TERUG NAAR OVERZICHT

Welke maatregelen moeten bedrijven nemen tegen burn-outs?

"Sinds kort zijn bedrijven wettelijk verplicht om maatregelen te nemen om burn-outs bij het personeel te vermijden. Wat betekent dit concreet? Wat zijn mijn rechten als er bij mij een burn-out wordt vastgesteld?"
Het antwoord van Karin Buelens, SD Worx

Anti-pestwetgeving uitgebreid

Sinds 1 september 2014 is de zogenaamde antipestwetgeving uitgebreid. Voordien lag het accent voornamelijk op de preventie van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag, nu ligt het accent op ALLE psychosociale risico's, dus ook bv. stress, burn-out …

Welke maatregelen moet de werkgever nemen?

Bij het opstellen van het globale preventiebeleid moet de werkgever dus rekening houden met alle psychosociale risico's, burn-out is daar één van.

De werkgever gebruikt de risicoanalyse, die voor de onderneming de verschillende risicofactoren zal evalueren. De resultaten van die analyse en de te nemen preventiemaatregelen worden opgenomen in het globaal preventieplan. De risicoanalyse is een middel om preventiemaatregelen te kunnen nemen om de risico's te beheersen.

De maatregelen die binnen de onderneming moeten genomen worden zijn de:

  • primaire preventiemaatregelen (deze schakelen het gevaar uit)
  • secundaire preventiemaatregelen (voorkomen schade wanneer het gevaar niet kan uitgeschakeld worden)
  • tertiaire preventiemaatregelen (beperken de schade wanneer ze niet kan voorkomen worden)

Wat kan de werknemer doen?

Een werknemer die vreest een burn-out te krijgen, kan de interventie vragen van de preventieadviseur of van de vertrouwenspersoon om te zoeken  naar een oplossing via de informele weg (gesprekken, interventie bij een andere persoon van de onderneming …).

Daarnaast bestaat er ook een formele procedure. Het verloop van de formele psychosociale interventie is gebaseerd op de vroegere procedure voor de behandeling van de 'met redenen omklede klachten'.

Een werknemer kan schriftelijk aan de werkgever vragen om passende preventiemaatregelen te nemen. Hij dient dit verzoek in bij de preventieadviseur. De preventieadviseur zal in bepaalde gevallen een risicoanalyse uitvoeren van de werksituatie van de verzoeker, en bezorgt de werkgever een advies over de specifieke arbeidssituatie waarin, volgens de werknemer, een gevaar schuilt. Dit advies zal de werkgever helpen om passende preventiemaatregelen te treffen.

Wat verandert er praktisch op werkvlak voor jou in 2018?

In de loop van 2018 treden er heel wat maatregelen in werking die jouw (zoektocht naar een) job in m...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Dit was 2017 in cijfers

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Maar er zi...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

De arbeidsmarkt in 2018: dit zijn de uitdagingen

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Na jaren v...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Waarom je je vakantiedagen echt niet mag vergeten opnemen

Wie voltijds werkt heeft ieder jaar recht op 20 wettelijke vakantiedagen. De wetgever stelt echter d...

5 vormen van seksuele intimidatie op het werk

Als je collega je een kneepje in je billen geeft of voortdurend voorstelt eens samen in bed te duike...

50+’ers hebben meer vertrouwen in jongere leidinggevende

Werken voor een jongere baas, vreemd? Integendeel! Slechts 28% van de werkende vijftigplussers heeft...