TERUG NAAR OVERZICHT

Wanneer mag je je vakantie opnemen?

In de vakantiereglementering zijn een aantal regels opgenomen die belangrijk zijn bij de toekenning van vakantie.

Binnen de 12 maanden

Zo moet een werknemer zijn vakantie nemen binnen de 12 maanden die volgen op het einde van het vakantiedienstjaar. Dit houdt in dat geen vakantiedagen kunnen worden overgeheveld naar het volgende jaar.

Dagen die de werknemer niet heeft kunnen of willen opnemen, om wat voor reden dan ook, is hij onherroepelijk kwijt. Bij betwisting moet de werkgever wel kunnen bewijzen dat hij het recht van de werknemer om zijn vakantie te nemen, niet verhinderd heeft.

Als de bediende zijn vakantie niet kan opnemen vóór 31 december wegens een schorsing van de arbeidsovereenkomst (vb. door langdurige ziekte), is de werkgever verplicht om het resterende vakantiegeld (d.i. het enkel vakantiegeld en ook dubbel vakantiegeld indien dit nog niet werd uitbetaald) uit te betalen. Het RIZIV zal daarbij wel geen ziekte-uitkeringen toekennen voor de dagen die dan gedekt worden door het vakantiegeld.

Collectief verlof

Vakantiedagen kunnen ook collectief worden vastgelegd. Dit gebeurt in een sectorale overeenkomst, die ten laatste op 31 december van het vakantiedienstjaar moet worden gesloten.

Verder kan er op ondernemingsvlak ook een collectieve vakantieperiode worden overeengekomen. Een werkgever kan deze collectieve vakantieperiode niet eenzijdig invoeren. De sluitingsperiode moet worden bepaald met de ondernemingsraad. Als dit niet mogelijk is, wordt er een regeling getroffen tussen de werkgever en de syndicale afvaardiging. Is er ook geen syndicale afvaardiging, dan moet er een akkoord zijn met alle werknemers. Bij gebrek aan een beslissing, wordt er een individueel akkoord gesloten tussen werkgever en werknemer. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door opname van een bepaling in het arbeidsreglement.

Individuele vakantie

Ook de individuele vakantie moet vastgesteld worden in gemeenschappelijk overleg tussen werkgever en werknemer.

Hierbij spelen o.a. volgende regels:

1. Aan gezinshoofden wordt de vakantie bij voorkeur toegekend tijdens de schoolvakantie.

2. Aan de werknemer moet een ononderbroken vakantieperiode van 2 weken tussen 1 mei en 31 oktober worden gewaarborgd (3 weken voor jongeren beneden 18 jaar) tenzij de werknemer hiervan afziet . Er moet in elk geval een ononderbroken vakantieperiode van 1 week worden gegarandeerd. Deze 1 week is wettelijk verplicht en daar kan de werknemer niet van afwijken.

3. Buiten deze 'hoofdvakantie' moeten de toekenningsmodaliteiten van die aard zijn dat de globale aan de productie bestede tijd maximaal wordt gevrijwaard. Indien mogelijk moeten deze vakantiedagen opgenomen worden tijdens periodes van afnemende activiteit of naar aanleiding van gewestelijke, plaatselijke of andere feestdagen.

Lees meer hierover in ons dossier over vakantierecht en -duur.

I.s.m. SD Worx

Wat verandert er praktisch op werkvlak voor jou in 2018?

In de loop van 2018 treden er heel wat maatregelen in werking die jouw (zoektocht naar een) job in m...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Dit was 2017 in cijfers

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Maar er zi...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

De arbeidsmarkt in 2018: dit zijn de uitdagingen

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Na jaren v...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Waarom je je vakantiedagen echt niet mag vergeten opnemen

Wie voltijds werkt heeft ieder jaar recht op 20 wettelijke vakantiedagen. De wetgever stelt echter d...

5 vormen van seksuele intimidatie op het werk

Als je collega je een kneepje in je billen geeft of voortdurend voorstelt eens samen in bed te duike...

50+’ers hebben meer vertrouwen in jongere leidinggevende

Werken voor een jongere baas, vreemd? Integendeel! Slechts 28% van de werkende vijftigplussers heeft...