TERUG NAAR OVERZICHT

Limburgers en Oost-Vlamingen werken niet op dezelfde manier

 

Niet alleen hun werkgelegenheidsstatistieken zien er anders uit, ook de manier waarop Limburgers, Antwerpenaren, Vlaams-Brabanders, Oost- en West-Vlamingen naar werk kijken, verschilt. Duik bijvoorbeeld maar eens in deze statistieken.

ONTSLAG: vooral Vlaams-Brabanders en Antwerpen wisselden van job

Nu er weer meer vacatures zijn, beslissen er weer meer werknemers om van job te veranderen. Volgens cijfers van sociaal secretariaat Attentia namen vorig jaar 4,91 procent van de werknemers ontslag, tegenover 3,76 procent in 2014. De jobmobiliteit is niet overal in Vlaanderen even sterk. Zo liggen de percentages in Vlaams-Brabant en Antwerpen een stuk hoger dan in West-Vlaanderen. Zeker in 2016 was het verschil aanzienlijk: toen namen 7,09 procent van de werknemers uit Antwerpen en 6,17 procent van de werknemers uit Vlaams-Brabant ontslag. In West-Vlaanderen ging het om 4,40 procent van de werknemers. “Ondanks de vele vacatures in West-Vlaanderen zijn West-Vlamingen dus toch niet zo snel geneigd om hun job op te geven”, analyseert business intelligence consultant Tim Bourguignon

Als het gaat over ontslag krijgen zijn de verschillen tussen de provincies minder uitgesproken. De meeste ontslagen vielen in 2017 onder de Vlaams-Brabanders (1,72 procent), de minste bij de West-Vlamingen (1,07 procent). Het gemiddelde voor heel België lag vorig jaar op 1,33 procent, wat een kleine daling is tegenover 2014.

ZIEKTEVERZUIM: Limburgers vaakst out door ziekte

Ziekteverzuim dan. Zijn werknemers in de ene provincie vaker afwezig door ziekte dan in de andere? Met die vraag kloppen we aan bij HR-dienstverlener Acerta, dat de lonen voor zo’n 40.000 Belgische werkgevers berekent. Uit die gegevens kunnen ze ook afleiden hoe vaak en hoelang werknemers afwezig zijn door ziekte. Globaal genomen melden de Limburgers zich iets vaker ziek dan werknemers uit andere provincies. Vooral het langdurige verzuim (langer dan een jaar afwezig) ligt er hoger dan elders in Vlaanderen. West-Vlamingen en Antwerpenaren zijn het minst vaak afwezig door ziekte.

Hoeveel werknemers zijn afwezig door ziekte?

West-Vlaanderen

6,05%

Antwerpen

6,16%

Oost-Vlaanderen

6,44%

Vlaams-Brabant

7,10%

Limburg

8,42%

Bron: Acerta, cijfers voor 2017

Verklaringen voor die verschillen kunnen we uit de cijfers van Acerta niet halen. Senior Consultant Karen Van den Bergh heeft wel enkele suggesties: “Dat West-Vlamingen zich minder vaak ziek melden, heeft mogelijk met de omvang van de bedrijven te maken. West-Vlaanderen telt veel kmo’s met een beperkt aantal werknemers. Van dat soort bedrijven weten we dat ze lagere ziekteverzuimcijfers hebben. In een klein bedrijf is de sociale controle en de impact op de directe collega’s immers groter, waardoor werknemers zich minder snel ziek melden.” De hogere cijfers voor Limburg zijn wellicht gelinkt aan de aanwezigheid van veel verzuimgevoelige sectoren, zoals de industrie en de zorg.

Verder merkt Karen Van den Bergh op dat de tendens qua ziekteverzuim in alle provincies stijgend is. Overal in Vlaanderen neemt het ziekteverzuim toe. Tegenover 2014 is het langdurige ziekteverzuim gemiddeld met 20 procent gestegen, in Antwerpen en Vlaams-Brabant ligt dat zelfs nog iets hoger. “Het effect van de re-integratietrajecten voelen we op dit moment nog niet”, evalueert ze. “Je mag ervan uitgaan dat de overheid in de toekomst meer dwingendere maatregelen – mét sancties voor werknemers en werkgevers – zal nemen om die alsmaar stijgende cijfers naar beneden te krijgen.”

