TERUG NAAR OVERZICHT

Jeugdvakantie: heb jij er recht op?

De jongere die afstudeert, jonger is dan 25 jaar en ten minste één maand werkt als loontrekkende gedurende het jaar waarin hij zijn studies heeft beëindigd, kan het daarop volgende jaar jeugdvakantie nemen ter aanvulling van zijn onvolledig recht op vakantie. Voor elke jeugdvakantiedag ontvangt hij, ten laste van de werkloosheidsverzekering, een uitkering die 65% bedraagt van zijn begrensd loon.

Heb  je in 2016 je studies beëindigd of stopgezet en ben je vervolgens beginnen werken ? Dan heb je in 2017 recht op vier weken betaalde vakantie, als voldaan is aan deze voorwaarden:

  • je bent op 31 december 2016 jonger dan 25 jaar
  • in de loop van 2016 heb je je studies beëindigd
  • na de beëindiging van de studies heb je in 2016 gewerkt in loondienst waarbij je gedurende ten minste één maand verbonden was door één of meerdere arbeidsovereenkomsten en deze tewerkstelling ten minste 13 arbeidsdagen omvat.

Hoe wordt jouw vakantie berekend?

Het aantal weken betaalde vakantie in het vakantiejaar hangt af van de tewerkstellingsduur in het vorige jaar (vakantiedienstjaar). Wie het ganse jaar heeft gewerkt, heeft in het daaropvolgende jaar recht op 4 weken betaalde vakantie. Wie slechts een half jaar heeft gewerkt, heeft slechts recht op 2 weken betaalde vakantie.

Voor betaalde vakantiedagen wordt een vakantiegeld uitbetaald. Bij een bediende gebeurt de betaling door de werkgever; bij een arbeider door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of door een vakantiekas.

TIP! Met onze handige vakantiegeld calculator bereken je in een handomdraai hoeveel vakantiegeld je krijgt. 

Voorbeeld:

Een jongere die afgestudeerd is in 2015 (vakantiedienstjaar )en aan het werk gaat als bediende vanaf 1 oktober, heeft in 2015 slechts drie maanden gewerkt en heeft in 2016 (vakantiejaar) slechts één week betaalde vakantie.

De regeling van de jeugdvakantie voorziet dat de pas afgestudeerde jongere ter aanvulling van zijn onvolledig aantal betaalde vakantiedagen, jeugdvakantie mag nemen (zodat de totale vakantieperiode 4 weken kan bedragen). Voor de jeugdvakantiedagen kan een jeugdvakantie-uitkering betaald worden ten laste van de werkloosheidsverzekering.

Wanneer neem je de jeugdvakantie op?

De jeugdvakantie kan slechts genomen worden tijdens een tewerkstelling als loontrekkende en na de uitputting van de gewone betaalde vakantie. Op het formulier C103 jeugdvakantie wordt uitleg gegeven over de aanbevolen werkwijze voor de omrekening van betaalde vakantie bij wijziging van de arbeidsregeling. Het opnemen van jeugdvakantiedagen is een recht: de werkgever moet je toestaan om die dagen voor het einde van het vakantiejaar op te nemen.

Je kan ze dus wel pas opnemen wanneer je gewone vakantiedagen zijn opgenomen.

Hoeveel bedraagt jouw jeugdvakantie-uitkering?

De uitkering bedraagt 65 % van je brutoloon van de eerste maand waarin je de jeugdvakantie opneemt, begrensd tot €  2.252,94 per maand.

De betaling heeft plaats de maand nadat je de jeugdvakantiedagen hebt opgenomen. De eerste uitbetaling gebeurt ten vroegste in mei van het vakantiejaar.

Concreet

  • Na de eerste maand met jeugdvakantie dient de jongere twee* formulieren in: de  C103 Jeugdvakantie Werknemer, die hij zélf invult, en de C103 Jeugdvakantie Werkgever, in te vullen door zijn werkgever.
  • De jongere dient het (de) formulier(en) naar keuze in bij een van de particuliere uitbetalingsinstellingen (opgericht door het ABVV, het ACLVB of het ACV) of bij de openbare Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. Blanco formulieren kunnen bekomen worden bij die uitbetalingsinstellingen of bij elk werkloosheidsbureau van de RVA, dienst economaat.
  • De aanvraag om jeugdvakantie-uitkeringen wordt door de uitbetalingsinstelling overgemaakt aan de RVA. De aanvraag moet bij de RVA toekomen ten laatste in februari van het jaar volgend op het jaar waarin vakantie wordt genomen.
  • Voor elke maand waarin u jeugdvakantie neemt, dient uw werkgever een elektronische aangifte te doen van het aantal uren jeugdvakantie. (aangifte scenario 10 genaamd). Hij zal u dan een print van deze aangifte bezorgen. U moet deze print niet aan uw uitbetalingsinstelling bezorgen, deze zal immers uw uitkeringen berekenen en betalen op basis van de gegevens die elektronisch waren overgemaakt.

Extra informatie over jeugdvakantie vind je op www.rva.be (onder ‘jeugdvakantie’).


Lees ook:

Daarom is de ene werkgever zoveel guller met vakantiedagen dan de andere

Daar is de zomer, daar is je welverdiende verlof! Terwijl de ene werknemer het met de 20 wettelijke ...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Dit is de impact van onze jaarlijkse vakantie op de economie

Zomertijd is voor veel mensen uiteraard ook vakantietijd. Maar wat is de economische impact van al d...

Maak kennis met Victor, hij zoekt voor jou een gepaste job!

Hulp nodig bij het vinden van je droomjob? Victor, de virtuele jobassistent gaat op basis van je antwoorden op zoek naar een job voor jou.

Is het einde nabij voor het collectief bouwverlof?

Acht op de tien bouwbedrijven in Vlaanderen doen mee aan het bouwverlof. Zij houden hun deuren gedur...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

In deze sectoren krijg je gemiddeld meer dan dertig verlofdagen

De zomer, dat betekent op vakantie gaan of gewoon thuis genieten van het mooie weer. Maar heb jij he...

Psychiater Dirk De Wachter pleit voor meer menselijkheid op de werkvloer

We hebben nog nooit zo weinig uren gewerkt en toch zijn de burn-outcijfers nog nooit zo hoog geweest...

Achter de schermen van Tele-Onthaal

Met zorgen en problemen kan je gratis en anoniem terecht bij Tele-Onthaal. Via chat of telefoon bied...