TERUG NAAR OVERZICHT

Deze vier jobs hebben een hoog burn-outrisico

 

Of je een hoge kans op een burn-out hebt, hangt ook af van de job die je doet. In bepaalde beroepen zijn de factoren die een burn-out uitlokken sterker aanwezig.

Hoe krijg je een burn-out?

Werkeisen vragen inspanningen en kosten je zo energie. Het zijn stressoren die je vindt in:

• de werkdruk;

• de fysieke en emotionele belasting;

• de onduidelijke of tegenstrijdige verwachtingen en eisen.

Daarnaast heb je ook hulpbronnen die energie geven. Er zijn:

• werkgerelateerde hulpbronnen: autonomie, sociale relaties, steun, vaardigheidsbenutting (sluit je job aan bij wat je kan), afwisseling,…;

• persoonlijke hulpbronnen: veerkracht, zelfvertrouwen, geloof in eigen kunnen, optimisme,…

Kort gesteld: werkeisen verhogen je kans op een burn-out, hulpbronnen verlagen die.

Tip: Meer weten over burn-out? Download onze praktische gids ‘Eerste hulp bij burn-out’.

Jobs met een hoger risico op burn-out

Freelancers in de media

Medewerkers in de audiovisuele sector ervaren veel plezier in hun werk en zijn erg geëngageerd. Tegelijk ervaart 23 % een hoge acute herstelnood. Die score is iets gunstiger dan voor de volledige arbeidsmarkt. Het probleem situeert zich vooral bij de freelancers, zelfstandigen en interim-medewerkers. Daarvan ervaart de helft een hoge acute herstelnood. Die kan leiden tot ziekte of burn-out. Omdat aan de werkeisen in de sector niet veel kan worden veranderd, moet vooral aan de hulpbronnen worden gewerkt. Dat stelt hr- en well being-specialist Attentia, dat de situatie onderzocht in opdracht van sectorfonds mediarte.

Callcenteroperatoren

In een callcenter word je geregeld geconfronteerd met mensen die je eigenlijk niet willen horen. Als je geluk hebt, laten ze jou dat vriendelijk weten. Met wat pech word je vaak afgeblaft of wordt de verbinding gewoon verbroken. Bovendien is je job erg repetitief. Het resultaat: callcenteroperatoren scoren erg hoog op vlak van herstelbehoefte en erg laag op vlak van plezier in het werk. Dat vertelde professor arbeidspsychologie Hans De Witte (KU Leuven) eerder aan vacature.com. Volgens het Britse magazine Call Centre Helper zijn er 5 manieren om burn-out te vermijden: een weloverwogen selectie van de medewerkers, voldoende opleiding, variatie in de job – bijvoorbeeld door verschillende communicatiekanalen te gebruiken, gebruik van performante technologie en voldoende waardering.

Ongeschoolde arbeiders

Doe je een job als ongeschoolde arbeider, dan bestaat de kans dat je repetitief en fysiek zwaar werk doet. Dat zijn twee risicofactoren voor burn-out. Hans De Witte spreekt dan ook van slopende jobs. Ze combineren weinig voldoening met een hoge werkstress. In deze groep vind je beroepen als wever, stikker, inpakker en strijker. Een oplossing kan erin bestaan om arbeiders een rijkere en bredere jobinhoud te geven. Ook het aanscherpen van hun competenties om flexibel te zijn én meer teamwork verhogen het welbevinden. Het komt erop neer dat ook arbeiders de nodige verantwoordelijkheden krijgen en daarbij ondersteund worden.

Schooldirecteurs

In het onderwijs zijn personeelsleden gemiddeld 15,87 dagen per jaar afwezig door ziekte. De meeste ziektedagen (39%) zijn het gevolg van psychosociale aandoeningen, waaronder burn-out. Opmerkelijk is dat directeurs vaker thuisblijven door psychosociale aandoeningen dan leerkrachten. Bij de directeurs boven 55 jaar gaat het om bijna 59% van het aantal ziektedagen. Mogelijke oplossingen? Het werk niet te veel naar huis nemen, feedback vragen, verantwoordelijkheden verdelen en een gevarieerde carrière uitbouwen. Maar ook het verminderen van de administratieve last en het samenstellen van sterke schoolteams kunnen directeurs een stuk vooruit helpen.

Tip: In ons e-book rond burn-out leggen we uit aan de hand van welke symptomen je kan concluderen dat je een burn-out hebt, en wat je vervolgens het beste doet. Download hier het gratis e-book.

 

Bronnen: Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi), Attentia, Call Centre Helper, Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), overheid.vlaanderen.be, Steunpunt voor Onderwijsonderzoek (SONO), vacature.com


Lees ook:

Het ziekteverlof in een notendop

Met de winter in het vizier beginnen de ziektebriefjes weer in grote getale binnen te dwarrelen. We ...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

De do’s en don'ts voor een succesvol evaluatiegesprek

Niet elke werknemer kijkt uit naar zijn of haar evaluatiegesprek. De eventuele negatieve feedback ka...

Een hart voor de zorg?

Wij vonden 5 werkgevers uit de zorg die zowel voor hun patiënten als hun medewerkers een tandje bijsteken.
Benieuwd naar hun vacatures?

- Sponsored

Deze vier jobs hebben een hoog burn-outrisico

Of je een hoge kans op een burn-out hebt, hangt ook af van de job die je doet. In bepaalde beroepen ...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Multitasken doet je niet efficiënter werken

Over de zin of net de onzin van multitasken lopen de meningen fel uiteen. De meeste wetenschappers z...

5 bruikbare tips die burn-out helpen voorkomen

Het lijkt er meer en meer op dat een druk leven een soort statussymbool is geworden. Wie het druk he...

Functioneringsgesprek: een goede voorbereiding is alles

Als het jaareinde nadert, komen bij veel organisaties ook de functioneringsgesprekken in zicht. Werk...