TERUG NAAR OVERZICHT

Jouw type motivatie bepaalt kans op slagen

Iedereen maakt wel eens goede voornemens maar helaas kennen deze vaak een roemloos einde. Hoe komt het eigenlijk dat mensen er vaak niet in slagen om iets te doen wat ze eigenlijk wel willen? Het Institute of NeuroCognitivism ontdekte dat het type motivatie daarbij doorslaggevend is.

 

Het Institute of NeuroCognitivism (INC) baseert zijn studie op de Neurocognitieve Gedragsmatige Methode (NGM), die gestoeld is op gedrags- en neurowetenschappen. Daaruit blijkt dat er verschillende vormen van motivatie zijn. Jouw type motivatie kan een bron van energie of zelfontplooiing zijn maar het kan ook leiden tot teleurstellingen of verbittering. Om te weten hoe je gemotiveerd blijft, is het dus belangrijk de verschillende types motivatie te herkennen.

 

De blijvende (primaire) motivatie

Dit is het type motivatie dat reeds op zeer jonge leeftijd – tijdens de eerste maanden van ons leven – in onze hersenen wordt ontwikkeld. We beschikken allemaal over een primaire motivatie die verklaart waarom wij blijvende roepingen en/of voorkeuren hebben. Deze spontane en onvoorwaardelijke motivaties zouden we als ‘fundamenteel’ kunnen omschrijven omdat ze uitdrukking geven aan onze diepste verlangens, bepaalde waarden die we belangrijk vinden of een levensstijl die bij ons past. Dit type motivatie schenkt ons plezier en staat volledig los van enig resultaat of erkenning door anderen. Deze primaire motivaties behouden we ons hele leven: zij stimuleren ons om onszelf te ontwikkelen en te herbronnen.

 

De conditionele (secundaire) motivatie

Deze vorm van motivatie wordt in grote mate bepaald door onze opvoeding en de sociaal-culturele omgeving waarin we opgroeien. Deze motivatie wordt dus vooral verworven in de kindertijd en tienerjaren. Deze motivatie is veel minder dwingend omdat ze hoofdzakelijk afhangt van externe  factoren: behaalde resultaten, erkenning van onze ouders,… Goede resultaten of erkenning kunnen deze motivatie  versterken maar kan – in geval van mislukking of gebrek aan waardering – afbrokkelen of zelfs verdwijnen.

 

Ingebeelde (tertiaire) motivatie

Dit type motivatie is gebaseerd op onze opvattingen over onszelf. Vaak spiegelen we onszelf naar iemand die we zouden willen zijn: een durver, een succesvol ondernemer, een wereldreiziger,… Deze engagementen hebben zelden effect omdat ze meestal niet overeenstemmen met wie we echt zijn, ook al zouden we het misschien graag anders zien. Investeren in deze dromen is vaak puur geld- of tijdverlies.

 

Motivatie door overmatige emotionele betrokkenheid

Overmatige emotionele betrokkenheid is een gedragsvorm die naar het obsessieve neigt. Het kan zich uiten in een enorme wil om te slagen maar ook in faalangst. Dit type motivatie kan zeer stresserend werken en zelfs leiden tot depressie en/of burn-out. Dat komt omdat we al onze energie steken in een doel dat niet echt strookt met wie we écht zijn, met onze echte persoonlijkheid. Op die manier zullen we nooit echt tevreden kunnen zijn met onszelf. Op termijn kan dit type motivatie enkel leiden tot frustratie, ontgoocheling of verbittering.

 

Als je kans wilt maken om te slagen, moet je dus luisteren naar je ‘primaire’ motivaties. Want als je iets doet dat overeenstemt met jouw diepste, ware aard, geeft die activiteit je energie en voldoening. Je beleeft er plezier aan en zal je dus door niets of niemand laten ontmoedigen.

 

 

Zo blijf je gemotiveerd!

Zoek uit wat je echt graag doet.

Gun jezelf de tijd om te doen wat je graag doet.

Geef jezelf de middelen om wat je graag doet, beter te kunnen doen.

Voel je een te sterke emotionele betrokkenheid? Focus niet langer op wat je niet hebt maar ga op zoek naar manieren om wat je wel hebt te verrijken.

Twijfel je aan jezelf? Stel jezelf dan eens eerlijk de vraag wat jou motiveert. Misschien is dit toch niet wat je écht wilt?

 

 

Lees ook:

10 signalen dat je nood hebt aan vakantie

Gewapend tegen burn-out in 10 tips

Het evaluatiegesprek: je prestaties op de weegschaal

 

 

Meer info: www.neurocognitivism.com

Functioneringsgesprek: een goede voorbereiding is alles

Als het jaareinde nadert, komen bij veel organisaties ook de functioneringsgesprekken in zicht. Werk...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Minder kans op burn-out door meer voldoening in je job

De ene werknemer heeft een lager risico op burn-out dan de andere. Veel hangt af van de job die je u...

Een hart voor de zorg?

Wij vonden 5 werkgevers uit de zorg die zowel voor hun patiënten als hun medewerkers een tandje bijsteken.
Benieuwd naar hun vacatures?

- Sponsored

Vijftigplussers versus de arbeidsmarkt: "Speel je troeven uit"

Werk vinden na je vijftigste, een verloren zaak? Verre van. “Het is moeilijk omdat er veel vooroorde...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Werken zoals de Zweden

Ook werkgevers kunnen iets opsteken van de manier van werken in Zweden. Marijke Van Cauteren en haar...

Vlaamse werkgevers maken (te) weinig werk van werkbaar werk

Sinds augustus 2015 weten we dat de wettelijke pensioenleeftijd in 2025 en 2030 telkens met een jaar...

Voel je beter op het werk met deze vijf tips

Je slecht voelen op het werk kan tal van oorzaken hebben: je hebt te veel werk, je bent steeds afgel...