WERKTIJD: West-Vlamingen meest met werk bezig

Kijken we ten slotte ook eens naar de werktijden. Wie is in Vlaanderen het meest en het minst met werk bezig? Interessante bron daarvoor is het jongste Tijdsbestedingsonderzoek (2013) van VUB. Daarvoor vulden 3.230 Vlamingen tussen 18 en 75 jaar gedurende een week een dagboek in. Over alle deelnemers heen kwamen de onderzoekers voor die ene week op een werktijd van 20 uren en 11 minuten uit. Hielden ze alleen rekening met de mensen die in die week betaalde arbeid verrichtten (dus zonder studenten, werklozen, langdurig zieken, gepensioneerden…), dan steeg dat naar 30 uren en 49 minuten.

Aan professor en onderzoeksleider Ignace Glorieux vroegen we om die laatste cijfers verder op te splitsen naar provincie. Uit die oefening kwam naar boven dat West-Vlamingen in die specifieke week zo’n drieënhalf uur meer betaald werk hadden verricht dan Limburgers. Het verschil was vooral toe te schrijven aan de West-Vlaamse mannen. Die waren gemiddeld 36 uren en 26 minuten met betaalde arbeid bezig geweest, wat bijna vijf uur meer was dan de Limburgse mannen. Bij de vrouwen waren het de Vlaams-Brabanders die de meeste uren betaalde arbeid verrichtten. Zij waren 28 uren en 58 minuten met betaald werk bezig, of ongeveer een half uur meer dan de West-Vlaamse vrouwen.

Hoeveel tijd spendeer je aan betaalde arbeid?

West-Vlaanderen

32 uren en 36 minuten

Oost-Vlaanderen

31 uren en 33 minuten

Vlaams-Brabant & Brussel

30 uren en 55 minuten

Antwerpen

29 uren en 54 minuten

Limburg

28 uren en 57 minuten

Bron: Tijdsbestedingsonderzoek VUB, 2013-2014

Of het cliché van de hardwerkende West-Vlaming hiermee voor eens en altijd bewezen is? Professor Glorieux aarzelt: “Op basis van deze cijfers kun je in elk geval niet stellen dat er een verschil in werkmentaliteit is. Dat de West-Vlamingen meer met betaalde werktijd bezig zijn, zou bijvoorbeeld ook met de samenstelling van de beroepsbevolking te maken kunnen hebben. Misschien telt West-Vlaanderen significant meer ondernemers dan pakweg Limburg? Die werken sowieso meer uren dan loontrekkenden.” Het cliché helemaal ontkrachten doet hij evenmin: “Er zijn in het verleden al studies geweest waarbij werkethos naar voor werd geschoven als verklaring voor de betere resultaten van West-Vlamingen. Dat er meer West-Vlamingen voor het toelatingsexamen geneeskunde slagen bijvoorbeeld, werd onder andere daaraan gelinkt.”


Lees ook:

Alles wat je moet weten over het loopbaansparen

Nu de temperaturen stijgen, smachten de meesten van ons naar ons jaarlijks verlof. De manier waarop ...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Amper 1 op de 10 Belgische werknemers kiest verlofperiode niet zelf

Als het over vakantie gaat, laten Belgische werkgevers zich van hun meest flexibele kant zien. Vaker...

Een hart voor de zorg?

Wij vonden 5 werkgevers uit de zorg die zowel voor hun patiënten als hun medewerkers een tandje bijsteken.
Benieuwd naar hun vacatures?

- Sponsored

Veel millennials kampen met burn-out, maar waarom?

Volgens cijfers van het CBS komen burn-outs het vaakst voor bij millennials. In een onderzoek uit 20...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

De worsteling van elke werkende ouder: wie zorgt deze zomer voor de kinderen?

Nog een week en de boekentassen kunnen weer lekker lang aan de kant. Leuk voor de kinderen, maar las...

Dit kan je zelf doen om een burn-out te vermijden

Alsmaar meer werknemers krijgen te maken met een burn-out. De steeds langere werkuren, de constante ...

Achter de schermen op Tomorrowland

Hoe is Tomorrowland zo bliksemsnel een absolute wereldspeler kunnen worden? En wie maakt het waar?