TERUG NAAR OVERZICHT

Lang pendelen is kwalijker dan je denkt

Regiojobs.be, het regionale broertje van Vacature, peilde samen met onderzoeksbureau iVOX naar de impact van onze woon-werkafstand op de werktevredenheid en het privéleven. Het belang van een job dicht bij huis weegt op beide terreinen door, zo blijkt.
 

 

In het laatste kwartaal van 2015 beantwoordden 1.000 werkende Vlamingen tussen 18 en 65 jaar een uitgebreide online vragenlijst van Regiojobs.be en iVOX over pendeltijden, werktevredenheid en algehele tevredenheid. De resultaten brengen een sterke correlatie aan het licht: mensen die langer onderweg zijn, zijn - in vergelijking met dicht-bij-huiswerkers - minder opgetogen over hun job, willen meer controle over hun eigen leven en vinden het jammer dat ze weinig beweging hebben.

 

Impact van pendeltijd op werktevredenheid

3 op de 4 willen dichter bij huis werken - Van de mensen die dagelijks meer dan een uur aan hun woon-werktraject besteden, geeft 75 procent aan liever dichter bij huis te werken. De helft staat zelfs open voor aanbiedingen van andere werkgevers. Toch is er schroom om effectief de stap te zetten: één op de tien gaat actief op zoek naar een nieuwe functie.

 

Pendelaars die lang onderweg zijn, zijn minder tevreden over hun job (maar niet over hun werkgever!) –. 60% van wie dicht bij huis werkt, uit zich erg tevreden over zijn job tegenover slechts 42% van de pendelaars die lang onderweg zijn. Meer dan 1 op 5 lange pendelaars geeft zelfs met grif toe niet tevreden te zijn met zijn job. Opmerkelijk is dat de stelling ‘deze job bij deze werkgever zou ik nog lang willen blijven doen’ slechts een klein verschil doet optekenen bij korte en lange pendelaars (74,1% versus 67,7%). Dit toont aan hoe sterk de impact is van een lang woon-werktraject: ondanks een sterk geloof in de werkgever en voldoening over de jobinhoud, tuimelt de werktevredenheid bij lange pendeltijden.

 

 

Impact van pendeltijd op privéleven

De werk-privébalans lijdt onder een lang woon-werktraject - Mensen die langer pendelen, ervaren een minder goede balans tussen werk en privéleven. 80,2 procent van de werknemers die dicht bij huis werken, geeft aan werk en privéleven goed te kunnen combineren, maar 32,7 procent van de mensen die dagelijks meer dan een uur pendelen, uit zich ontevreden over de werk-privébalans.

 

Lang pendelen weegt op het privéleven – 15 procent van de mensen die meer dan een uur per dag naar en van hun werk reizen, is ‘niet tevreden’ over zijn of haar leven. Dat is te wijten aan verschillende factoren: 27 procent ervaart weinig controle over zijn eigen leven, 39 procent heeft het gevoel niet alles uit het leven te halen (tegenover 24 procent bij mensen die kort pendelen) en 43 procent klaagt over onvoldoende beweging (tegenover 25,6 procent van de korte pendelaars). De duur van je woon-werktraject lijkt dus in bepaalde mate samen te hangen met je gezondheid - of staat in elk geval in verband met hoe gezond je je voelt.

 

 

 

Thuiswerken nog niet ingeburgerd

Hoewel er een duidelijke vraag is van werknemers om dichter bij huis te werken, is thuiswerken nog niet zo sterk ingeburgerd. Een stijgend aandeel werknemers mag een of meerdere keren per week het comfort van de eigen woning opzoeken, maar het merendeel werkt dagelijks buitenshuis.

 

 

Hoe hoger het loon, hoe groter de woon-werkafstand

HR-groep Acerta lanceert de eerste editie van de ‘mobiliteitsbarometer’. De studie brengt de evolutie van onze werkmobiliteit in kaart tussen 2011 en 2015.

 

Werknemers werken steeds dichter bij huis: meer dan 68 procent van de totale Belgische werkende beroepsbevolking werkt binnen een straal van 20 kilometer van zijn woonplaats en dat percentage blijft licht stijgen. Waarom is er dan een toenemend fileprobleem op onze wegen? Dirk Wijns, director bij Acerta Consult: “Er is sprake van een stijgende participatie op de arbeidsmarkt. Nog nooit waren meer personen beroepsactief. Hierdoor moeten meer werknemers dagelijks de afstand tussen woon- en werkplaats overbruggen en stijgt de congestie op de wegen. Maar de afstand die ze individueel afleggen stijgt niet.”

 

Voorts toont de barometer aan dat wie gebruikmaakt van een bedrijfswagen, gemiddeld langer onderweg is naar zijn werk dan een andere werknemer. De afstand tussen de woonplaats en het werk bedraagt voor eigenaars van een bedrijfswagen gemiddeld 32 kilometer. Dat is in afstand de helft meer dan wanneer je het woon-werktraject met een ander vervoermiddel aflegt.

 

Fiets wint aan populariteit

Ook blijkt dat de afstand tussen de woonplaats en het werk recht evenredig stijgt met het loon: hoe hoger het loon, hoe groter de kans dat je meer kilometers aflegt om op het werk te komen. Deze bevindingen zijn complementair met de resultaten van de enquête die iVOX en Regiojobs.be uitvoerden. Met de stelling ‘ik word te weinig betaald voor mijn job’ gingen meer mensen die dicht bij huis werken akkoord dan mensen die lang moeten pendelen.

 

Volgens de Mobiliteitsbarometer is de fiets de laatste jaren aanzienlijk populairder geworden als vervoersmiddel om naar het werk te gaan. In 2011 maakte 12 procent van de werkende beroepsbevolking gebruik van de fiets om zich te verplaatsen, terwijl dit vandaag de helft meer is. Wie naar het werk fietst, legt gemiddeld zeven kilometer af.

 

Lees ook:

15 tips voor pendelaars

Hoe vind je een job dicht bij huis?

Moet je werkgever je vergoeden om naar je werk te fietsen?

Je loonpakket van a tot z

11 tot 20% van de Belgen wil van job veranderen

De Belg wil steeds vaker ander werk en vindt het ook, al is een vast contract moeilijker te bemachti...

Zeg, heb je al een account?

Registreer nu en word snel gevonden door interessante werkgevers.

Ideale werkgever: baas, buddy of coach?

Vijftig jaar geleden zag de relatie tussen werkgever en werknemer er nog heel anders uit. Wat is er ...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Baas zijn in de 21ste eeuw? Zo doe je het

Tegenwoordig heeft people management wel wat meer om het lijf dan werknemers simpelweg op te leggen ...

Tijd voor de ideale job!

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

 

Managers van ICT-multinationals over hun leiderschapsstijl

Hoe stellen de managers van vandaag zich op tegenover hun personeel? Zijn het halve dictators of heu...

Flirten op het werk? Bij deze 5 beroepen is het dagelijkse kost

Bepaalde beroepen hebben een heel aparte uitstraling: omwille van het uniform, de algemene présence ...

Goede relatie met de baas belangrijker dan je denkt

We willen niet weinig van onze baas: hij/zij moet ons inspireren, autonomie geven en ons voldoende w...