TERUG NAAR OVERZICHT

Zwangerschapsverlof, medisch onderzoek, overuren

Eens je aan je werkgever hebt verteld dat je zwanger bent, heb je recht op een aantal meer specifieke beschermingen. WIj zetten ze op een rijtje.

1. Medische onderzoeken

Zo hebben zwangere medewerksters recht op betaalde afwezigheid voor het afleggen van zwangerschapsonderzoeken. Het gaat hier om medische onderzoeken die echt niet buiten de normale werkuren kunnen plaatsvinden.

Indien de werkgever erom vraagt of indien een cao/het arbeidsreglement dit voorschrijft, moet een doktersbriefje voorgelegd worden.

2. Zwangerschapsverlof

Je hebt recht op zwangerschapsverlof (ook wel moederschapsverlof genoemd). Dit zwangerschapsverlof vraag je aan door een speciaal daartoe bestemd attest dat je bij je ziekenfonds kan krijgen. Je vult de vermoedelijke bevallingsdatum in en vervolgens stuur je het attest naar het hoofdkantoor van je mutualiteit.

Je zwangerschapsverlof beslaat in totaal 15 weken (17 weken voor een meerling) en bestaat uit prenataal en postnataal verlof.

1. Prenataal verlof of zwangerschapsrust

Je prenataal verlof bestaat deels uit facultatief (eerste 5 weken) en deels uit verplicht verlof (laatste week voor je bevalling). Je mag dus maximum 6 weken opnemen vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en je moet minimum 1 week voor die datum thuisblijven.

Word je de trotse moeder van een meerling, dan heb je recht op een rustperiode van 8 weken voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum. Hier zijn de eerste 7 weken facultatief. De laatste week voor de vermoedelijke bevallingsdatum ben je verplicht thuis te blijven.

Indien je dat wilt, kan je de eerste 5 weken (7 weken bij een meerling) opsparen en ze aansluitend op de bevallingsrust of het postnatale verlof opnemen.

2. Postnataal verlof of bevallingsrust

Na je bevalling ben je verplicht 9 weken postnataal verlof op te nemen. Tijdens deze periode mag je niet gaan werken.

Veel vrouwen verkiezen de niet-opgenomen weken (maximaal 5 weken, 7 weken bij een meerling) uit hun prénataal verlof op te tellen bij de 9 weken verplicht postnataal verlof. Zo blijft er na de geboorte nog meer tijd over voor de baby. Vergeet niet het geboorteattest dat je van de gemeente krijgt in te dienen bij je mutualiteit.

Belangrijk!

Als je ziek wordt in de zes weken voor de bevalling, dan worden die ziektedagen beschouwd als opgenomen zwangerschapsrust.

Mogelijkheid : omzetting in postnatale verlofdagen

De laatste twee weken overgedragen facultatieve prenatale rust kan je omzetten in verlofdagen van postnatale rust. Het is de bedoeling dat je met deze verlofdagen van postnatale rust het werk geleidelijk aan kan hervatten door de verlofdagen gespreid op te nemen in een periode van maximum 8 weken, te tellen na de periode van verplichte postnatale rust (9 weken).

Voorbeeld:
Als je voltijds werkt (5 dagen per week), zal je je kunnen beroepen op 10 postnatale verlofdagen. Werk je in een regime van 3 dagen per week dan heb je recht op 6 postnatale verlofdagen.
Je moet je werkgever hiervan schriftelijk op de hoogte brengen ten laatste 4 weken voor het einde van de verplichte postnatale rust (9 weken).

Opgelet! Deze regeling is van toepassing op bevallingen vanaf 1 april 2009. De wetgeving met betrekking tot de uitkeringen voor deze postnatale verlofdagen is op dit moment nog niet aangepast. We raden je dan ook aan eerst jouw ziekenfonds te contacteren voor meer inlichtingen vooraleer je wenst te beroepen op de mogelijkheid.

3. Verlenging postnataal verlof bij hospitalisatie baby

Als de pasgeboren baby in het ziekenhuis moet blijven in de periode na de eerste 7 dagen te rekenen vanaf de geboorte, kan de postnatale rust verlengd worden. De verlenging kan overeenstemmen met een periode gelijk aan de periode waarin het kind in het ziekenhuis moet blijven na die eerste 7 dagen. Deze verlenging wordt beperkt tot maximaal 24 weken. Om deze verlenging te bekomen, moet de werkneemster aan de werkgever een attest van het ziekenhuis bezorgen bij het einde van de postnatale rust, waaruit blijkt dat het kind opgenomen blijft na de eerste 7 dagen vanaf de geboorte en met de vermelding van de duur van de opname.
Eventueel een nieuw attest bezorgen bij het einde van de verlenging van de postnatale rust, waaruit blijkt dat het kind nog steeds het ziekenhuis niet heeft verlaten en met vermelding van de duur van de opname.

Ook aan het ziekenfonds bezorgt de werkneemster een attest van het ziekenhuis met de duur van de hospitalisatie van het kind. Tijdens deze nieuwe verlengingsperiode kan de werkneemster moederschapsuitkeringen genieten.

4. Verlenging postnataal verlof bij geboorte meerling

Voor vrouwen die bevallen zijn van een meerling kan het postnataal verlof nog eens met twee extra weken verlengd worden. Deze verlenging gebeurt enkel op verzoek van de werkneemster.

Het moederschapsverlof bij een meerling kan zo op maximum 19 weken komen. De postnatale rust kan maximaal 18 weken bedragen.

3. Overuren

Je mag nu ook geen overuren meer presteren en evenmin mag je nog arbeid verrichten die schadelijk kan zijn voor jou of voor de gezondheid van je kind.

terug naar start "zwangerschap"

Wat verandert er praktisch op werkvlak voor jou in 2018?

In de loop van 2018 treden er heel wat maatregelen in werking die jouw (zoektocht naar een) job in m...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Dit was 2017 in cijfers

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Maar er zi...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

De arbeidsmarkt in 2018: dit zijn de uitdagingen

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Na jaren v...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Waarom je je vakantiedagen echt niet mag vergeten opnemen

Wie voltijds werkt heeft ieder jaar recht op 20 wettelijke vakantiedagen. De wetgever stelt echter d...

5 vormen van seksuele intimidatie op het werk

Als je collega je een kneepje in je billen geeft of voortdurend voorstelt eens samen in bed te duike...

50+’ers hebben meer vertrouwen in jongere leidinggevende

Werken voor een jongere baas, vreemd? Integendeel! Slechts 28% van de werkende vijftigplussers heeft...