TERUG NAAR OVERZICHT

Wat als een feestdag in het weekend valt?

Wanneer een feestdag op een zondag of een andere inactiviteitsdag valt, dan wordt die vervangen door een dag waarop er normaal gewerkt wordt.

Deze vervangingsdagen moeten worden vastgelegd en bekend gemaakt worden vóór 15 december 2011. De lijst met vervangingsdagen moet op een voor het personeel zichtbare plaats worden uitgehangen. Een kopie van de lijst moet aan het arbeidsreglement worden gehecht.

Voorbeeld

In een bepaalde onderneming werken de voltijdse werknemers steeds van maandag tot vrijdag. Zaterdag is dan een normale inactiviteitsdag. De feestdag van 21 juli valt in het jaar 2012 op een zaterdag. In deze onderneming zal die feestdag dus moeten worden vervangen.

Binnen eenzelfde onderneming kunnen voltijdse werknemers tewerkgesteld zijn volgens verschillende arbeidsregimes. In zo'n gevallen is het mogelijk dat de vastgelegde activiteits- en inactiviteitsdagen verschillen van afdeling tot afdeling of zelfs van werknemer tot werknemer. De gekozen vervangingsdagen zijn hiervan dan mee afhankelijk.

Bijvoorbeeld: in een onderneming kent men twee verschillende arbeidsregimes voor voltijdse werknemers. Zo wordt er in afdeling A gewerkt van maandag tot vrijdag, en in afdeling B van dinsdag tot zaterdag. Paasmaandag valt voor afdeling A op een gewone activiteitsdag en kan dus normaal opgenomen worden. In afdeling B valt Paasmaandag op een inactiviteitsdag. Voor deze werknemers moet de feestdag vervangen worden door een andere activiteitsdag.

Wie legt die vervangde feestdag vast?

Het bepalen en vastleggen van de vervangende feestdagen kan op verschillende niveaus gebeuren:
- beslissing van het paritair comité, algemeen verbindend verklaard bij KB
- beslissing van de ondernemingsraad
- akkoord tussen werkgever en syndicale afvaardiging
- akkoord tussen werkgever en een groep van werknemers
- individueel akkoord tussen werkgever en werknemer

Indien de vervangende feestdagen niet worden vastgelegd op één van deze vermelde niveaus, dan verschuift de feestdag automatisch naar de eerstvolgende gewone activiteitsdag binnen de onderneming.

Bijvoobeeld: Allerheiligen valt in 2012 op zondag 1 november. Als er geen vervangende feestdag wordt vastgelegd, dan wordt deze feestdag automatisch verschoven naar maandag  2 november.

Wat verandert er praktisch op werkvlak voor jou in 2018?

In de loop van 2018 treden er heel wat maatregelen in werking die jouw (zoektocht naar een) job in m...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Dit was 2017 in cijfers

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Maar er zi...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

De arbeidsmarkt in 2018: dit zijn de uitdagingen

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Na jaren v...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Waarom je je vakantiedagen echt niet mag vergeten opnemen

Wie voltijds werkt heeft ieder jaar recht op 20 wettelijke vakantiedagen. De wetgever stelt echter d...

5 vormen van seksuele intimidatie op het werk

Als je collega je een kneepje in je billen geeft of voortdurend voorstelt eens samen in bed te duike...

50+’ers hebben meer vertrouwen in jongere leidinggevende

Werken voor een jongere baas, vreemd? Integendeel! Slechts 28% van de werkende vijftigplussers heeft...