TERUG NAAR OVERZICHT

Wat als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie in het buitenland?

De zomervakantie staat voor de deur, veel werknemers zullen dan ook verlof nemen. Het kan gebeuren dat een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie in het buitenland.
Heeft de werknemer in dat geval bepaalde verplichtingen en moet de werkgever gewaarborgd loon betalen? Wat als het doktersattest opgesteld werd in een voor de werkgever onbegrijpelijke taal? Kan de werkgever een controlearts sturen?
Het antwoord van Gilles Jonckheere, Legal Expert bij AristA

Gewaarborgd loon

Het gewaarborgd loon is enkel verplicht voor de dagen waarop de werknemer normaal zou gewerkt hebben als hij niet arbeidsongeschikt was. De werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie heeft bijgevolg geen recht op het gewaarborgd loon tijdens de vakantieperiode. Dergelijke ziektedagen worden beschouwd als gewone vakantiedagen en worden gedekt door het vakantiegeld. Als de arbeidsongeschiktheid echter langer duurt dan de geplande vakantieperiode, kan de werknemer, mits hij voldoet aan alle voorwaarden daarvoor, aanspraak maken op het gewaarborgd loon vanaf de datum waarop hij in theorie zou terugkeren uit verlof.

Verwittigingsplicht

De werknemer is wettelijk verplicht zijn werkgever onmiddellijk (waaronder verstaan wordt de dag waarop de ongeschiktheid aanvangt) op de hoogte te brengen van zijn arbeidsongeschiktheid. Dit principe geldt ook als de arbeidsongeschiktheid zich voordoet in het buitenland. Deze verwittiging kan per telefoon gebeuren of via een fax, een sms, een e-mail, of door een familielid of collega.

Als aan deze verwittigingsplicht niet wordt voldaan kan de werknemer geen aanspraak maken op het gewaarborgd loon voor de dagen tussen het begin van de afwezigheid en de datum van de verwittiging.

Geneeskundig getuigschrift

In principe is de werknemer niet verplicht zijn arbeidsongeschiktheid te rechtvaardigen met een geneeskundig getuigschrift. Als werkgever kunt u echter deze verplichting opnemen in uw arbeidsreglement of in een collectieve overeenkomst. Als het verplicht voorleggen van een doktersattest niet werd vastgelegd, moet u als werkgever telkens opnieuw de werknemer uitdrukkelijk verzoeken om een geneeskundig getuigschrift voor te leggen. Het valt dus aan te raden om dergelijke verplichting op te nemen in uw arbeidsreglement of in een cao.

De werknemer moet het attest binnen de 2 werkdagen vanaf de dag van de ongeschiktheid of de dag van de ontvangst van het verzoek afgeven aan de onderneming of verzenden naar de werkgever. Het is mogelijk om deze termijn te verlengen in het arbeidsreglement of bij cao. De termijn mag echter nooit korter zijn dan 2 werkdagen. In geval van verzending per post geldt de datum op de poststempel.

Inhoud geneeskundig getuigschrift

Op het overgemaakte geneeskundig getuigschrift moeten een aantal verplichte vermeldingen opgenomen zijn, namelijk:

  • de reden van de arbeidsongeschiktheid
  • de waarschijnlijke duur van de arbeidsongeschiktheid, er mag dus een aanvangs- en einddatum vermeld worden
  • of de werknemer zich met het oog op de controle al dan niet buitenshuis mag begeven
  • de identiteit van de arts die het doktersattest opgesteld heeft
  • de datum waarop het attest werd opgemaakt.

Wanneer de ongeschiktheid zich voordoet terwijl de werknemer in het buitenland verblijft, moet de werkgever de bewijskracht van het geneeskundig getuigschrift aanvaarden. Maar om recht te geven op gewaarborgd loon moet het attest, opgesteld door de buitenlandse arts, de verplichte vermeldingen bevatten zoals hierboven aangehaald. In het arbeidsreglement kan de werkgever bijgevolg een verplichting laten opnemen een vertaling te voegen bij een buitenlands doktersattest.

Als de werknemer echter geen geneeskundig getuigschrift aflevert of hij dient het getuigschrift in na de voorgeschreven termijn, kan de werkgever weigeren het gewaarborgd loon uit te betalen voor de dagen ongeschiktheid die gelegen zijn vóór de overhandiging of verzending van het getuigschrift.

Controle van de arbeidsongeschiktheid

Het voorleggen van een geneeskundig getuigschrift betekent niet dat de werknemer automatisch recht heeft op gewaarborgd loon. De werkgever heeft immers het recht de echtheid van de arbeidsongeschiktheid te laten controleren door een controlearts. Dit impliceert dat de werknemer aan de werkgever het adres meedeelt waar het onderzoek kan plaatsvinden als hij tijdens de ongeschiktheidsperiode tijdelijk op een andere plaats dan zijn gewone verblijfsplaats verblijft of dat hij zijn werkgever waarschuwt voor hij naar het buitenland vertrekt. Het is opnieuw aan te raden deze verplichting op te nemen in uw arbeidsreglement of in een collectieve overeenkomst.

Als de werknemer zijn verblijfadres in het buitenland niet heeft meegedeeld, dan is het enige adres waarover de werkgever beschikt, dat van de woonplaats van zijn werknemer in België. Als de werkgever een controlearts stuurt naar het adres van de werknemer en deze controle kan niet plaatsvinden omdat de werknemer niet aanwezig was in zijn woonplaats, kan de werkgever de betaling van het gewaarborgd loon weigeren en dit vanaf de datum van het controleonderzoek.

I.s.m. HDP-AristA

Wie voor het werk veel contact heeft met mensen raakt mentaal sneller uitgeput

Dat mentale problemen op de werkvloer meer aandacht verdienen, is duidelijk. Maar waar loopt het nu ...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Mentale klachten wegen steeds zwaarder door op werk

Hoewel er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor mentale problemen op de werkvloer, blijft he...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Hoeveel slaap heb je nodig voor een goede werkdag?

Heb jij soms moeite om je ogen op te houden op het werk? Dan schort er mogelijk iets aan jouw nachtr...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Bore-out in Vlaanderen: 5 procent verveelt zich te pletter

Het aantal burn-outs in ons land is regelmatig voer voor discussie in zowel politiek als media, niet...

Test: Loop jij risico op een bore-out?

Sleep jij je elke dag naar een onuitdagende job? Maakt afstompend routinewerk je lusteloos, gefrustr...