TERUG NAAR OVERZICHT

Vlaamse werknemers: honkvast, maar niet gelukkig?

De gemiddelde Vlaming is absoluut geen jobhopper. Hoe ontevreden  we ook zijn in onze huidige jobs – en dat zijn we, getuige burn-outs, stakingen, en noem maar op – zijn we toch niet snel geneigd om op zoek te gaan naar ander werk. 

 

Dr. Sarah Vansteenkiste van Steunpunt Werk voerde de afgelopen jaren ruim onderzoek uit naar de mobiliteit van Vlaamse werknemers. Blijven ze, ondanks de huidige dynamiek, loyaal aan hun werkgever? “Een vaak geopperde veronderstelling over onze arbeidsmarkt is dat jobs minder stabiel zijn door onder andere economische laagconjunctuur en dat mensen daarom vaker van job veranderen, zowel binnen als buiten hun organisatie. Maar er is toch enige nuance geboden. Uit onderzoek van Ans De Vos en Peggy De Prins bij 2.405 Belgische werknemers bleek dat 69,4 procent van de respondenten zich niet bij een andere werkgever zag werken en dat slechts 4,8 procent actief op zoek was naar een nieuwe job bij een andere werkgever. Daarnaast gaf 37 procent van de bevraagden aan nog nooit vrijwillig van werkgever te zijn veranderd. Enquêtes bij jongeren bevestigen dezelfde tendens: ook zij willen vaak eerder een traditionele loopbaan. We kunnen uit al deze gegevens concluderen dat Vlaamse werknemers toch niet zo mobiel zijn. Dit ontkracht wel eerdere Amerikaanse loopbaantheorieën die stellen dat we evolueren richting een ‘grenzeloze’ carrière, waarbinnen mensen vrij veranderen van de ene naar de andere job.”

 

Nochtans zie je het ongenoegen van de Vlaamse werknemers toch vertaald in het langdurige ziekteverzuim en de grootschalige vakbondsacties van de afgelopen maanden?

Sarah Vansteenkiste: “Een van de dingen die jobmobiliteit tegenhoudt, is de zogenaamde ‘career inaction’: mensen praten veel over het feit dat ze ongelukkig zijn in hun job of veel werkdruk ervaren, maar daarom zetten ze nog niet de stap richting een nieuwe loopbaan.”

 

De vraagt rijst natuurlijk waarom slechts een kleine 5 procent van de werknemers op zoek is naar een alternatieve job, terwijl we wel massaal steen en been klagen over onze werkomstandigheden? Psycholoog en loopbaanbegeleider Els Deboutte wijst op de brug tussen actieve en latente sollicitanten: “Er is een groot aandeel stiekeme zoekers die misschien niet luidop vertellen dat ze een oogje houden op de arbeidsmarkt, maar die wel solliciteren als er iets interessants de revue passeert.”

 

Verlamd door de collectieve overtuiging

Bovendien lijdt de Belgische beroepsbevolking aan drempelvrees als het aankomt op het zetten van een nieuwe carrièrestap.

Els Deboutte: “Er gaat een heel proces vooraf aan de uiteindelijke beslissing om iets te ondernemen. Ten eerste heerst er twijfel: ‘Kan ik dat wel?’, ‘Gaat dat een goed idee zijn?’, ‘Wat als het nóg slechter wordt?’ … Daarnaast leeft de collectieve overtuiging dat je beter bij je leest blijft in plaats van iets nieuws te proberen: je laat je al gauw beïnvloeden door anderen die vinden dat je geen reden tot klagen hebt. Andere redenen die verlammend kunnen werken zijn de angst om iets vertrouwds achter te laten, een gebrek aan geloof in zichzelf en het niet kunnen detecteren van realistische alternatieven. Bovendien beschouwen we verworven rechten en anciënniteit te vaak als spijlen van de gouden kooi. Dat moet je in vraag durven stellen als je mobiel wil zijn op de arbeidsmarkt.”

 

Een carrièrewending: voor- en nadelen

Stel: iemand heeft tijdens zijn loopbaan verschillende functies uitgeoefend. Op welke manier beïnvloedt dit zijn jobkansen?

Sarah Vansteenkiste: “In mijn doctoraatsonderzoek stelde ik vast dat mensen die werkloos worden en solliciteren voor een ander type job dan de functie die ze voorheen uitoefenden, een lagere kans hebben om opnieuw werk te vinden. In een vervolgonderzoek dat ik samen met professor Elise Marescaux voerde, legde ik een honderdtal rekruteerders cv’s voor gevuld met jobtitels die afweken van het gevraagde profiel. De bevraagden gaven de voorkeur aan sollicitanten met een lineair loopbaanprofiel van wie de werkervaring niet te veel afweek van de gevraagde werkervaring. Ze zochten kortom mensen die perfect binnen het plaatje pasten. Iemand die al eens van loopbaan gewisseld heeft, heeft dus een kleinere aanwervingskans dan iemand met een rechtlijnig, conservatiever profiel.”

 

Je eigen loopbaan vormgeven

Gelukkig is er een positieve kanttekening. Veranderen van loopbaan brengt ook voordelen mee: het stelt mensen in staat om zich blijvend te ontwikkelen en hun eigen loopbaan vorm te geven. Analyse door Steunpunt Werk toonde bovendien aan dat veranderen van werkgever de loopbaancompetenties aanscherpt. Je krijgt meer inzicht in wat je wilt, waar je goed in bent en hoe je je doel kunt bereiken.

 

Lees ook:

Waarom een carrièreswitch maken moeilijk maar niet onmogelijk is

Carrièreswitch? Yes you can!

Vijf sollicitatietips bij een carrièreswitch

Multitasken doet je niet efficiënter werken

Over de zin of net de onzin van multitasken lopen de meningen fel uiteen. De meeste wetenschappers z...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

5 bruikbare tips die burn-out helpen voorkomen

Het lijkt er meer en meer op dat een druk leven een soort statussymbool is geworden. Wie het druk he...

Een hart voor de zorg?

Wij vonden 5 werkgevers uit de zorg die zowel voor hun patiënten als hun medewerkers een tandje bijsteken.
Benieuwd naar hun vacatures?

- Sponsored

Functioneringsgesprek: een goede voorbereiding is alles

Als het jaareinde nadert, komen bij veel organisaties ook de functioneringsgesprekken in zicht. Werk...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Minder kans op burn-out door meer voldoening in je job

De ene werknemer heeft een lager risico op burn-out dan de andere. Veel hangt af van de job die je u...

Vijftigplussers versus de arbeidsmarkt: "Speel je troeven uit"

Werk vinden na je vijftigste, een verloren zaak? Verre van. “Het is moeilijk omdat er veel vooroorde...

Werken zoals de Zweden

Ook werkgevers kunnen iets opsteken van de manier van werken in Zweden. Marijke Van Cauteren en haar...