TERUG NAAR OVERZICHT

Meer jobs, maar ook het ziekteverzuim in vlaanderen neemt overal toe

 

Premier Michel kan het niet genoeg herhalen: overal in het land komen er extra banen bij. Toch presteert niet elke regio even sterk. Als het gaat over jobcreatie, zijn Limburg en Waals-Brabant momenteel de beste leerlingen van de klas. Ook Brussel blijft een belangrijke jobmotor, met gunstige gevolgen voor het hele land.

Het lijkt moeilijk te geloven voor wie dagelijks in de file naar Brussel staat, maar toch is het aantal pendelaars dat vanuit Vlaanderen naar de hoofdstad rijdt, al enkele jaren aan het dalen. Terwijl er in 2011 nog 241.000 Vlamingen de oversteek maakten, was dat aantal in 2015 gedaald tot 225.231

Wie gaat werken in Brussel?

 

2015

2011

Antwerpen

29.964

35.577

Limburg

9.490

11.494

Oost-Vlaanderen

53.983

58.402

Vlaams-Brabant

119.013

119.866

West-Vlaanderen

12.781

15.711

Bron: Steunpunt Werk

 

Dat de pendelstromen ietwat aan het veranderen zijn, heeft zonder twijfel met de files te maken. Werknemers zoeken een andere job of gaan dichter bij het werk wonen. En ook de bedrijven zelf zoeken naar oplossingen. Jobs verhuizen, al dan niet naar een andere regio in het land, is daar een van.

 

Brussel bruisend

Toch is het fout om uit de verkeersknoop of de dalende pendelstromen te besluiten dat het in Brussel economisch minder goed zou gaan. “Integendeel”, stelt arbeidsmarktprofessor Ludo Struyven (HIVA-KU Leuven). “Het centrum van het land kent juist meer jobdynamiek en meer ondernemerschap dan eender welke andere regio in het land.” Omdat te bewijzen haalt hij er het jongste Dynam-Reg-rapport bij, dat de regionale tewerkstellingsdynamieken voor de periode 2015-2016 in kaart brengt.

De studie laat onder meer zien dat de bruto-jobtoename voor die periode in alle gewesten even sterk is: per duizend bestaande jobs kwamen er in het Waals Gewest 58, in Vlaams Gewest 57 en in het Brussels Gewest 56 nieuwe jobs bij. Tegelijkertijd verdwenen er in Vlaanderen en Wallonië 43 en in Brussel 55 jobs per duizend bestaande jobs. “De netto-jobgroei (= bruto-jobtoename – bruto-jobafname) is in Brussel dus inderdaad een stukje kleiner dan in de andere gewesten”, analyseert Struyven, “maar laat je daardoor vooral niet misleiden. Wat telt, is dat er jobs bijkomen. En dat is in het Brussels Gewest zeker het geval. Cijfers van de FOD Economie tonen dat de werkende bevolking in het centrum van het land veel sneller stijgt dan elders. Brussel blijft een belangrijke motor van jobgroei. Het effect ervan is in het ganse land voelbaar.”

Dat er in Brussel jobs verdwijnen, heeft volgens Ludo Struyven vooral met interne verschuivingen te maken. Werknemers blijven nog wel voor dezelfde werkgever werken, maar doen dat vanuit een ander gewest. In de periode 2015-2016 zijn er zo 8.000 banen van de hoofdstad naar de gewesten verschoven. Vooral schoonmaakbedrijven, financiële instellingen, groothandelaars en openbare besturen kozen ervoor om hun jobs (of een deel ervan) te verhuizen. De omgekeerde beweging werd minder vaak gemaakt: bedrijven uit Vlaanderen of Wallonië brachten samen 5.500 jobs naar de hoofdstad. “Nieuw is dit fenomeen zeker niet”, benadrukt Struyven. “En het is in de voorbije tien jaar evenmin toegenomen.”

 

Limburg = grootste jobmotor

Terwijl de bruto-jobgroei in de drie gewesten ongeveer even hoog lag, zien we op niveau van de provincies duidelijkere verschillen. Vooral Limburg stak de voorbije jaren alle provincies voorbij als het gaat over jobcreatie. Per duizend bestaande jobs kwamen er in Limburg 72 nieuwe jobs bij (juni 2015-juni 2016), tegenover zestig in Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen. Struyven: “Die goede resultaten dankt Limburg aan de volgehouden reconversie en het Strategisch Actieplan Limburg dat na de sluiting van Ford Genk is opgesteld. Het is duidelijk dat de industrie in Limburg een tweede adem heeft gevonden. Ook de Corda Campus, met zijn vele start-ups, werkt daar de bloei in de hand.”

