TERUG NAAR OVERZICHT

Wanneer heb ik recht op tijdskrediet?

Ik weet dat tijdskrediet een systeem is waarbij ik tijdelijk mijn prestaties kan stopzetten of verminderen. Ik weet ook dat mijn arbeidsovereenkomst dan blijft lopen en ik een onderbrekingsuitkering kan ontvangen. Maar wanneer heb ik er recht op?
Het antwoord van Ann Tourné, SD Worx

Tijdskrediet is een recht voor het merendeel van de werknemers uit de privé-sector. Het is niet van toepassing op personeelscategorieën uitgesloten bij sectorale cao of bij ondernemings-cao. De toestemming van de werkgever is in de regel niet vereist, behalve in ondernemingen met minder dan elf werknemers.

 

Opmerking:

Het tijdskrediet werd sinds 1 januari 2002 geregeld door de cao nr. 77 bis van de Nationale Arbeidsraad. Het recht op deze uitkeringen wordt geregeld in een koninklijk besluit.

De voorwaarden voor het recht op verlof en het recht op een uitkering waren mooi op elkaar afgestemd.
Eind 2011 werd een KB uitgevaardigd dat de voorwaarden om recht te hebben op een uitkering aanpaste. Daardoor was een discrepantie ontstaan tussen het recht op uitkeringen dat geregeld is in het koninklijk besluit en het recht op afwezigheid dat geregeld is bij collectieve arbeidsovereenkomst.
Daarom heeft men een nieuwe cao 103 gesloten. Deze trad in werking op 1 september 2012 en beoogt deze discrepantie op te heffen.
Er bestaan nog wel overgangsmaatregelen waardoor sommige werknemer nog onder het oude systeem kunnen vallen.

 

Drie mogelijkheden

1. Tijdskrediet zonder motief

Sinds eind 2016 zijn de sociale partners overeengekomen dat werknemers in de privésector geen tijdskrediet zonder motief meer zullen kunnen opnemen. Voorlopig kan het principieel nog wel, maar je krijgt er geen vergoeding meer voor. "Binnenkort wordt de mogelijkheid volledig afgeschaft, zegt Piet Van den Bergh van de studiedienst van de christelijke vakbond ACV. Wie toch nog langere tijd zijn werk wil onderbreken zonder motief kan bijvoorbeeld met zijn werkgever een schorsing van zijn contract voor een bepaalde duur proberen af te spreken, aldus de ACV'er." (Bron: deredactie)

 

 

 

2. Tijdskrediet met motief

De werknemer heeft wel recht op gemotiveerd voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering.

De duur van dit bijkomend recht op tijdskrediet met motief verschilt naargelang van de motivatie:
De werknemer kan 36 maanden gemotiveerd tijdskrediet nemen (ongeacht of hij nu een voltijds tijdskrediet of een 1/2de of 1/5de vermindering neemt):

 • om voor zijn kind te zorgen tot de leeftijd van 8 jaar; 
 • voor het verlenen van palliatieve verzorging;
 • voor het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid;
 • voor het volgen van een opleiding.

Let wel, hij kan het bijkomend recht van 36 maanden voltijds tijdskrediet of 1/2de loopbaanvermindering maar opnemen indien de sector of je onderneming hierover een cao heeft afgesloten. Een gemotiveerde 1/5de loopbaanvermindering kan hij nemen zonder dat er een sector- of ondernemings-CAO is.

De werknemer kan 48 maanden gemotiveerd tijdskrediet nemen (ongeacht of je nu een voltijds tijdskrediet of een 1/2de of 1/5de vermindering neemt):

 • om zorg te dragen voor hun gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar; 
 • voor het verlenen van bijstand of verzorging aan hun minderjarig zwaar ziek kind of aan een minderjarig zwaar ziek kind dat gezinslid is

 

Het gemotiveerd tijdskrediet wordt sinds eind 2016 ook verlengd naar 51 maandenbijvoorbeeld om voor een kind tot 8 jaar te zorgen, voor een kind met een beperking jonger dan 21 jaar, voor een zwaar ziek familielid, of voor palliatieve zorgen.

 

3. Landingsbanen

 Werknemers van 55 jaar en ouder hebben zonder maximumduur recht op: 

 • 1/5de loopbaanvermindering ten belope van een dag of 2 halve dagen per week
 • een 1/2de loopbaanvermindering

Men voorziet een uitzondering op de leeftijdsvoorwaarde voor werknemers:

 • met een zwaar beroep
 • met een lange loopbaan
 • of in een onderneming tijdens de periode erkend als in herstructurering of in een bedrijf in moeilijkheden.   

