TERUG NAAR OVERZICHT

Moet je werkgever je woon-werkverkeer betalen?

Heb je recht op een kilometervergoeding van je werkgever als je met je eigen auto naar het werk komt? Wij vroegen aan een expert van SD Worx of je werkgever je woon-werkverkeer moet betalen.

Het antwoord van Els Dermout, Juridisch Kenniscentrum SD Worx

Een werkgever kan een bijdrage doen in de onkosten die werknemers maken om zich van hun woonst naar hun werk te verplaatsen. Hij is dat echter niet altijd verplicht. Neem je iedere dag het openbaar vervoer om te gaan werken, dan draagt de werkgever verplicht zijn steentje bij. Neem je je eigen wagen, dan is hij niet verplicht jouw woon-werkverkeer te betalen.

Voorwaarden

Om recht te hebben op een vergoeding voor je woon-werkverkeer, moet de werknemer aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • gebruik maken van het openbaar vervoer (trein, tram, bus, metro). De CAO nr. 19octies en de wet van 1962 voorzien geen tussenkomst van de werkgever voor het gebruik van het eigen voertuig van de werknemer
  • de afstand tussen woon en werkplaats moet ten minste 5 km bedragen (voor een ander transportmiddel dan de verplaatsing per trein)

Wat verstaat men onder vervoersonkosten?

  • kosten die te maken hebben met het woon-werktraject
  • kosten die voortvloeien uit gebruik van de privé-wagen voor professionele doeleinden (andere dan woon-werk)

Verschillende situaties

1. Je gaat naar het werk met je eigen auto

De kosten die je maakt om met je privéwagen naar het werk te rijden en terug naar huis te komen, zijn in principe geen kosten eigen aan de werkgever. Op nationaal vlak bestaat geen enkele reglementering over de terugbetaling van dergelijke kosten.

Eventueel bestaat zo'n regeling wel:

  • op sectoraal vlak
  • op ondernemingsvlak
  • voorzien in de individuele arbeidsovereenkomst.

Zo voorziet een CAO, afgesloten binnen paritair comité 200 voor bedienden, wel een tussenkomst van de werkgever bij werknemers die een privévervoermiddel gebruiken om naar het werk te komen en minder dan 26.250  euro per jaar verdienen.

Andere CAO’s verwijzen voor de tussenkomst in privévervoer naar de tussenkomst door de werkgever in het openbaar vervoer.

2. Je gaat naar het werk met het openbaar vervoer

Kom je met het openbaar vervoer naar het werk, dan is de werkgever verplicht bij te dragen in je onkosten.

  • Met de trein

De tussenkomst van de werkgever wordt berekend op basis van de afstand uitgedrukt in kilometers. Omdat er geen minimumafstand voorzien is, moet de werkgever een bijdrage geven vanaf de eerste kilometer. Het algemene barema betreft ook de RAILFLEX-kaart van de deeltijdse werknemers, waarvoor de werkgever eveneens tussenkomt. Over de aanpassing van de forfaits zal er tweejaarlijks onderhandeld worden.

  • Met bus, tram of metro

De werkgever komt tussen in de prijs van abonnementen voor verplaatsingen die vanaf de vertrekhalte ten minste 5 km bereiken. Wanneer de prijs van het vervoer proportioneel is tot de afstand, dan is de tussenkomst van de werkgever gelijk aan de tussenkomst van de werkgever in de prijs van de treinkaartvoor een overeenstemmende afstand, zonder evenwel 75 % van de werkelijke prijs van de verplaatsing te mogen overschrijden.

Is de prijs, ongeacht de afstand, een vast bedrag, dan wordt de tussenkomst van de werkgever op een forfaitaire manier vastgesteld. De bijdrage bedraagt dan 71,8% van de effectief door de werknemer betaalde prijs, zonder evenwel het bedrag van de tussenkomst van de werkgever in de prijs van de treinkaart voor een afstand van 7 km te mogen overschrijden.

