TERUG NAAR OVERZICHT

Vlaamse werknemers: honkvast, maar niet gelukkig?

De gemiddelde Vlaming is absoluut geen jobhopper. Hoe ontevreden  we ook zijn in onze huidige jobs – en dat zijn we, getuige burn-outs, stakingen, en noem maar op – zijn we toch niet snel geneigd om op zoek te gaan naar ander werk. 

 

Dr. Sarah Vansteenkiste van Steunpunt Werk voerde de afgelopen jaren ruim onderzoek uit naar de mobiliteit van Vlaamse werknemers. Blijven ze, ondanks de huidige dynamiek, loyaal aan hun werkgever? “Een vaak geopperde veronderstelling over onze arbeidsmarkt is dat jobs minder stabiel zijn door onder andere economische laagconjunctuur en dat mensen daarom vaker van job veranderen, zowel binnen als buiten hun organisatie. Maar er is toch enige nuance geboden. Uit onderzoek van Ans De Vos en Peggy De Prins bij 2.405 Belgische werknemers bleek dat 69,4 procent van de respondenten zich niet bij een andere werkgever zag werken en dat slechts 4,8 procent actief op zoek was naar een nieuwe job bij een andere werkgever. Daarnaast gaf 37 procent van de bevraagden aan nog nooit vrijwillig van werkgever te zijn veranderd. Enquêtes bij jongeren bevestigen dezelfde tendens: ook zij willen vaak eerder een traditionele loopbaan. We kunnen uit al deze gegevens concluderen dat Vlaamse werknemers toch niet zo mobiel zijn. Dit ontkracht wel eerdere Amerikaanse loopbaantheorieën die stellen dat we evolueren richting een ‘grenzeloze’ carrière, waarbinnen mensen vrij veranderen van de ene naar de andere job.”

 

Nochtans zie je het ongenoegen van de Vlaamse werknemers toch vertaald in het langdurige ziekteverzuim en de grootschalige vakbondsacties van de afgelopen maanden?

Sarah Vansteenkiste: “Een van de dingen die jobmobiliteit tegenhoudt, is de zogenaamde ‘career inaction’: mensen praten veel over het feit dat ze ongelukkig zijn in hun job of veel werkdruk ervaren, maar daarom zetten ze nog niet de stap richting een nieuwe loopbaan.”

 

De vraagt rijst natuurlijk waarom slechts een kleine 5 procent van de werknemers op zoek is naar een alternatieve job, terwijl we wel massaal steen en been klagen over onze werkomstandigheden? Psycholoog en loopbaanbegeleider Els Deboutte wijst op de brug tussen actieve en latente sollicitanten: “Er is een groot aandeel stiekeme zoekers die misschien niet luidop vertellen dat ze een oogje houden op de arbeidsmarkt, maar die wel solliciteren als er iets interessants de revue passeert.”

 

Verlamd door de collectieve overtuiging

Bovendien lijdt de Belgische beroepsbevolking aan drempelvrees als het aankomt op het zetten van een nieuwe carrièrestap.

Els Deboutte: “Er gaat een heel proces vooraf aan de uiteindelijke beslissing om iets te ondernemen. Ten eerste heerst er twijfel: ‘Kan ik dat wel?’, ‘Gaat dat een goed idee zijn?’, ‘Wat als het nóg slechter wordt?’ … Daarnaast leeft de collectieve overtuiging dat je beter bij je leest blijft in plaats van iets nieuws te proberen: je laat je al gauw beïnvloeden door anderen die vinden dat je geen reden tot klagen hebt. Andere redenen die verlammend kunnen werken zijn de angst om iets vertrouwds achter te laten, een gebrek aan geloof in zichzelf en het niet kunnen detecteren van realistische alternatieven. Bovendien beschouwen we verworven rechten en anciënniteit te vaak als spijlen van de gouden kooi. Dat moet je in vraag durven stellen als je mobiel wil zijn op de arbeidsmarkt.”

 

Een carrièrewending: voor- en nadelen

Stel: iemand heeft tijdens zijn loopbaan verschillende functies uitgeoefend. Op welke manier beïnvloedt dit zijn jobkansen?

Sarah Vansteenkiste: “In mijn doctoraatsonderzoek stelde ik vast dat mensen die werkloos worden en solliciteren voor een ander type job dan de functie die ze voorheen uitoefenden, een lagere kans hebben om opnieuw werk te vinden. In een vervolgonderzoek dat ik samen met professor Elise Marescaux voerde, legde ik een honderdtal rekruteerders cv’s voor gevuld met jobtitels die afweken van het gevraagde profiel. De bevraagden gaven de voorkeur aan sollicitanten met een lineair loopbaanprofiel van wie de werkervaring niet te veel afweek van de gevraagde werkervaring. Ze zochten kortom mensen die perfect binnen het plaatje pasten. Iemand die al eens van loopbaan gewisseld heeft, heeft dus een kleinere aanwervingskans dan iemand met een rechtlijnig, conservatiever profiel.”

 

Je eigen loopbaan vormgeven

Gelukkig is er een positieve kanttekening. Veranderen van loopbaan brengt ook voordelen mee: het stelt mensen in staat om zich blijvend te ontwikkelen en hun eigen loopbaan vorm te geven. Analyse door Steunpunt Werk toonde bovendien aan dat veranderen van werkgever de loopbaancompetenties aanscherpt. Je krijgt meer inzicht in wat je wilt, waar je goed in bent en hoe je je doel kunt bereiken.

 

Lees ook:

Waarom een carrièreswitch maken moeilijk maar niet onmogelijk is

Carrièreswitch? Yes you can!

Vijf sollicitatietips bij een carrièreswitch

Discriminatie op de arbeidsmarkt: van 2009 tot nu

Mensen met een migratieachtergrond worden op de arbeidsmarkt gediscrimineerd. Wetenschappelijk onder...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Nergens zoveel etnische arbeidsdiscriminatie als in ons land

Op zoek naar een nieuwe job? De harde realiteit is dat je in ons land dan maar beter niet van vreemd...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Met dit gedrag werk je je collega's fel op de zenuwen

Er zijn heel wat manieren om je collega’s op de zenuwen te werken. Businessinsider bracht een longli...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

12 types collega’s die je zeker herkent

Op de werkvloer lopen 12 verschillende types collega’s rond. Dat blijkt uit een lijstje van rekruter...

Wat verandert er praktisch op werkvlak voor jou in 2018?

In de loop van 2018 treden er heel wat maatregelen in werking die jouw (zoektocht naar een) job in m...

Dit was 2017 in cijfers

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Maar er zi...