TERUG NAAR OVERZICHT

Wat als je door de sneeuw niet op het werk raakt?

Het kan de beste overkomen: je raakt ´s ochtends de deur niet uit door een meter sneeuw op de stoep of komt niet verder dan het eerste station wegens een spontane treinstaking. Gelukkig laat de wetgever je in geval van overmacht niet in de kou staan en heb je meestal recht op je normale dagloon, of dan toch op een tijdelijke werkloosheidsuitkering.

 

Onder volgende voorwaarden krijgt wie laattijdig of niet op het werk aankomt wegens overmacht tóch zijn normale loon uitbetaald:

  • Je mag niet arbeidsongeschikt zijn wanneer de overmacht zich voordoet en moet lichamelijk en geestelijk bekwaam zijn om je gebruikelijke werk te verrichten. Uiteraard moet het ook een normale werkdag, waarop aanwezigheid vereist was, betreffen waarvoor je gewaarborgd loon aanvraagt. Dien je je in een bui van verstrooidheid op het werk aan, terwijl je baas je vooraf, reglementair verwittigde tijdelijke werkloosheid in te roepen wegens overmacht of slecht weer, is hij/zij je geen loon verschuldigd.

  • De werknemer moet zich normaal naar zijn werk begeven. De oorzaak van de vertraging of afwezigheid overkomt je onvoorzien op de weg naar het werk en was niet op voorhand aangekondigd in de media.

  • De oorzaak van je afwezigheid of laattijdig aankomen, ligt buiten je wil. Je moet al het mogelijke gedaan hebben om het werk tijdig te bereiken.

  • Je dient je redelijke inspanningen hiertoe te kunnen aantonen.

 

In geval de sneeuwval of vrieskou onverwacht is en de werknemer overvalt op de weg naar het werk, wordt het gewaarborgd dagloon normaal gezien dus probleemloos uitgekeerd.

 

Tijdelijke werkloosheid

Indien de werknemer zich echter niet normaal naar het werk begeeft, bijvoorbeeld wanneer de verkeershinder of sneeuwval van te voren aangekondigd is, of omdat hij ter plaatse vaststelt dat de weg onberijdbaar is, heeft hij geen recht op gewaarborgd loon.

 

Is de hinder vooraf aangekondigd in de media, wordt de werknemer geacht hiervan op de hoogte te zijn en de nodige maatregelen te treffen om desondanks op tijd op het werk te raken. Bij sneeuwhinder kan hij bijvoorbeeld op een vroeger tijdstip vertrekken, met winterbanden rijden of met de trein naar het werk komen. Als de werknemer ondanks al zijn voorzorgsmaatregelen de eerste dag van de hinder te laat of niet op het werk raakt, dan kan hij toch nog een gewaarborgd loon krijgen voor de verloren uren indien hij kan aantonen dat hij noch via zijn gewone vervoermiddelen noch via alternatieve vervoermiddelen het werk kon bereiken. ’s Anderendaags zal hij hiervoor echter niet meer vergoed worden, omdat hij dan voldoende tijd heeft gehad om structurele maatregelen te nemen om tijdig op het werk te raken.

 

Een werknemer die zich niet naar het werk kan begeven door overmacht, heeft recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Ook wanneer door sneeuwhinder niet gewerkt kan worden, bijvoorbeeld in de bouw, kan je baas beslissen je voor de duur van de hinder tijdelijk werkloos stellen en ontvang je voor die periode een vervangingsinkomen.

 

Als blijkt dat je inspanningen onvoldoende waren, wanneer er bijvoorbeeld één uur file werd aangekondigd en je daaruit besluit geheel niet naar het werk te gaan, moet je voor die dag verlof nemen.

Wie voor het werk veel contact heeft met mensen raakt mentaal sneller uitgeput

Dat mentale problemen op de werkvloer meer aandacht verdienen, is duidelijk. Maar waar loopt het nu ...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Mentale klachten wegen steeds zwaarder door op werk

Hoewel er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor mentale problemen op de werkvloer, blijft he...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Hoeveel slaap heb je nodig voor een goede werkdag?

Heb jij soms moeite om je ogen op te houden op het werk? Dan schort er mogelijk iets aan jouw nachtr...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Dit wist je nog niet over je arbeidsovereenkomst

Heb je pas een kersverse job beet? Of ben je van plan om je huidig werk in te ruilen voor een nieuwe...

Bore-out in Vlaanderen: 5 procent verveelt zich te pletter

Het aantal burn-outs in ons land is regelmatig voer voor discussie in zowel politiek als media, niet...

Test: Loop jij risico op een bore-out?

Sleep jij je elke dag naar een onuitdagende job? Maakt afstompend routinewerk je lusteloos, gefrustr...