TERUG NAAR OVERZICHT

Dit wist je nog niet over je arbeidsovereenkomst

 

Heb je pas een kersverse job beet? Of ben je van plan om je huidig werk in te ruilen voor een nieuwe uitdaging? In beide gevallen is het geen slecht idee om je contract eens onder de loep te nemen. Daarin vind je jouw rechten en plichten én die van je werkgever. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.

Een volledig overzicht van waar je op moet letten vind je in ons e-book, maar hieronder zetten we de belangrijkste zaken alvast op een rij. 

Afwezigheden

Je arbeidsovereenkomst bevat een reeks afspraken tussen jou en je werkgever. In theorie zijn die bespreekbaar. Je kan bijvoorbeeld je loon aardig omhoog krijgen door goed te onderhandelen. Over sommige andere zaken zal je werkgever echter niet geneigd zijn om te discussiëren. Zo bevatten veel arbeidscontracten een artikel in verband met afwezigheden. Je bent verplicht om je leidinggevende onmiddellijk te verwittigen als je niet aanwezig kan zijn door ziekte of ongeval, maar of je al dan niet een medisch attest moet indienen en binnen welke termijn, staat in je contract. Dat ligt doorgaans vast. Zorg dus dat je goed weet wat je (nieuwe) werkgever van jou verwacht als je ziek zou vallen, anders kan je het gewaarborgd loon voor je ziektedagen verliezen of kan er zelfs sprake zijn van een contractbreuk.

Privileges

Merkt je dat bepaalde beloftes die je nieuwe werkgever jou heeft gedaan niet in je contract staan? Doen dan zeker je mond open en vraag om die op te nemen vooraleer je je handtekening zet. Stel dat jullie overeenkomen dat je op bepaalde dagen van thuis mag werken en dat je daar een vergoeding voor krijgt, laat dat dan zeker schriftelijk vastleggen. Zo weet je dat je die privileges niet kan verliezen. Heb je een bedrijfswagen, dan zal je als bijlage bij je contract ook een car policy krijgen. Neem die goed door, want daarin staat o.a. in of je de auto mag gebruiken voor privédoeleinden, of je hem mag houden als je langdurig afwezig bent en of je ermee naar het buitenland mag. Zo ben je goed op de hoogte van je rechten.

Voltijds of deeltijds

Werk je voltijds, dan presteer je gemiddeld 38 uur per week, met een maximum van 9 uur per dag. In bepaalde sectoren kan een werkweek echter 36 of 40 uren duren. Als dat het geval is, dan staat dat zeker vermeld op je arbeidsovereenkomst. Werk je met een deeltijds contract, dan presteer je minder uren dan je voltijdse collega’s. Hoeveel precies hangt af van je persoonlijke situatie, maar je mag wettelijk gezien niet minder dan 33% werken en één arbeidsmoment mag niet korter zijn dan 3 uur. Je werkrooster moet vermeld staan op je deeltijdse arbeidsovereenkomst en je bent verplicht om je daaraan te houden. Werk je door omstandigheden (tijdelijk) volgens een ander uurrooster, dan moet dat schriftelijk worden vastgelegd in een bijlage bij je contract. Controleer of dat gebeurt, anders kan je in de problemen komen met de verzekering als er iets zou gebeuren. Hetzelfde geldt voor andere afwijkingen van je arbeidsovereenkomst, zoals wanneer je extra taken op jou neemt of als je in een verschillende afdeling van de firma gaat werken op een ander adres.

Arbeiders vs. bedienden

Er wordt niet alleen een onderscheid gemaakt tussen voltijdse en deeltijdse contracten. Er zijn ook verschillende overeenkomsten voor arbeiders en bedienden, met aparte bepalingen in verband met loon, vakantiegeld en arbeidsongeschiktheid. Over die zaken kan je evenmin discussiëren. Daarnaast kan een arbeidsovereenkomst variëren in duurtijd. Als je tewerkgesteld wordt voor onbepaalde duur zijn de regels om je contract stop te zetten anders dan als je een taak uitoefent van bepaalde duur, een vervangingsovereenkomst hebt of werkt met een uitzendcontract.

Verbreking van de overeenkomst

Hoe je een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur op de juiste manier kan beëindigen, lees je in onze opzegwijzer. Let echter op als je ontslag neemt om bij de concurrentie aan de slag te gaan! Mogelijk bevat je contract een concurrentiebeding. Dat wil zeggen dat je na je vertrek maximaal 12 maanden lang geen soortgelijke activiteiten mag uitoefenen bij een andere firma of als zelfstandige. Het zou jammer zijn als je dat over het hoofd ziet. Teken je jouw contract nog voor je afstudeert? Dan staat er waarschijnlijk een ontbindend beding in. Dan zorgt ervoor dat de arbeidsovereenkomst ontbonden wordt als je jouw diploma niet op het afgesproken tijdstip behaalt.

 

De arbeidsovereenkomst: hier moet je op letten voor je je handtekening zet. 


Lees ook:

Praktisch op pensioen

Naast haar op werk, wil de regering-Michel ook onze pensioenregeling duchtig aanpakken. Dit zijn de ...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Werken na je 50ste, is het nog plezant?

De regering wil mensen langer aan het werk houden, want anders dreigen onze pensioenen onbetaalbaar ...

Zorgbedrijf Antwerpen
zoekt enthousiaste verpleegkundigen met een hart voor ouderenzorg

 

Verliefd op een collega? 5 do’s & don’ts

Ongeveer één op drie werknemers is al eens verliefd geweest op een collega, en één op tien in een va...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Kansarm, dus kansloos op de arbeidsmarkt?

12% van de Vlaamse kinderen groeit op in kansarmoede. Velen van hen zullen zonder of met een laag di...

Als je veel te slim bent voor je job

De toegenomen scholingsgraad van werknemers is een zegen voor onze economie. Alleen blijken werkgeve...

Werk jij onder je niveau?

Een job boven je niveau, is nooit een goed idee. Denk: bakken stress en een vrij grote kans dat de d...