TERUG NAAR OVERZICHT

Het belang van diversiteit op de werkvloer

Steeds meer bedrijven begrijpen dat diversiteit op de werkvloer een must is. Hoe bereik je een diverser team en welke voordelen levert dat op?

 

Diversiteit is per definitie een breed begrip. Het omvat persoonskenmerken als geslacht, huidskleur, afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, opleiding, achtergrond en handicaps. Een bedrijf dat een afspiegeling wil zijn van de moderne maatschappij heeft liefst een rijke mix van werknemers in alle lagen van de organisatie.

 

Het probleem van discriminatie

Nog altijd ondervinden onder andere etnische minderheden, vrouwen en LGBT’s discriminatie in sollicitatieprocedures en op de werkvloer. Door die discriminatie is diversiteit nog niet overal een realiteit. Hoe komt dat?

 

Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM), zegt daarover: “Mensen hebben impliciete vooroordelen: hun wereld is gebaseerd op klassieke opvattingen. Het ideaal dat de man werkt en de vrouw thuis blijft en zorgt, leeft bijvoorbeeld nog steeds, vaak onbewust. Dat vraagt een mentaliteitswijziging, en die is gelukkig wel bezig. Vrouwen hoeven niet meer te strijden om te mogen blijven werken na hun huwelijk. Maar nog altijd hebben mensen te maken met kleine maar ook grove discriminaties: vacatures enkel gericht op mannen of vrouwen, of vrouwen die hun contract niet verlengd zien na hun zwangerschap.”

 

Diversiteit in de praktijk

Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven die inzetten op diversiteit. Muziekcentrum De Centrale in Gent bijvoorbeeld gaat al jaren voor een divers team. “Wij presenteren muziek rond de etnische diversiteit in Gent en Vlaanderen. De diversiteit die we in ons publiek willen zien, moet zich ook in ons personeel weerspiegelen,” zegt Luc Baeckeland, algemeen coördinator van De Centrale. “We hebben onder andere werknemers uit Rwanda, Turkije, Marokko, Syrië, Bosnië en Macedonië, doorheen alle lagen van de organisatie. Dankzij onze interne diversiteit vinden wij op natuurlijke en ontspannen wijze aansluiting bij de doelgroep.”

 

Ook IKEA werkt hard aan een rijke mix van werknemers: “Diversiteit is voor ons iets natuurlijks,” legt Michel Masui, HR Operations Manager van IKEA België uit. “Iedereen heeft recht op gelijke behandeling, op gelijke kansen, los van de achtergrond. Al jaren focussen wij bij onze rekrutering op competenties, niet op achtergrond, leeftijd, geloof, diploma’s, seksuele oriëntatie, andersvalide-zijn… We creëren een gezonde mix, want we willen onze markt gereflecteerd zien in onze winkels. Bijvoorbeeld in Anderlecht, daar is het publiek heel divers. Het publiek moet mensen in de winkel zien waar het zich goed bij voelt. We zijn er ook van overtuigd dat dat een positief effect op onze omzet heeft.”

 

Voordelen

Naast het aanspreken van de juiste doelgroep zijn er nog tal van redenen om in te zetten op diversiteit. Allereerst vergroot een bedrijf daarmee zijn mogelijkheden omdat er plots keuze is uit een breder aanbod aan talent. “Wij zetten de deur open voor veel meer mensen,” legt Michel Masui uit. “En diversiteit verhoogt ook de creativiteit. Met verschillende achtergronden hoor je andere ideeën, dat is voor ons een voordeel.”

 

Een divers team biedt bovendien de mogelijkheid om buitenlandse markten te veroveren. Talenkennis en multiculturele inzichten komen van pas in een geglobaliseerde wereld. Daarmee kunnen bredere en nieuwe doelgroepen worden aangesproken.

 

Daarnaast zorgen culturele diversiteit en gevarieerde gezichtspunten ervoor dat de werkvloer een bruisende plek wordt. Op een samenwerkende en elkaar versterkende werkvloer ontwikkelen mensen respect voor elkaar. En met respect voor elkaars verschillen vinden werknemers gemakkelijker overeenkomsten. Zo ontstaan er minder conflicten. “We willen een betere werkplek creëren,” zegt Masui, “waar mensen zich goed voelen doordat ze zichzelf kunnen zijn. Hun geloof, hun seksualiteit, dat maakt niet uit. Sterker nog: het verrijkt de interne samenleving die ons bedrijf is.”

 

Tot slot is een uitgewerkt diversiteitsbeleid goed voor de reputatie van een bedrijf. Dat is ook belangrijk voor de sfeer op de vloer. Een bedrijf dat het goed doet biedt werknemers meer kansen. Werknemers blijven langer trouw aan de organisatie, en klanten ook. Ook trekt een bedrijf met een goede reputatie nóg meer diversiteit en dus meer talent aan. Zo staat meer diversiteit garant voor een opwaartse spiraal.

 

Voor Liesbet Stevens is het helder: “Met een divers team kan een bedrijf beter inspelen op de uitdagingen van een geglobaliseerde moderne wereld. De wereld is nu eenmaal divers, dus bedrijven moeten dat ook zijn, daar kun je niet omheen.”

 

Hoe bereiken we een rijke mix?

Een goed idee is het dus wel, maar hoe zet je zo’n verandering in gang? Stevens: “Een belangrijke uitdaging is diversiteit over de hele linie bevorderen, niet alleen voor vrouwen. Ook bijvoorbeeld voor mannen die een zorgend beroep kiezen of die ouderschapsverlof willen opnemen. We moeten mensen ervan overtuigen worden dat diversiteit een uitdaging is voor iedereen, niet alleen voor mensen in een minderheidspositie.”

 

Daarnaast kan er worden ingezet op diversere sollicitatiecommissies. “Uit de sociologie weten we dat mensen geneigd zijn iemand te kiezen die op hen lijkt,” zegt Stevens. “Een groep witte mannen kiest dus een witte man. Daarnaast zijn er de stereotypen: uit onderzoek blijkt dat zowel mannen als vrouwen mannen competenter achten. Aandacht voor de samenstelling van selectiecommissies is dus belangrijk, evenals commissies bewust maken van de risico’s van impliciete discriminatie en ongelijkheid.”

 

Tekst: Loes Liemburg


Lees ook:

Het ziekteverlof in een notendop

Met de winter in het vizier beginnen de ziektebriefjes weer in grote getale binnen te dwarrelen. We ...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

De do’s en don'ts voor een succesvol evaluatiegesprek

Niet elke werknemer kijkt uit naar zijn of haar evaluatiegesprek. De eventuele negatieve feedback ka...

Een hart voor de zorg?

Wij vonden 5 werkgevers uit de zorg die zowel voor hun patiënten als hun medewerkers een tandje bijsteken.
Benieuwd naar hun vacatures?

- Sponsored

Deze vier jobs hebben een hoog burn-outrisico

Of je een hoge kans op een burn-out hebt, hangt ook af van de job die je doet. In bepaalde beroepen ...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Multitasken doet je niet efficiënter werken

Over de zin of net de onzin van multitasken lopen de meningen fel uiteen. De meeste wetenschappers z...

5 bruikbare tips die burn-out helpen voorkomen

Het lijkt er meer en meer op dat een druk leven een soort statussymbool is geworden. Wie het druk he...

Functioneringsgesprek: een goede voorbereiding is alles

Als het jaareinde nadert, komen bij veel organisaties ook de functioneringsgesprekken in zicht. Werk...