 

Hoeveel jobs kwamen er bij/verdwenen tussen 2015 en 2016?

 

Bijkomende jobs

Verdwenen jobs

Netto-jobgroei (procentueel)

Bruto-jobgroei
(effectieve jobs)

Limburg

+7,2%

-5,2%

+2,0%

20.325 jobs

Oost-Vlaanderen

+6,0%

-4,4%

+1,7%

29.452 jobs

West-Vlaanderen

+6,1%

-4,5%

+1,5%

25.417 jobs

Vlaams-Brabant

+6,8%

-5,4%

+1,4%

25.111 jobs

Antwerpen

+6,0%

-4,9%

+1,1%

40.971 jobs

Bron: Dynam Review 1/2018

 

In absolute cijfers komt Limburg voor die specifieke periode op 20.325 extra jobs uit. “Dat zijn er veel minder dan Oost-Vlaanderen en Antwerpen,” vertelt Struyven, “maar die provincies zijn qua bevolkingsaantallen een stuk groter. Als je wilt vergelijken, kijk je dus best naar de procentuele cijfers.”

In alle Vlaamse provincies zijn het de administratieve/ondersteunende diensten enerzijds en de groot- en detailhandel anderzijds die de meeste nieuwe jobs creëren.

De rest van de top 5 vind je in onderstaande tabel:

Welke sectoren zorgen voor de grootste bruto jobgroei?

Oost-Vlaanderen

Antwerpen

West-Vlaanderen

Limburg

Vlaams-Brabant

Bouw

Horeca

Industrie

Industrie

Vrije/wetenschappelijke/
technische activiteiten

Industrie

Industrie

Horeca

Horeca

Horeca

Horeca

Gezondheidszorg

dienstverlening

Bouw

Bouw

Vervoer en opslag

Bron: Dynam Review 1/2018

 

Werkzaamheid hoogst in West-Vlaanderen

Om het plaatje volledig te maken, werpen we tot slot ook nog een blik op de werkzaamheids- en werkloosheidsstatistieken van de verschillende provincies. In tegenstelling tot de cijfers van Dynam-Reg vertrekken die niet vanuit de werkplek maar vanuit de woonplaats van de werknemers. “Als je die cijfers erbij neemt, valt vooral de sterke positie van West-Vlaanderen op”, analyseert Wouter Vanderbiesen van Steunpunt Werk (KU Leuven). “Zowel naar werkzaamheid als naar werkloosheid scoort de provincie beter dan de rest. Vandaar dat de war for talent er beter voelbaar is dan elders in Vlaanderen.”

Kijken we naar de evolutie van de voorbije tien jaar, dan zien we opnieuw dat vooral Limburg een grote sprong heeft gemaakt. Tussen 2006 en 2016 steeg de werkzaamheidsgraad van 66,9 naar 70,2 procent; de werkloosheidsgraad daalde er van 9,0 naar 7,9 procent.

 Hoeveel Vlamingen waren in 2016 wel/niet aan het werk?

 

Aan het werk (=werkzaamheidsgraad,
20-64 jaar)

Werkzoekend
(=werkloosheidsgraad,
15-64 jaar)

West-Vlaanderen

74,8%

5,8%

Oost-Vlaanderen

73,9%

7,3%

Vlaams-Brabant

73,3%

6,0%

Limburg

70,2%

7,9%

Antwerpen

70,8%

9,2%

Bron: Steunpunt Werk


Lees ook:

Multitasken doet je niet efficiënter werken

Over de zin of net de onzin van multitasken lopen de meningen fel uiteen. De meeste wetenschappers z...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

5 bruikbare tips die burn-out helpen voorkomen

Het lijkt er meer en meer op dat een druk leven een soort statussymbool is geworden. Wie het druk he...

Een hart voor de zorg?

Wij vonden 5 werkgevers uit de zorg die zowel voor hun patiënten als hun medewerkers een tandje bijsteken.
Benieuwd naar hun vacatures?

- Sponsored

Functioneringsgesprek: een goede voorbereiding is alles

Als het jaareinde nadert, komen bij veel organisaties ook de functioneringsgesprekken in zicht. Werk...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Minder kans op burn-out door meer voldoening in je job

De ene werknemer heeft een lager risico op burn-out dan de andere. Veel hangt af van de job die je u...

Vijftigplussers versus de arbeidsmarkt: "Speel je troeven uit"

Werk vinden na je vijftigste, een verloren zaak? Verre van. “Het is moeilijk omdat er veel vooroorde...

Werken zoals de Zweden

Ook werkgevers kunnen iets opsteken van de manier van werken in Zweden. Marijke Van Cauteren en haar...