TERUG NAAR OVERZICHT

Waarom de loonkloof zo hardnekkig is

Hoewel we het ten opzichte van onze buurlanden goed doen, blijft er ook in ons land een loonkloof bestaan. Per uur verdienen vrouwen nog altijd gemiddeld 10% minder dan mannen. Hoe komt dat eigenlijk? En wat kunnen we eraan doen?

 

Mannen en vrouwen worden gelukkig steeds gelijker in onze maatschappij, maar op het gebied van de arbeidsmarkt is er nog wel wat winst te halen. Vrouwen doen het beter op school dan mannen: 2 op de 3 universitair afgestudeerden in de EU is vrouw. Toch vertaalt zich dat niet in hogere functies en gelijke beloning. 

 

Wel doet België het relatief goed: bij ons is de loonkloof 10%, tegenover een Europees gemiddelde van 16%. Deze percentages zijn gebaseerd op het uurloon. Kijken we naar het jaarloon, dan wordt ook het verschil tussen deeltijds en voltijds werken meegenomen. In dat geval stijgt de loonkloof tot 22%, ongeveer gelijk aan het gemiddelde in Europa. Waarom lukt het maar niet om de loonkloof helemaal weg te werken, en waarom doet België het eigenlijk zoveel beter dan pakweg Nederland?

 

 

Oorzaken van de loonkloof

De loonkloof bestaat dankzij een ingewikkeld samenspel van onderling afhankelijke factoren. Ongeveer de helft van de loonkloof kan verklaard worden. Volgens Ilse de Vooght, beleidsmedewerker bij Femma, bestaat de andere helft uit discriminatie. “Deels is dat pure discriminatie, want dat bestaat nog. Deels is het ook onbewust, op basis van stereotypen, dat vrouwen minder verdienen voor hetzelfde werk. Een universitair diploma bijvoorbeeld levert minder loonvoordeel op voor vrouwen.”

 

 

Het deel dat wel verklaard kan worden heeft te maken met de volgende factoren:

Beroep en sector

Een deel van de loonkloof is er omdat vrouwen vaker in minder gewaardeerde en minder goed betaalde sectoren en beroepen werken dan mannen, zoals de zorg. Andersom geldt dat ook: mannen werken vaker in hooggewaardeerde en -betaalde banen, zoals bij banken en verzekeraars en in de chemie.

 

Gezinssamenstelling
Kinderen en burgerlijke staat hebben ook invloed op de loonkloof. Bij alleenstaanden is de loonkloof zo’n 6%, bij alleenstaanden met kinderen stijgt hij naar bijna 9%, bij stellen zonder kinderen is het al 14% en bij koppels met kinderen bijna 17%.

 

Dat heeft te maken met de ongelijke verdeling van de huishoudelijke taken: zo'n 80% van de vrouwen is hoofdverantwoordelijke voor het huishouden. Door deze taakverdeling kiezen vrouwen eerder voor deeltijdwerk en loopbaanonderbreking.

 

Deeltijdwerk en loopbaanonderbreking
Vrouwen werken vaker deeltijds (40% van de werkende vrouwen tegenover 10% van de mannen) en verdienen daardoor ook minder. En dat is niet het enige nadeel. Deeltijdse banen betalen gemiddeld ook slechter dan voltijdse banen, omdat voltijds werkenden meer kans hebben op promoties en hogere functies. Daarnaast heeft deeltijdwerk een negatieve impact op de loonopbouw door de jaren heen: minder loonsverhoging dan voltijdse collega’s en minder extralegale voordelen, zoals aanvullend pensioen, opleidingsmogelijkheden en vergoeding voor woon-werkverkeer.

 

Ook loopbaanonderbreking heeft een negatieve impact op het loon: na herintrede verdien je gemiddeld 13,5% minder.

 

Glazen plafond
Tot slot werken er veel minder vrouwen dan mannen in hogere functies. Meer dan 40% van de mannen heeft promotie gemaakt, tegenover 30% van de vrouwen. Tegelijkertijd blijkt dat slechts 5% meer mannen dan vrouwen promotie wil maken. Het is dus niet zo dat vrouwen niet wíllen. Dat vrouwen minder makkelijk doorgroeien lijkt voornamelijk te wijten aan discriminatie.

