TERUG NAAR OVERZICHT

Ongeval op vakantie: meteen de werkgever verwittigen!

Wat als je ziek wordt tijdens je vakantie? Wordt het verlof van de werknemer automatisch omgezet in ziekte? Wat als je tijdens een mountainbiketocht valt of tijdens een ritje met de jetski je voet breekt? Wanneer moet de werkgever instaan voor de betaling van het gewaarborgd loon?
Het antwoord van Brecht Vermeersch, Legal Advisor bij HDP/Partena

Ziekte voor of tijdens de vakantie?

Een werknemer die ziek wordt of een privé-ongeval heeft voordat zijn vakantie een aanvang neemt zal deze vakantiedagen na zijn arbeidsongeschiktheid nog kunnen opnemen. Die dagen gaan dus niet verloren. De werkgever zal voor deze dagen bovendien gewaarborgd loon moeten betalen.

Valt het begin van de arbeidsongeschiktheid echter tijdens de vakantie dan verliest de werknemer die vakantiedagen. Indien de periode van ongeschiktheid langer duurt dan de periode van vakantie zal de werkgever het gewaarborgd loon moeten betalen voor het eventuele saldo van de 30 kalenderdagen vanaf het begin van de ongeschiktheid.

De wetgeving in ons land is echter niet conform de visie van Europa. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft namelijk al meermaals geoordeeld dat een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantiedagen deze dagen op een later tijdstip moet kunnen opnemen. De wetgever in België heeft tot op vandaag nog geen stappen ondernomen om hieraan tegemoet te komen. Alleen federale ambtenaren hebben de mogelijkheid om zieke vakantiedagen achteraf nog op te nemen.

Moet de werknemer zijn werkgever verwittigen?

Indien de werknemer niet in staat is om te werken door ziekte of ongeval moet hij zijn werkgever zo snel mogelijk verwittigen, ook indien de arbeidsongeschiktheid zich in het buitenland voordoet. Het excuus dat de werknemer niet in de mogelijkheid was om zijn werkgever te verwittigen wordt doorgaans niet aanvaard: telefoon, sms, e-mail, fax, via een familielid of collega … de werknemer kan zijn werkgever op veel manieren verwittigen.

Daarnaast kan de werkgever een geneeskundig attest vragen van de werknemer indien de werknemer daartoe wordt verplicht in het arbeidsreglement of in een collectieve arbeidsovereenkomst. De werkgever moet dit attest binnen de twee werkdagen vanaf de dag van de ongeschiktheid of de dag van de ontvangst van het verzoek in zijn bezit te hebben, tenzij de collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement deze termijn verlengt.

Uit het attest van de arts zal moeten blijken dat het om een arbeidsongeschiktheid gaat, wat de verwachte duurtijd van de ongeschiktheid zal zijn en of de werknemer, met het oog op een controle, buitenshuis mag gaan.

Bezorgt de werknemer geen doktersattest of dient hij het attest laattijdig in, kan de werkgever weigeren het gewaarborgd loon uit te betalen voor de dagen van ongeschiktheid die gelegen zijn voor de overhandiging of verzending van het attest.

Kan de zieke ook in het buitenland worden gecontroleerd?

Een werkgever die twijfelt aan de echtheid van de ziekte of het ongeval kan zijn werknemer laten controleren door een controlearts. De werknemer moet de nodige maatregelen nemen om dergelijk onderzoek mogelijk te maken. Dit houdt onder meer in dat de werknemer aan de werkgever moet meedelen waar hij gecontroleerd kan worden indien hij tijdelijk niet op zijn gewoonlijke adres verblijft.

In het geval dat de werknemer dus in het buitenland op vakantie is, moet hij zijn adres ter plaatste meedelen aan de werkgever, wat veelal niet gebeurt. Laat de werknemer dit na te doen dan beschikt de werkgever enkel over het gekende adres in België. Indien de controlearts op dit adres geen controle kan uitvoeren omdat de werknemer afwezig is, kan de werkgever vanaf de datum van het onderzoek door de controlearts weigeren om het gewaarborgd loon te betalen.

Wat bij ongevallen tijdens het sporten of bij roekeloos gedrag?

In sommige gevallen zal de werkgever geen gewaarborgd loon verschuldigd zijn. Dat is het geval als de werknemer een sportongeval heeft opgelopen. Dit is een ongeval dat gebeurt naar aanleiding van een lichaamsuitoefening die de werknemer uitvoert tijdens een sportcompetitie of exhibitie waarvoor de inrichter toegangsgeld ontvangt en de deelnemers in om het even welke vorm van loon ontvangen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de werknemer die in het weekend voetbalt, met deze hobby een centje bijverdient en tijdens een match zijn sleutelbeen breekt.

Voor een ongeval tijdens een ritje met de mountainbike of met de jetski tijdens de vakantie zal de werkgever in principe dus gewaarborgd loon moeten betalen.

Daarnaast moet de werkgever geen gewaarborgd loon betalen aan de werknemer indien hij kan bewijzen dat de werknemer een zware fout heeft begaan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de werknemer in duidelijk dronken toestand met een jetski ergens tegen vaart en hierdoor zijn voet breekt.

Wie voor het werk veel contact heeft met mensen raakt mentaal sneller uitgeput

Dat mentale problemen op de werkvloer meer aandacht verdienen, is duidelijk. Maar waar loopt het nu ...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Mentale klachten wegen steeds zwaarder door op werk

Hoewel er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor mentale problemen op de werkvloer, blijft he...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Hoeveel slaap heb je nodig voor een goede werkdag?

Heb jij soms moeite om je ogen op te houden op het werk? Dan schort er mogelijk iets aan jouw nachtr...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Dit wist je nog niet over je arbeidsovereenkomst

Heb je pas een kersverse job beet? Of ben je van plan om je huidig werk in te ruilen voor een nieuwe...

Bore-out in Vlaanderen: 5 procent verveelt zich te pletter

Het aantal burn-outs in ons land is regelmatig voer voor discussie in zowel politiek als media, niet...

Test: Loop jij risico op een bore-out?

Sleep jij je elke dag naar een onuitdagende job? Maakt afstompend routinewerk je lusteloos, gefrustr...