TERUG NAAR OVERZICHT

De arbeidsmarkt in 2018: dit zijn de uitdagingen

 

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Na jaren van grote zorgen horen we weer positieve geluiden vanop de arbeidsmarkt. Al is er geen reden om op onze lauweren te rusten, vinden IAO-voorzitter Luc Cortebeeck, onderzoekster Sarah Vansteenkiste en Chief HR Officer Jan Van Acoleyen. Welke thema’s zetten zij graag bovenaan op de agenda van 2018?

Sarah Vansteenkiste, onderzoekster en coördinator van het Steunpunt Werk (KU Leuven)

“Er zijn duidelijke signalen dat de krapte op onze arbeidsmarkt structureel wordt.”

“Waar we niet meer omheen kunnen, is de krapte op de arbeidsmarkt. Je zou kunnen denken dat dat een tijdelijk fenomeen is, het gevolg van de economische heropleving en de toenemende vraag naar personeel. Niets is minder waar. Er zijn duidelijke signalen dat de krapte structureel wordt. Dat er dit jaar voor het eerst evenveel vijftigers als dertigers aan de slag zijn – telkens ongeveer 700.000 –  is een teken aan de wand. Het aantal ouderen op de arbeidsmarkt stijgt, wat uiteraard goed nieuws is, maar de bevolking op arbeidsleeftijd neemt af en jongeren treden later tot de arbeidsmarkt toe. We komen met andere woorden handen tekort om de toekomstige uitstroom van vijftigplussers op te vangen. De blik verruimen, dat is wat we zullen moeten doen. Werkgevers zullen moeten leren om breder te rekruteren en kandidaten die op het eerste gezicht niet in aanmerking komen een kans te geven.”

“Wat me eveneens zorgen baart, is de snelle kwalificatieveroudering van werknemers in ons land. Meer dan ooit zouden werknemers, werkgevers en overheid moeten inzetten op opleiding en jammer genoeg gebeurt dat nog niet voldoende. Qua opleidingsparticipatie hinken we achterop in Europa. In 2016 volgde slechts 7 procent van de Belgen tussen 25 en 64 jaar een opleiding, terwijl Nederland of Frankrijk bijvoorbeeld meer dan 18 procent halen. In tijden van digitalisering en robotisering is dat weinig geruststellend. Jobs veranderen of staan op de helling en toch gaan we te weinig tot actie over.”

“Verder mag voor mij ook de discussie over anciënniteitsbeloning verder gevoerd worden. Uit onderzoek weten we immers dat dit de jobkansen van vijftigplussers reduceert. Oudere werknemer zijn duur, dat is wat werkgevers vandaag onthouden. Willen we meer vijftigplussers aan het werk, dan zullen we dat thema vroeg of laat moeten aansnijden.”

Luc Cortebeeck, voorzitter van de Internationale Arbeidsorganisatie

“Wie geen diploma heeft, valt momenteel uit de boot. En dat is niet zonder zorgwekkende gevolgen.”

“Voor mij mag ‘de zorg’ voor de laaggeschoolden helemaal bovenaan de agenda komen. De voorbije decennia zijn hooggeschoolden systematisch de plaatsen van laaggeschoolden gaan innemen, waardoor de werkloosheid bij die laatste groep de hoogte in is geschoten. Wie geen diploma heeft, valt uit de boot. Ik vind dat een zorgwekkende evolutie, want ze blijft niet zonder gevolgen – denk aan de rellen in Brussel. Ik durf zelfs te stellen dan het een bedreiging voor onze samenleving is. De tijd is daar om na te denken over oplossingen om laaggeschoolden perspectief én een plaats op de arbeidsmarkt te geven. Hetzelfde kan je trouwens zeggen voor die andere kwetsbare groepen – allochtonen en mensen met een arbeidshandicap. Ook zij vinden nog altijd maar met mondjesmaat aansluiting op de arbeidsmarkt.”

