TERUG NAAR OVERZICHT

Minder kans op burn-out door meer voldoening in je job

 

De ene werknemer heeft een lager risico op burn-out dan de andere. Veel hangt af van de job die je uitoefent. De sector waarin je werkt speelt veel minder een rol.

Om het risico op burn-out in te schatten, moet je kijken naar de kenmerken van het uitgevoerde werk. Zes factoren zijn daarbij typerend, zegt professor arbeidspsychologie Hans De Witte (KU Leuven). “Aan de ene kant heb je drie stressoren: de werkdruk, de emotionele belasting en de rolconflicten. Een voorbeeld van die laatste is wanneer een hr-verantwoordelijke moet zorgen voor het algemeen welzijn van de werknemers, maar tegelijk wordt verondersteld een afslanking te organiseren. Dat zijn tegenstrijdige taken en verwachtingen. Naast de stressoren heb je aan de andere kant drie hulpbronnen: autonomie, goede ondersteuning en sociale relaties en tenslotte vaardigheidsbenutting. Dat laatste betekent dat je een job doet die aansluit bij wat je kan. Stressoren vergroten de kans op burn-out, hulpbronnen verlagen die.”

Tip: Lees onze praktische gids ‘Eerste hulp bij burn-out’.

Voldoening of niet?

Stressoren leiden tot werkstress. Maar hoge werkstress is niet de enige factor die burn-out kan veroorzaken. Ook de mate waarin iemand zijn of haar werk graag doet, speelt mee. Haal je veel voldoening uit je job, dan daalt de kans op een burn-out. Werknemers die plezier aan hun werk beleven én weinig werkstress ervaren staan er dus het best voor. “In deze categorie van aangename jobs vinden we veel bediendefuncties zoals onderzoeker, kinesitherapeut, leidinggevende, coach of arts”, zegt Hans De Witte. “Maar ook een arbeidersfunctie als ploegbaas of een uitvoerende job als keukenpersoneel behoort tot deze groep. Jobs die iets minder uitgesproken, maar nog steeds goed scoren op vlak van lage werkstress en hoge voldoening zijn secretariaatmedewerker, onthaalbediende, administratief personeel, informaticus en ingenieur.”

Lees ook: Vlaamse werkgevers maken te weinig werk van werkbaar werk

Slopende jobs

Aan het andere uiterste vinden we de werknemers met een hoge werkstress én een lage voldoening. Zij lopen een hoger risico op een burn-out. “Dat zijn de slopende jobs”, zegt Hans De Witte. “Ongeschoolde arbeiders doen vaak zo’n vermoeiend en onplezierig werk. Ook callcenteroperatoren zitten in die categorie. Ze moeten de hele dag telefoneren, maar krijgen voortdurend de telefoon dichtgegooid.” Wevers, stikkers, inpakkers en strijkers behoren tot de groep ongeschoolde arbeiders die slopend werk verrichten.

Moe, maar tevreden

Er zijn ook werknemers die belastend werk verrichten dat ze wel graag doen. Het risico op burn-out is ook bij hen niet gering. “Toch zou ik hun vermoeiende, maar ontplooiende jobs verkiezen boven de slopende jobs”, zegt De Witte. “Op het einde van de dag zijn zij moe, maar tevreden.” In deze categorie van uitdagende jobs zitten veel zorgberoepen: kinderverzorgers, logopedisten, gezinshelpers, verpleegkundigen, maatschappelijk assistenten en ergotherapeuten. Ook loketbedienden, managers en rechters vinden we hier terug.

Tip: In ons e-book rond burn-out, dat we opstelden in samenwerking met Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven en directeur onderzoek IDEWE, leggen we uit aan de hand van welke symptomen je kan concluderen dat je een burn-out hebt, en wat je vervolgens het beste doet. Je kan het hier gratis downloaden.

 


Lees ook:

Minder kans op burn-out door meer voldoening in je job

De ene werknemer heeft een lager risico op burn-out dan de andere. Veel hangt af van de job die je u...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Vijftigplussers versus de arbeidsmarkt: "Speel je troeven uit"

Werk vinden na je vijftigste, een verloren zaak? Verre van. “Het is moeilijk omdat er veel vooroorde...

Een hart voor de zorg?

Wij vonden 5 werkgevers uit de zorg die zowel voor hun patiënten als hun medewerkers een tandje bijsteken.
Benieuwd naar hun vacatures?

- Sponsored

Werken zoals de Zweden

Ook werkgevers kunnen iets opsteken van de manier van werken in Zweden. Marijke Van Cauteren en haar...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Vlaamse werkgevers maken (te) weinig werk van werkbaar werk

Sinds augustus 2015 weten we dat de wettelijke pensioenleeftijd in 2025 en 2030 telkens met een jaar...

Voel je beter op het werk met deze vijf tips

Je slecht voelen op het werk kan tal van oorzaken hebben: je hebt te veel werk, je bent steeds afgel...

Last van een opgejaagd gevoel op het werk? Zo ga je ermee om

Heb jij vaak een opgejaagd gevoel op je werk? Dat wil nog niet noodzakelijk zeggen dat je met een bu...