Zij kunnen vanaf 50 jaar in een landingsbaan stappen.

De werknemer die zijn arbeidsprestaties wil verminderen tot een halftijdse betrekking moet ten minste 3/4de van een voltijdse betrekking tewerkgesteld zijn gedurende de 24 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving.

Wil hij zijn arbeidsprestaties verminderen met 1/5de moet hij tewerkgesteld zijn in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen. Bovendien moet hij ofwel voltijds ofwel 4/5de van een voltijdse betrekking tewerkgesteld zijn in het kader van niet-gemotiveerd of gemotiveerd tijdskrediet of in het kader van CAO 77bis gedurende de 24 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving.

M.b.t. de uitoefening van dit bijzonder recht gelden deze anciënniteitsvoorwaarden:

 • Ondernemingsanciënniteit: de werknemer moet door een arbeidsovereenkomst met de werkgever verbonden zijn geweest gedurende de 24 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving
  Deze termijn kan in onderling akkoord tussen de werknemer en de werkgever worden ingekort.
  Merk op dat er geen minimumtermijn is vermeld en dus zouden werkgever en werknemer kunnen overeenkomen de ondernemingsanciënniteit tot 0 te herleiden
 • Anciënniteit als werknemer: de werknemer moet een loopbaan van 25 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving. Bij een 1/5de loopbaanvermindering vanaf 50 jaar wegens lange loopbaan moet de werknemer een loopbaan van 28 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving.

Beperking rechten

Om te vermijden dat te veel werknemers tegelijkertijd afwezig zouden zijn in het kader van het tijdskrediet, beschikt de werkgever wel over enkele beperkingsmechanismen:

 • de werkgever heeft het recht om uitstelin te roepen:
  • algemeen uitstel: voor maximum 6 maanden omwille van ernstige interne of externe redenen (vb. organisatorische behoeften)
  • bijzonder uitstel: voor 55 plussers die 1/5 vermindering nemen: Indien de werknemer een sleutelfunctie uitoefent, kan de werkgever de uitoefening van het recht op 1/5-vermindering met maximaal 12 maanden uitstellen. (let wel: geen cumul tussen algemeen en bijzonder uitstel mogelijk)
 • de werkgever kan de loopbaanvermindering tijdelijk intrekken of wijzigen om welbepaalde redenen
 • de werkgever kan zich beroepen op de drempel van 5%. Indien meer dan 5 % van het totale aantal van de werknemers in een onderneming of dienst tegelijkertijd afwezig (zullen) zijn ingevolge tijdskrediet in ruime zin of loopbaanonderbreking op basis van de oude reglementering, dan zal een nieuwe aanvrager zijn recht niet onmiddellijk kunnen uitoefenen en moeten wachten tot hij aan de beurt is op basis van het voorkeur- en planningsmechanisme. Let wel: Werknemers van 55 jaar of ouder die het recht op 1/5 vermindering uitoefenen, worden sinds 1 juni 2007 geneutraliseerd uit de drempel.

Waarborgen werknemer

De werknemer beschikt op zijn beurt eveneens over enkele waarborgen. Zo geniet hij enerzijds van een ontslagbescherming en anderzijds van een terugkeergarantie naar de oude of een vergelijkbare/gelijkwaardige functie.


Lees ook:

5 manieren om indruk te maken op je baas

Willen we niet allemaal tonen wat we in onze mars hebben aan onze collega’s en liefst nog aan de baa...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Heb jij (bijna) een burn-out? Ontdek het nu

Een burn-out heeft enkele kenmerken die lijken op een depressie, maar burn-out is het gevolg van een...

Op zoek naar je eerste job?

Hier neemt je carrière een vliegende start

- Sponsored

Het functioneringsgesprek: de voordelen en nadelen

Moeten we zo langzamerhand niet af van het traditionele functioneringsgesprek? Of is het toch nuttig...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

'Jeugd van vandaag' te perfectionistisch op gebied van werk

Diverse studies wijzen in dezelfde richting: de jongeren van vandaag zijn veel perfectionistischer i...

Deze bedrijven hebben wel erg opmerkelijke arbeidsvoorwaarden

Maaltijdcheques, een gsm of hospitalisatieverzekering zijn voorbeelden van veelvoorkomende extralega...

Eerste job beet? Ervaren rotten verklappen de do’s en dont’s

Als je pas begint te werken, komt er van alles op je af. Je wordt gedropt in een compleet nieuwe omg...