TERUG NAAR OVERZICHT

Waarom laat ik me best inenten tegen de griep?

Waarom laat ik me best inenten tegen griep?
"Waarom laat ik me best inenten tegen griep of een andere infectieziekte? Wat zijn de voordelen van een inenting? Welke risico’s zijn er aan inenting verbonden?"


ANTWOORD


De herfst staat voor de deur, en dus ook de bijhorende griepinentingscampagnes. Een goede gelegenheid om u in te lichten over de algemene principes van inentingen.


In ons dagelijkse leven en eventueel in ons beroepsleven kunnen we te maken krijgen met infectieziekten. Deze ziekten worden veroorzaakt door micro-organismen, zoals bacteriën of virussen, of door toxinen die door micro-organismen worden afgescheiden (bvb. tetanus en difterie).


Een inenting beschermt ons lichaam tegen een infectieziekte. Door het in aanraking te brengen met een verzwakte vorm van de ziekte (dode of onschadelijke micro-organismen, een deel van een micro-organisme of een gemodificeerde en onschadelijke toxine) wordt het weerstandsvermogen van ons lichaam tegen deze ziekte gestimuleerd.


Heel wat ziekten kunnen door inenting worden voorkomen. Kinderen worden ingeënt tegen polio, tetanus, difterie, kinkhoest, hersenvliesontsteking, buikloop veroorzaakt door het Rotavirus, hepatitis B, mazelen, rodehond en bof. Voor volwassenen kan je hier griep aan toevoegen. Er bestaan ook vaccins tegen bepaalde tropische ziekten.


Afhankelijk van ons beroep kunnen we met één of meerdere van deze ziekten te maken krijgen. Het is dus raadzaam of in bepaalde gevallen zelfs verplicht om naar behoren tegen deze ziekten te zijn ingeënt.

Wat zijn de voordelen van een inenting?

Eerst en vooral kunnen we ons door inenting persoonlijk beschermen tegen deze infectieziekten, en op die manier menselijke en sociale drama’s vermijden. Elk jaar vallen er in ons land nog altijd enkele sterfgevallen ten gevolge van tetanus te betreuren. Laten we ook de gevolgen van polio 40 jaar geleden niet vergeten. Door de ziekte te voorkomen, worden ook de bijhorende complicaties vermeden, zoals levercirrose en kanker na hepatitis B, of aangeboren afwijkingen die worden veroorzaakt door rodehond tijdens de zwangerschap.


Wanneer bovendien een voldoende groot deel van de bevolking is ingeënt, circuleert de microbe niet langer onder de bevolking, en worden bijgevolg ook de mensen beschermd die niet konden worden ingeënt. Dit wordt collectieve bescherming genoemd.

Welke risico’s zijn er aan inenting verbonden?

De meeste bijwerkingen zijn plaatselijke reacties (roodheid, pijn, zwelling) die na 1 tot 3 dagen verdwijnen. Soms is er sprake van meer algemene bijwerkingen die specifiek met het type vaccin zijn verbonden (lichte koorts, spierpijn, spijsverteringsstoornissen, …). Ernstige bijwerkingen zijn zeer zeldzaam; de voornaamste is een onmiddellijke ernstige allergische reactie, die bij ongeveer één op de 10 000 injecties voorkomt. Om die reden kan de arts u vragen om na de injectie nog 10 tot 15 minuten in de wachtkamer te blijven. Zo kan hij nagaan of er een reactie optreedt, en kan hij u de nodige geneesmiddelen geven mocht dat het geval zijn.


Ten slotte heeft elk vaccin, net als elk geneesmiddel, contra-indicaties (bvb. koorts, verminderde immuniteit, …) die tijdelijk of definitief de toediening van het vaccin in de weg staan.


Samenvattend kunnen we stellen dat inentingen ons op een doeltreffende manier kunnen beschermen tegen een bepaalde infectieziekte. We moeten er wel op een doordachte manier gebruik van maken, met name door de vaccinatiekalender en de contra-indicaties in acht te nemen.


Nog vragen? Spreek gerust je arbeidsgeneesheer aan.


i.s.m. Arista


De inhoud van deze tekst heeft een louter informatief karakter. De lezer kan geen rechten ontlenen aan deze tekst.

Wat verandert er praktisch op werkvlak voor jou in 2018?

In de loop van 2018 treden er heel wat maatregelen in werking die jouw (zoektocht naar een) job in m...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Dit was 2017 in cijfers

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Maar er zi...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

De arbeidsmarkt in 2018: dit zijn de uitdagingen

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Na jaren v...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Waarom je je vakantiedagen echt niet mag vergeten opnemen

Wie voltijds werkt heeft ieder jaar recht op 20 wettelijke vakantiedagen. De wetgever stelt echter d...

5 vormen van seksuele intimidatie op het werk

Als je collega je een kneepje in je billen geeft of voortdurend voorstelt eens samen in bed te duike...

50+’ers hebben meer vertrouwen in jongere leidinggevende

Werken voor een jongere baas, vreemd? Integendeel! Slechts 28% van de werkende vijftigplussers heeft...