TERUG NAAR OVERZICHT

Wat doe je best met je overuren: extra loon of extra recup?

Volgens een onderzoek van HR-dienstverlener Acerta (juni 2016) willen de Belgische bedienden hun overuren het liefst compenseren door later in hun carrière meer vakantiedagen op te nemen. We zetten even de huidige regels rond overwerk op een rijtje.

 

Volgens de arbeidsduurreglementering mag iedere onderneming zijn werknemers maximaal 38u per week tewerkstellen. De arbeidsduur mag volgens de arbeidswet eveneens in principe niet meer bedragen dan 8u per dag. Overschrijdingen van deze grenzen zijn mogelijk maar de gemiddelde arbeidsduur van 38u moet binnen een bepaalde referteperiode (bvb. per drie maanden of per jaar) worden gerespecteerd.

 

Al sinds 1971 liggen de bepalingen over hoe lang en wanneer iemand mag werken bij wet vastgelegd:

  • verbod om de normale grenzen van de arbeidsduur te overschrijden;
  • verbod om werknemers tewerk te stellen buiten de werkroosters die op hen van toepassing zijn;
  • verbod om 's zondags te werken;
  • verbod op nachtwerk (tussen 20u ’s avonds en 6 u ’s ochtends).

 

Maar, op die bepalingen bestaan tal van uitzonderingen. Dat er uitzonderingen bestaan, is nogal logisch. De economie zou niet meer draaien mochten werkgevers zich strikt aan de wettelijke bepalingen moeten houden; ook verschillende KBs en sectorspecifieke collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) hebben ervoor gezorgd dat overuren in verschillende sectoren wel mogelijk zijn. Maar daar staat uiteraard wel een vergoeding tegenover.

 

Vergoed voor meer werk?

Te veel gewerkt? Dan heeft een werknemer recht op een overloon, betaald tegen een bedrag dat ten minste 50% hoger is dan het gewone loon en 100% voor overwerk op zon- en feestdagen. Trouwens, afhankelijk van de sector is het aantal overuren beperkt over een periode van drie maanden of één jaar, resp. 78u en 91u, al bestaan hier ook verschillen per sector (bouw 180u, horeca 360u, bepaalde bedrijven). Dat betekent dat werknemers hun overuren eerst verplicht moeten opnemen (‘recup’) voor ze opnieuw overuren kunnen presteren. Elk overuur geeft werknemers recht op één uur betaalde afwezigheid (inhaalrust).

 

Meer loon?

Hoe zit het eigenlijk met je loon? Ook dit is weer afhankelijk van situatie tot situatie: doe je overuren naar aanleiding van een buitengewone vermeerdering van werk of een onvoorziene noodzaak, dan kan je ervoor kiezen om geen inhaalrust op te nemen en op het einde van de betaalperiode zowel het gewone als het overloon te ontvangen. Het aantal overuren waarvoor je geen inhaalrust opneemt en die je laat uitbetalen is beperkt tot 91 uur per jaar. Deze grens kan via een bijzondere overlegprocedure op 130 uur (en zelfs 143 uur) worden gebracht. Werknemers kunnen ook kiezen voor bijkomende inhaalrust, ten minste als dat door een CAO vastgelegd werd.

 

Voor sommige overuren dient geen inhaalrust te worden toegekend (dringende arbeid aan machines of een ongeval in de onderneming).

 

Een case-study

Stel: een bediende heeft een maandelijkse wedde van 3000 euro bruto en heeft 100 uren overgewerkt (op een jaar tijd), met een toeslag van 50%. Met een bruto-uurloon van 18,22 euro, betekenen 100 overuren een toeslag van 2733 euro (100 euro x 18,22 euro x 150 %).

 

Fiscaal voordeel overuren?

Ja, als werknemers meer werken, is er een fiscaal voordeel aan verbonden op de eerste 130 overuren (in de horeca is dat 360 uur; voor werken in onroerende staat, op voorwaarde dat er een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem werd ingevoerd: 180 uren). Het voordeel vertaalt zich naar aan vermindering van de personenbelasting die berekend wordt op de bedrijfsvoorheffing; er is dus een vrijstelling van doorstorting. Concreet komt het hierop neer:

De werknemer is vrijgesteld van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing ten belope van:

- 57,75% voor de overuren gepresteerd met een wettelijke loontoeslag van 50% of 100%.

- 66,81% voor de overuren gepresteerd met een wettelijke loontoeslag van 20% (PC 124).

Deze percentages worden berekend op het volledige loon van de uren die als berekeningsbasis voor de loontoeslag hebben gediend.

 

 

In samenwerking met SD Worx.

 

Lees ook:

De invloed van ‘werkbaar werk’ op jouw loon

Het einde van de 38-urenweek: theorie versus praktijk

De 12 werkhervormingen van Kris Peeters

Dorianne Aussems ging 200% voor haar droombaan bij MNM

Als prille twintiger kreeg radiotalent Dorianne Aussems (24) reeds een droombaan toegeschoven. Op vr...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

In welke sector heb je het meest vakantie?

De zomer komt eraan en velen onder ons beginnen al vakantiekriebels te krijgen. Als je eigenlijk noo...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Vijf voordelen van weekendwerk

Wie wil er nu werken tijdens het weekend, als alle anderen leuke dingen aan het doen zijn? Toch heef...

Tijd voor de ideale job!

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

 

Vijf grote voordelen van werken bij een groot bedrijf

Hou je van zekerheid, hiërarchie en een goed afgelijnd takenpakket? Dan is een job in een groot bedr...

De best betaalde thuisjobs

Als hooggeschoolde kan je van thuis uit werken en evenveel of meer verdienen dan collega’s met een k...

11 tot 20% van de Belgen wil van job veranderen

De Belg wil steeds vaker ander werk en vindt het ook, al is een vast contract moeilijker te bemachti...