TERUG NAAR OVERZICHT

Welk loon krijg je voor een feestdag?

België kent ieder jaar tien officiële feestdagen. Werknemers mogen tijdens deze dagen niet worden tewerkgesteld, maar krijgen wel hun gebruikelijke loon uitbetaald. Dit zijn de spelregels:

 

Je baas is verplicht om het normale loon te betalen voor de feestdagen of vervangingsdagen:

  • als er normaal gezien zou gewerkt worden op die dag.
  • behalve als je ongerechtvaardigd afwezig bent op de gewone werkdag vóór of na de feestdag.

Om alle voltijdse werknemers tien feestdagen te kunnen garanderen, stelt de wet dat een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet vervangen worden. Deze vervangingsdag moet dan worden vastgesteld op een gewone activiteitsdag in de onderneming.

 

Deeltijdse werknemers die niet moeten werken op een vervangingsdag of feestdag die samenvalt met een dag van de week waarop de onderneming wél functioneert, verliezen deze dag.

 

Werk je in een sector waar zondagsarbeid is toegestaan, zoals bijvoorbeeld in de horeca of in een ziekenhuis, mag je tijdens een feestdag gewoon doorwerken. In dit geval heb je recht op inhaalrust op een dag waarop je normaal gezien zou moeten werken en dit binnen de zes weken volgend op de gemiste feestdag.

 

 

Verlof of ziekte op een feestdag

Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende afwezigheden, met telkens onder welke voorwaarden er loon verschuldigd is.

 

Als de feestdag samenvalt met ...

dan is de betaling van de feestdag ...

vakantie

steeds verschuldigd

ziekte, ongeval, arbeidsongeval, moederschapsrust

slechts verschuldigd indien de feestdag valt binnen de 30 dagen volgend op de aanvang van de afwezigheid

educatief verlof, klein verlet, afwezigheid om dwingende familiale redenen

slechts verschuldigd in zoverre de feestdag valt binnen de 14 dagen volgend op de aanvang van de afwezigheid

voltijds tijdkrediet, toegestane afwezigheid

niet verschuldigd

 

Een specifieke regeling is voorzien voor feestdagen die vallen in een periode van tijdelijke werkloosheid (technische stoornis, slecht weer of gebrek aan werk wegens economische oorzaken).

 

 

Feestdagen na ontslag

Liep je arbeidscontract niet lang geleden af, dan is je voormalige werkgever in sommige gevallen toch nog verplicht om loon te betalen voor een feestdag of vervangingsdag, en wel onder volgende voorwaarden:

1. De verplichting tot betaling van een feestdag geldt bij elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst, behalve:

  • wanneer de werkgever de werknemer ontslaat om een dringende reden.
  • wanneer de werknemer zelf ontslag neemt, tenzij het gaat om een ontslag wegens een dringende reden in hoofde van de werkgever.

2. De werknemer mag op deze feestdag nog niet bij een andere werkgever tewerkgesteld zijn.

3. De feestdag volgt kort op het beëindigen van de arbeidsovereenkomst:

 

Duur tewerkstelling  / Periode waarbinnen de feestdag valt na het einde van de arbeidsovereenkomst                                                       Aantal vergoede feestdagen

maximum 14 dagen

/

/

15 dagen tot 1 maand

14 kalenderdagen

één betaalde feestdag

meer dan 1 maand

30 kalenderdagen

alle betaalde feestdagen

 

 

Krijg je extra loon voor een feestdag?

Werk je op een feestdag, krijg je hier geen extra loon of premie voor, tenzij die voorzien is in de cao of de arbeidsovereenkomst. Klop je overuren, krijg je wel een toeslag van 100%, net zoals voor het verrichten van prestaties op een zondag.

Voor wie niet werkt, is de vergoeding op een feestdag of vervangingsdag gelijk aan het loon dat je had gekregen indien die dag een gewone werkdag was geweest, inclusief de gebruikelijke premies en voordelen. (opgelet: premies en andere voordelen die je op het einde van het jaar betaald krijgt, worden niet meegerekend).

Het loon voor een feestdag is onderworpen aan RSZ en normale voorheffing.

Wat verandert er praktisch op werkvlak voor jou in 2018?

In de loop van 2018 treden er heel wat maatregelen in werking die jouw (zoektocht naar een) job in m...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Dit was 2017 in cijfers

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Maar er zi...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

De arbeidsmarkt in 2018: dit zijn de uitdagingen

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Na jaren v...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Waarom je je vakantiedagen echt niet mag vergeten opnemen

Wie voltijds werkt heeft ieder jaar recht op 20 wettelijke vakantiedagen. De wetgever stelt echter d...

5 vormen van seksuele intimidatie op het werk

Als je collega je een kneepje in je billen geeft of voortdurend voorstelt eens samen in bed te duike...

50+’ers hebben meer vertrouwen in jongere leidinggevende

Werken voor een jongere baas, vreemd? Integendeel! Slechts 28% van de werkende vijftigplussers heeft...