lage en middeninkomens zouden hun voordeel moeten halen uit deze taxshift. Netto zou er voor hen ongeveer 32 en 28 euro netto per maand bijkomen.

Firmawagen inruilen voor cash

Geen behoefte meer aan een bedrijfswagen? Dan zal je je werkgever kunnen vragen om die in te wisselen voor een mobiliteitsvergoeding, een extra som geld die fiscaal en sociaal voordelig is. Het voorstel van de sociale partners in verband met de mobiliteitsvergoeding zal in januari verder onderzocht worden, en ook in januari moet er een concreet wetsvoorstel voor een mobiliteitsbudget zijn.

Mystery calls om discriminatie tegen te gaan

Inspecteurs van de sociale inspectie krijgen de bevoegdheid om ‘bij objectieve aanwijzingen van discriminatie’ zich voor te doen als potentiële werknemers. Op die manier kunnen ze achterhalen of de antidiscriminatiewetgeving tijdens bijvoorbeeld sollicitaties geschonden wordt.

Maak werk van je talent in 2018

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging in 2018? Op vacature.com vind je honderden interessante vacatures. Daarnaast vind je er ook dé toolkit voor een geslaagde carrière, met onder andere calculatoren voor salaris, vakantiegeld en eindejaarspremie, voorbeelden van cv's en motivatiebrieven en diverse carrièregidsen.


Lees ook:

Zonder zorgen werken in de zorg? Hier kan het

‘Zorgen moet je doen, niet maken’, luidt het bekende citaat van Loesje. En dat is helemaal waar. Dus...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Waarom we het traditionele functionerings- en evaluatiegesprek beter afschaffen

Het is weer die tijd van het jaar: wie braaf is krijgt lekkers, wie stout is de roe. Nee, we hebben ...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Werkmoe? Dit zijn de slechtste excuses om niet van job te veranderen

We slijten veel uren op ons werk. Aangezien tijd kostbaar is en niet oneindig, zorg je er dus maar b...

 

 

 

Ontdek onze tools en testen

Check het Salariskompas, bereken je nettoloon en vind je talenten.

Op zoek naar de ideale m/v-samenstelling op de werkvloer

Zelfs op de werkvloer kunnen mannen niet zonder vrouwen en vrouwen niet zonder mannen. Zowel voor de...

Vrouwelijke managers hanteren een eerder ‘mannelijke’ leiderschapsstijl

Je hebt het vast al wel eens horen waaien: mannen komen van Mars, vrouwen van Venus. Ook bij hr-dien...

Een op de drie managers is een vrouw

Nee, vrouwen zijn niet minder ambitieus dan mannen. Dat ze moeite hebben om de laatste trap op de ca...