TERUG NAAR OVERZICHT

Moet ik tijdens het weekend gehoor geven aan telefoontjes van mijn werkgever?

“Tijdens het weekend krijg ik regelmatig telefoontjes van mijn werkgever. Ben ik verplicht om daarop te antwoorden?”
Het advies van Astrid Mertens, SD Worx

In principe zullen prestaties geleverd worden op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen.

Veel hangt dus af van wat er contractueel is afgesproken rond beschikbaarheid en/of bereikbaarheid buiten je normale werkuren.

Zo is het mogelijk dat je bent ingestapt in een systeem van thuiswachtdienst of stand-by. Bij dergelijke wachtdiensten moet je niet fysiek aanwezig zijn op een door de werkgever aangewezen plaats, maar moet je bereikbaar zijn om eventuele oproepen van je werkgever te kunnen beantwoorden.

Wachtdiensten van thuis uit worden door de rechtspraak niet beschouwd als periodes tijdens de welke de werknemer ter beschikking is van de werkgever en worden dus van het begrip arbeidsduur uitgesloten.

Wanneer begint de arbeidstijd dan wel te lopen tijdens zo'n thuiswachtdienst?

De arbeidstijd begint te lopen wanneer de werknemer effectieve arbeidsprestaties verricht.

Dit hangt af van de inhoud van de job en eventuele afspraken tussen werkgever en werknemer.

Zo zal de werknemer verbonden aan de dienst Radiologie van een ziekenhuis pas wanneer hij in het ziekenhuis aankomt, effectief zijn functie kunnen opnemen. Woon-werkverkeer is in principe geen arbeidstijd. Anders is het bijvoorbeeld voor een computertechnicus die de ondersteuning van klanten van thuis uit kan verzorgen en waar de arbeidstijd al kan beginnen te lopen wanneer een klant hem contacteert. Dit is geval per geval te beoordelen.

Merk op dat de kwalificatie tot arbeidstijd tot gevolg heeft dat de bepalingen van de Arbeidswet van 16 maart 1971 zullen moeten gerespecteerd worden (o.a. arbeidsduurgrenzen, rust en pauzes, verbod van zondag- en nachtarbeid, verbod van arbeid buiten de arbeidstijd vastgesteld in het arbeidsreglement, enzovoort).

Je werkgever is in principe slechts loon verschuldigd voor de effectief geleverde arbeidsprestaties tijdens zo’n wachttijd. Wat het gedeelte van de wachttijd betreft die niet als arbeidstijd wordt gekwalificeerd (omdat je tijdens dat gedeelte vrij over je tijd kan beschikken en enkel maar bereikbaar moet zijn), staat het de partijen vrij om al dan niet een vergoeding overeen te komen. Sommige sectoren voorzien een specifieke vergoeding voor stand-bydiensten.

Je werkgever is wel verplicht, behoudens strijdige bepaling, de voor de uitvoering van het werk nodige hulp, hulpmiddelen en materialen ter beschikking te stellen (artikel 20, 1°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten). Bijgevolg is je werkgever dan ook verplicht om de voor de wachtdienst noodzakelijke apparatuur ter beschikking te stellen of om hiervoor een onkostenvergoeding te betalen.

Indien je werkgever jou in dergelijke wachtdiensten wenst in te schakelen, moet hij dit met jou overeenkomen in de arbeidsovereenkomst. In dat geval ben je contractueel verplicht om in dit systeem te werken. Indien dit niet het geval is, kan je werkgever niet verlangen dat je te allen tijde beschikbaar bent.

Voorgaande geldt alleen voor werknemers die onder de arbeidsduurreglementering vallen. De door de Koning aangewezen werknemers die een leidende functie uitoefenen of een vertrouwenspost bekleden (KB van 10 februari 1965) en de handelsvertegenwoordigers bijvoorbeeld vallen niet onder de bepalingen inzake de arbeidsduur zodat de problematiek voor hen minder uitgesproken is.

i.s.m. SD Worx

 

Zonder zorgen werken in de zorg? Hier kan het

‘Zorgen moet je doen, niet maken’, luidt het bekende citaat van Loesje. En dat is helemaal waar. Dus...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Waarom we het traditionele functionerings- en evaluatiegesprek beter afschaffen

Het is weer die tijd van het jaar: wie braaf is krijgt lekkers, wie stout is de roe. Nee, we hebben ...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Werkmoe? Dit zijn de slechtste excuses om niet van job te veranderen

We slijten veel uren op ons werk. Aangezien tijd kostbaar is en niet oneindig, zorg je er dus maar b...

 

 

 

Ontdek onze tools en testen

Check het Salariskompas, bereken je nettoloon en vind je talenten.

Op zoek naar de ideale m/v-samenstelling op de werkvloer

Zelfs op de werkvloer kunnen mannen niet zonder vrouwen en vrouwen niet zonder mannen. Zowel voor de...

Vrouwelijke managers hanteren een eerder ‘mannelijke’ leiderschapsstijl

Je hebt het vast al wel eens horen waaien: mannen komen van Mars, vrouwen van Venus. Ook bij hr-dien...

Een op de drie managers is een vrouw

Nee, vrouwen zijn niet minder ambitieus dan mannen. Dat ze moeite hebben om de laatste trap op de ca...