“In de lijn daarvan wil ik ook de migratieproblematiek als belangrijk aandachtspunt naar voren schuiven. Voorspellingen van IAO Research gaan ervan uit dat er tegen 2030 wereldwijd 570 miljoen extra jobs zullen nodig zijn. Je kunt denken: dat gaat over de wereld, dat is ver van mijn bed. Maar dat is niet zo. Wie in eigen land geen werk en geld vindt, gaat zijn geluk elders beproeven. Niet zelden in Europa. Die instroom zal dus niet meer stoppen. Aan ons om de juiste antwoorden hierop te bedenken.”

“En dan zijn er natuurlijk nog de technologische ontwikkelingen die ons uitdagen om de grenzen te verleggen. Met de komst van de Deliveroos en Ubers van deze wereld duiken er nieuwe arbeidsvormen op, iets tussen werknemer en zelfstandige in. Ik denk niet dat dat per definitie negatief is. Maar ik ijver wel voor regulering, zodat er voor de medewerkers in kwestie bescherming is. Ik vond het in elk geval bemoedigend dat er op een recente IAO-vergadering over de nieuwe platformeconomie – een initiatief van de Belgische vertegenwoordigers in Genève, minister van Werk Kris Peeters en de IAO – , voor het eerst iemand van Uber aanwezig was. Dat toont toch dat er debat mogelijk is.”

Jan Van Acoleyen, chief HR officer bij Proximus

“De groeiende uitval in onze organisaties omwille van psychosociale redenen, daar zouden we als samenleving echt wakker van moeten liggen.”

“Wat zonder twijfel een uitdaging is, is de geringe opleidingsparticipatie van werknemers in ons land. Ook al hebben we het al jaren over levenslang leren en weten we dat onze jobs er morgen anders zullen uitzien of zelfs zullen verdwijnen, we brengen het amper in de praktijk. We aarzelen om ons bij te scholen, hetzij via jobrotatie, een lessenreeks of andere vormen van leren. Daarmee maken we het onszelf niet gemakkelijk. Tegelijk verbaas ik me over de groeiende uitval in onze organisaties omwille van psychosociale redenen, alle inspanningen ten spijt. Dat is een uitdaging waar we als samenleving van wakker zouden moeten liggen. We missen vandaag de veerkracht om flexibel op verandering in onze omgeving in te spelen. Ik geloof dat inzetten op opleiding daarbij kan helpen.”

“Maar mijn vurigste wens voor 2018 is dat het sociaal overleg echt op de rails raakt. Om de problemen van de toekomst aan te kunnen, moeten werkgevers-, werknemersorganisaties en regering samen aan de kar trekken. Dat gebeurt vandaag niet of te weinig. Er is onvoldoende vertrouwen tussen de vertegenwoordigers om samen risico’s te nemen en echt grensverleggend te zijn, waardoor het overleg niet altijd (de beste) antwoorden oplevert. Ik hoop dat die toenadering er in 2018 wel komt, zodat we echte vooruitgang boeken, voor zowel werkgevers als werknemers.”

Maak werk van je talent in 2018

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging in 2018? Op vacature.com vind je honderden interessante vacatures. Daarnaast vind je er ook dé toolkit voor een geslaagde carrière, met onder andere calculatoren voor salaris, vakantiegeld en eindejaarspremie, voorbeelden van cv's en motivatiebrieven en diverse carrièregidsen.


Lees ook:

Discriminatie op de arbeidsmarkt: van 2009 tot nu

Mensen met een migratieachtergrond worden op de arbeidsmarkt gediscrimineerd. Wetenschappelijk onder...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Nergens zoveel etnische arbeidsdiscriminatie als in ons land

Op zoek naar een nieuwe job? De harde realiteit is dat je in ons land dan maar beter niet van vreemd...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Met dit gedrag werk je je collega's fel op de zenuwen

Er zijn heel wat manieren om je collega’s op de zenuwen te werken. Businessinsider bracht een longli...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

12 types collega’s die je zeker herkent

Op de werkvloer lopen 12 verschillende types collega’s rond. Dat blijkt uit een lijstje van rekruter...

Wat verandert er praktisch op werkvlak voor jou in 2018?

In de loop van 2018 treden er heel wat maatregelen in werking die jouw (zoektocht naar een) job in m...

Dit was 2017 in cijfers

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Maar er zi...