  • met trein, bus, tram en metro (gecombineerd vervoer)

Neem je tegelijkertijd de trein en een ander openbaar vervoer, dan hangt de bijdrage van de werkgever af van de manier waarop een vervoersbewijs wordt afgeleverd. Als je één enkel vervoersbewijs aflevert voor de totale afstand (zonder onderscheid van het gebruikte vervoersmiddel), dan is de tussenkomst van de werkgever gelijk aan de tusssenkomst van de werkgever in de treinkaart.
Lever je verschillende vervoersbewijzen af, dan is de tussenkomst van de werkgever voor de totale afstand gelijk aan de som van de tussenkomsten van de werkgever in de prijs van elk transportmiddel afzonderlijk.

3. Je gebruikt je eigen auto om bijvoorbeeld naar een klant te rijden

Gebruik je je eigen auto voor verplaatsingen in het kader van je beroepswerkzaamheid, dan worden de kosten als eigen aan de werkgever beschouwd. Ze moeten dus terugbetaald worden door de werkgever.

Kilometervergoeding

De kilometervergoeding werd voor de periode tussen 1 juli 2017 en juni 2018, vastgelegd op 0,3460 euro/km en dit ongeacht het belastbaar vermogen van het voertuig. Deze vergoeding geldt ook voor het gebruik van een motor of bromfiets voor beroepsverplaatsingen en wordt jaarlijks op 1 juli aangepast. De vergoedingen voor autokosten worden geacht werkelijke lasten te dekken wanneer het bedrag ervan, vastgesteld op basis van de werkelijk afgelegde kilometers, niet meer bedraagt dan dat van de gelijkaardige vergoedingen voor het overheidspersoneel. In dat geval zal van de overheid geen tegenwerping komen. De kilometervergoeding is niet belastbaar en er kunnen geen sociale zekerheidsbijdragen van afgehouden worden.

Zolang het aantal jaarlijks afgelegde km de 24.000 km niet overschrijdt, wordt het systeem van forfaitaire vergoedingen aanvaard. Vanaf 24.000 km wordt in regel enkel de terugbetaling van de reële kosten aanvaard. De redenering is dat een hoger aantal km lagere kosten met zich meebrengt. Het is wel geoorloofd voor bedrijven om hogere vergoedingen uit te betalen dan deze van de staat, maar dan moet er wel een bewijs geleverd worden dat de reële onkosten overeenstemmen met die hogere forfaitaire vergoeding.

Meer weten over je loonpakket? Download dan hier ons gratis e-book


Lees ook:

Zoveel kost de Belgische gezondheidszorg nu

De uitgaven voor gezondheidszorg nemen een stevige hap uit het overheidsbudget. Daar tegenover staat...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Zo ziet het kantoor van de toekomst eruit

Binnenkort werken we niet meer in landschapskantoren en al helemaal niet meer op vaste, toegewezen p...

Maak kennis met Victor, hij zoekt voor jou een gepaste job!

Hulp nodig bij het vinden van je droomjob? Victor, de virtuele jobassistent gaat op basis van je antwoorden op zoek naar een job voor jou.

Zorgsector in nood: wie zorgt voor de mantelzorgers en vrijwilligers?

Ondanks extra geld en personeel blijven de tekorten in de zorg groot. Sommige zorgbehoevenden (en/of...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Uitgekeken op je job? 4 signalen dat het tijd is voor verandering

Een stap in het ongewisse zetten is eng. Maar als je deze signalen herkent, raap je best alle moed b...

De baas zit niet te wachten op thuiswerk

In 2013 lanceerde de Vlaamse regering met veel tamtam het ‘Nieuwe Werken’, een arbeidsconcept dat st...

Test jezelf: ben jij nog gelukkig in je job?

Doe jij je werk nog graag of is het tijd om een andere richting uit te gaan? Doe de test!