TERUG NAAR OVERZICHT

De vijf gezichten van een goede baas

 

Wat maakt iemand tot een goede leidinggevende? De meningen daarover lopen uiteen. Charlotte Sabbe, Associate Director bij hr-adviesbureau Hudson, distilleert vijf kernkenmerken.

Charlotte Sabbe: “Wanneer we als hr-adviesbureau gevraagd worden om leidinggevende vaardigheden van kandidaten in kaart te brengen, hanteren we hiervoor de assessment-centermethodiek. Aan de hand van onder andere business cases en leiderschap rollenspelen wordt een inschatting gemaakt over de mate waarin de leidinggevende competenties van een kandidaat zijn ontwikkeld. Als we een doorsnede maken van de verschillende leiderschapsmodellen, komen klassiek een vijftal rollen terug.”

Bekijk hier alle vacatures voor hoger management

De leider als strategisch denker 

“Een goede leidinggevende weet in de eerste plaats snel en accuraat inzicht te verwerven in de voornaamste beleidsparameters van de business, om vervolgens de strategische koers uit te zetten. Succesvolle leidinggevenden kijken gemakkelijk naar de business vanuit ‘hun helikopter’, zonder hierbij de voeling met de dagelijkse operationaliteit te verliezen. Hierin schuilt ook het risico als leider: leidinggevenden die enkel vanuit hun helikopter toekijken, lopen het risico in een soort van ivoren toren terecht te komen, waarbij ze onvoldoende contact houden met de operationele realiteit, en zo bijvoorbeeld bepaalde cruciale evoluties in de markt missen. Leiders die onvoldoende steunen op de input van hun teamleden en zelf dagelijks in de operationele realiteit duiken, lopen het risico om zelf het overzicht te verliezen, en op termijn eveneens hun team te verliezen, omdat de teamleden onvoldoende erkend worden in hun rol.”

Lees ook: Wat als je baas zich onprofessioneel gedraagt?

De leider als vormgever van de organisatie

“In de literatuur kan je veel terugvinden over het verschil tussen een ‘leider’ en een ‘manager’. Leiderschap gaat over het delegeren van vertrouwen, management gaat over het delegeren van verantwoordelijkheden. Beiden zijn belangrijk om een team succesvol te leiden. Een leidinggevende dient een cultuur te creëren van vertrouwen, gecombineerd met een duidelijke afbakening van de vrijheidsgraden van teamleden. Dit impliceert ook voldoende duidelijk durven stellen wat je als leider precies van een medewerker verwacht. Niets is zo frustrerend als een leider die het vertrouwen geeft aan een medewerker om een bepaalde taak uit te voeren, maar vervolgens onvoldoende kan aangeven wat de spelregels zijn. Medewerkers komen het beste tot hun recht als ze de ruimte krijgen om initiatief te nemen en dat binnen een veilig kader van werkafspraken.”

De leider als inspirator

“Een leidinggevende stelt zich best volgende vraag op identiteitsniveau: Waarvoor wil je staan als leider? Hoe wil je als leider herinnerd worden? Leiderschap vraagt eveneens een gezonde dosis moed en authenticiteit. Dat kan de moed zijn om fouten te maken en toch weer verder te gaan, maar ook de moed om zaken te benoemen in het team door positieve of negatieve feedback te geven. Er is ook de moed nodig om medewerkers aan te werven die competenter zijn in bepaalde domeinen dan jezelf, om zo het team en de organisatie sterker te maken.”

De leider als netwerker

“Verder is het belangrijk om als leidinggevende de tentakels extern uit te steken. Hiervoor bouwt de leidinggevende de nodige relaties uit. Een goede leider is een ambassadeur van de organisatie en zorgt ervoor dat de buitenwereld op de hoogte is van de bedrijfsactiviteiten. Omgekeerd laat het netwerken ook toe om belangrijke informatie uit de buitenwereld binnen de organisatie te brengen, om de strategische koers te kunnen bijsturen. Leidinggevenden hoeven daarom niet elke dag een netwerkevent of seminarie bij te wonen, maar geïnformeerd zijn over wat er beweegt in de economie en de sector is key.”

De leider als verbinder met de organisatiedoelen

“Verbindend leiderschap heeft alles te maken met een hoge mate van betrokkenheid bij de missie en doelstellingen van de organisatie. Medewerkers dienen niet noodzakelijk 1-op-1 verbonden te zijn met de leider als persoon, maar verbondenheid met de gemeenschappelijke doelstellingen creëren, behoort wel tot de opdracht van een leidinggevende.”

"De consultants bij Hudson stellen vast dat kandidaten zelden de vijf rollen even sterk opnemen. Dit maakt het in kaart brengen van leidinggevend potentieel en leerbereidheid tot sleutelfacetten voor groei in een leidinggevende rol. Bijgevolg is een goede zelfreflectie en goed zelfinzicht in eigen sterktes en zwaktes (en de complementariteit met de competenties van het team) evenzeer belangrijk om succesvol leiding te geven.

Publish date: augustus 2018.


Lees ook:

Lean teams: streven naar de meest efficiënte manier van werken

Lean teams; je hebt de term misschien wel al eens horen waaien, maar tenzij je er al rechtstreeks me...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Vijf tips om meer uit je werkdag te halen

Op het werk zijn we dagelijks maar drie uur echt productief, blijkt uit een onderzoek bij 1.989 Brit...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

's Nachts werken lastig? Dit zijn zes voordelen

Nachtwerk zien we maar al te vaak als iets onaantrekkelijks. Het bemoeilijkt je sociale leven en je ...

 

 

 

Ontdek onze tools en testen

Check het Salariskompas, bereken je nettoloon en vind je talenten.

Slabakkende productiviteitsgroei bij Belgische bedrijven: is het tijd om de alarmbel te luiden?

We halen goede cijfers en toch is er te weinig groei. Eerder dit jaar verklaarde minister van Econom...

De vijf gezichten van een goede baas

Wat maakt iemand tot een goede leidinggevende? De meningen daarover lopen uiteen. Charlotte Sabbe, A...

Ex-politiecommissaris Erwin Van Waeleghem gooit onze leiderschapscultuur op de schop

Erwin Van Waeleghem zette als commissaris in Leuven zijn schouders onder een van de allereerste zelf...