TERUG NAAR OVERZICHT

Wat nu met het halftijds pensioen?

 

Vanaf volgend jaar zouden werknemers vanaf 60 die met (vervroegd) pensioen mogen de optie hebben om ‘halftijds pensioen’ op te nemen. Ze zouden dan parttime blijven werken en daarnaast al de helft van hun pensioenuitkering ontvangen. Pensioenrechten worden intussen verder opgebouwd tot de werknemer volledig stopt met werken. Maar, dit voorstel is nu op de valreep van tafel geveegd: het halftijds pensioen komt er voorlopig dus niet. Geert Vermeir van het juridisch kenniscentrum SD Worx licht toe.

Geert Vermeir: “Het halftijds pensioen is een voorstel van Minister van Pensioenen Bacquelaine. Het was reeds goedgekeurd door de parlementaire commissie en dan is de kans groot dat het ook de plenaire zitting passeert en dus een wet wordt. Toch is het er niet doorgekomen. In de eerste plaats is dit te wijten aan tijdsgebrek. Op de plenaire zitting dient het hele voorstel opnieuw besproken te worden. Ook de oppositie komt aan het woord en die heeft in deze zaak het advies van Raad van State gevraagd, om te oordelen of alle punten grondwettelijk zijn. Op zich is dit niet ongewoon, maar omdat het parlement rond de 40ste dag voor de verkiezingen ontbonden is, raakte het voorstel niet meer tijdig door de procedure van het parlement en komt het er dus niet. De andere oorzaak is dan ook het gebrek aan draagvlak. Niet alleen de oppositie, maar ook de sociale partners plaatsten vraagtekens bij het voorstel. Daarnaast had de Federale Pensioendienst al laten weten dat de geplande startdatum van 1 januari 2020 niet haalbaar zou zijn om de hele programmatie aan te passen.”

Lees ook: Deeltijds werken: wat gebeurt er dan met je loon?

Stimulans naar langer werk

“Desondanks zijn velen wel te vinden voor het idee van het halftijds pensioen. We beseffen dat langer werken nodig is en het halftijds pensioen kan hier een stimulans toe zijn. De voorwaarde is echter dat het kadert in een complete hervorming van het pensioenbeleid. Het succes van het halftijds pensioen hangt in ons land samen met de lengte van de loopbaan, de discussie rond zware beroepen en andere maatregelen als tijdskrediet voor landingsbanen. Ook voor ambtenaren bestaat er een grote variëteit aan eindeloopbaansystemen en die moeten allemaal op elkaar en op het halftijds pensioen afgestemd zijn. Dat is een hele uitdaging. Verder moet er duidelijkheid zijn rond een aantal meer technische kwesties, zoals de gemengde loopbanen. Welke rechten heeft iemand die bijvoorbeeld enkele jaren als ambtenaar heeft gewerkt, nadien een job had als werknemer en vervolgens voor zelfstandigheid koos?

In zijn huidige vorm bestaat bovendien het gevaar dat het wel eens contraproductief zou kunnen werken. Je kan je immers de vraag stellen wie gebruik zou maken van zo’n halftijds pensioen. Zijn dat – zoals gehoopt – mensen die eigenlijk wouden stoppen met werken, maar dankzij deze maatregel toch besluiten nog langer halftijds aan de slag te blijven? Of zijn het eerder mensen die sowieso langer wouden werken, maar nu financieel de kans zien om het toch al wat vroeger rustiger aan te doen? Veel werknemers namen de beslissing om met pensioen te gaan al jaren voordien en hebben zich er mentaal op voorbereid. Dat financiële duwtje in de rug van de overheid gaat daar mogelijk niet meer veel aan veranderen.”

Anders en beter

“In een aantal landen zijn stelsels van halftijds pensioen al een feit, maar of ze slagen of falen hangt af van de precieze invulling ervan en van andere maatregelen in het pensioensysteem. Je mag een buitenlandse pensioenmaatregel dan ook nooit zomaar naar hier transporteren. Onze pensioensystemen zitten helemaal anders in elkaar en we hebben daarnaast ook andere budgetten.”

“Of het voorstel opnieuw op tafel komt en in welke vorm, hangt nu vooral af van wie er in de volgende regering zal zetelen. Mochten dezelfde partijen weer aan de macht komen, halen ze het waarschijnlijk weer boven, maar ook als we een andere regering krijgen is de kans reëel. Hoe mensen op een realistische manier langer aan het werk houden, zonder eenvoudigweg de pensioenleeftijd op te trekken, is een uitdaging voor elke regering. Het idee van het halftijds pensioen komt trouwens al sinds midden jaren 90 in de wetgeving voor. Dit was nog maar een eerste concrete poging van de politiek om er werkelijk iets mee te doen. Ik zie het dus zeker terugkomen, maar geloof dat het anders en beter kan. Een bijgeschaafde versie lijkt mij aan de orde, want nu waren er nog te veel openstaande vragen. Er valt veel te zeggen voor de combinatie werken en pensioen, maar dit moet dus passen in een compleet beleid, met goed gekaderde en efficiënte maatregelen. Zoiets vraagt tijd.”

 

Bron: vacature.com. Tekst: Joni Horemans. Publicatiedatum: mei 2019.


Lees ook:

Minder kans op burn-out door meer voldoening in je job

De ene werknemer heeft een lager risico op burn-out dan de andere. Veel hangt af van de job die je u...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Vijftigplussers versus de arbeidsmarkt: "Speel je troeven uit"

Werk vinden na je vijftigste, een verloren zaak? Verre van. “Het is moeilijk omdat er veel vooroorde...

Een hart voor de zorg?

Wij vonden 5 werkgevers uit de zorg die zowel voor hun patiënten als hun medewerkers een tandje bijsteken.
Benieuwd naar hun vacatures?

- Sponsored

Werken zoals de Zweden

Ook werkgevers kunnen iets opsteken van de manier van werken in Zweden. Marijke Van Cauteren en haar...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Vlaamse werkgevers maken (te) weinig werk van werkbaar werk

Sinds augustus 2015 weten we dat de wettelijke pensioenleeftijd in 2025 en 2030 telkens met een jaar...

Voel je beter op het werk met deze vijf tips

Je slecht voelen op het werk kan tal van oorzaken hebben: je hebt te veel werk, je bent steeds afgel...

Last van een opgejaagd gevoel op het werk? Zo ga je ermee om

Heb jij vaak een opgejaagd gevoel op je werk? Dat wil nog niet noodzakelijk zeggen dat je met een bu...