 

Waarom doen wij het beter dan de noorderburen?

Hildegard Van Hove, coördinator genderstatistieken bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen schetst drie redenen: “In Nederland is de loonkloof 16%, dat komt vooral doordat in Nederland driekwart van de werkende vrouwen deeltijds werkt. Bovendien maken deeltijds werkende vrouwen in België meer uren dan hun Nederlandse collega’s.”

 

Maar de Hollandse liefde voor deeltijdse jobs is niet het enige. “Ook bestaan er in België flexibele verlofsystemen die toelaten dat een moeder een voltijds arbeidsstatuut bewaart en slechts tijdelijk niet, of minder gaat werken. In Nederland gaat liefst 1 op de 3 moeders minder werken of stopt ze er helemaal mee. Tot slot worden de lonen hier voor een groot stuk collectief onderhandeld tussen vakbonden en werkgevers. Als lonen eerder individueel onderhandeld worden zoals in Nederland, geeft dat meer speling in de lonen en wordt de loonkloof groter.”

 

Er zijn oplossingen

De gevolgen van de loonkloof zijn ernstig. In Europa loopt 1 op 5 vrouwen van 65+ het risico op armoede, tegenover ongeveer 1 op 6 mannen. Ilse de Vooght ziet gelukkig oplossingen: “We moeten de stereotypen bestrijden, want die werken ook door in het verklaarde deel van de loonkloof. Mannen moeten meer zorgtaken op zich nemen zodat vrouwen meer kansen op de arbeidsmarkt krijgen, bijvoorbeeld door een langer en verplicht vaderschapsverlof. Daarmee haal je vanaf het begin de onrechtvaardigheid weg. Daarnaast moeten bedrijven hun genderbias uitschakelen via bijvoorbeeld blinde selectieprocedures. Zien is geloven: hoe meer vrouwen op de arbeidsmarkt, hoe minder stereotypes, hoe normaler het wordt. Met goed beleid kan de loonkloof dalen.”

 

Benieuwd hoe jouw salaris scoort in vergelijking met je (mannelijke) collega’s?

Doe de test met het salariskompas van Vacature en ontvang je persoonlijk Salarisrapport in je inbox. Je komt te weten of je veel of weinig verdient, op welke extralegale voordelen je aanspraak maakt, wat je over vijf jaar op je rekening mag verwachten en nog veel meer!

 

 

 

Bronnen:
De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Rapport 2016, IGVM
Oorzaken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, Loonwijzer
Bestrijding van de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen in de Europese Unie, Europese Commissie

 

Lees ook:

In deze sectoren is de loonkloof groot/klein

7 verklaringen waarom de loonkloof tussen mannen en vrouwen nog steeds bestaat

Overbrug de loonkloof: tips om meer te verdienen als vrouw

Het ziekteverlof in een notendop

Met de winter in het vizier beginnen de ziektebriefjes weer in grote getale binnen te dwarrelen. We ...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

De do’s en don'ts voor een succesvol evaluatiegesprek

Niet elke werknemer kijkt uit naar zijn of haar evaluatiegesprek. De eventuele negatieve feedback ka...

Een hart voor de zorg?

Wij vonden 5 werkgevers uit de zorg die zowel voor hun patiënten als hun medewerkers een tandje bijsteken.
Benieuwd naar hun vacatures?

- Sponsored

Deze vier jobs hebben een hoog burn-outrisico

Of je een hoge kans op een burn-out hebt, hangt ook af van de job die je doet. In bepaalde beroepen ...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Multitasken doet je niet efficiënter werken

Over de zin of net de onzin van multitasken lopen de meningen fel uiteen. De meeste wetenschappers z...

5 bruikbare tips die burn-out helpen voorkomen

Het lijkt er meer en meer op dat een druk leven een soort statussymbool is geworden. Wie het druk he...

Functioneringsgesprek: een goede voorbereiding is alles

Als het jaareinde nadert, komen bij veel organisaties ook de functioneringsgesprekken in zicht. Werk...