TERUG NAAR OVERZICHT

Moet ik mijn werkgever laten weten welke ziekte ik heb?

In geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte moet je drie verplichtingen nakomen ten aanzien van je werkgever

 

1. Verwittigen

Je moet je werkgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid. Het arbeidsreglement kan termijnen bepalen waarbinnen je moet reageren.

 

2. Medisch attest afleveren

Je moet hem een medisch attest bezorgen. Je bezorgt het attest indien je werkgever er om vraagt. In dit geval respecteer je een termijn van twee werkdagen volgend op zijn verzoek.

 

De verplichting tot afgifte van een medisch attest kan ook opgenomen zijn in het arbeidsreglement. In dit geval respecteer je de afgiftetermijn opgenomen in het arbeidsreglement. Is er geen termijn voorzien, dan lever je het attest af binnen de twee werkdagen vanaf de eerste ziektedag.

 

Het medisch attest moet een aantal gegevens bevatten (vb. de vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid). De precieze reden van de arbeidsongeschiktheid behoort niet tot de verplichte vermeldingen.

 

3. Controle door een controlearts toelaten

Je werkgever heeft het recht om je arbeidsongeschiktheid te laten controleren door een controlearts. De controlearts gaat na of je werkelijk arbeidsongeschikt bent, controleert de vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid en trekt de andere medische gegevens na voor zover dit noodzakelijk is binnen het kader van zijn opdracht.

 

Over de reden van ziekte mag de controlearts echter geen verslag uitbrengen aan je werkgever. Voor dit aspect is hij, net zoals elke andere arts, gebonden door het medisch beroepsgeheim.

 

Conclusie

Je hebt geen enkele verplichting naar je werkgever toe om de reden van je arbeidsongeschiktheid mee te delen. Ook de controlearts zal hierover geen verslag uitbrengen.

 

 

Wanneer is er sprake van een beroepsziekte?

Er is geen wettelijke definitie van het begrip beroepsziekte. Een mogelijke omschrijving zou kunnen zijn: "een aandoening die de werknemer oploopt, tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst".

 

Bij Koninklijk Besluit van 28 maart 1969 is evenwel een lijst van beroepsziekten opgesteld. Deze lijst omvat meer dan 150 beroepsziekten onderverdeeld in 6 grote groepen:

 

 • ·        door chemische agentia veroorzaakte beroepsziekten
 • ·        huidziekten
 • ·        longaandoeningen
 • ·        infectieziekten
 • ·        door fysische agentia veroorzaakte beroepsziekten
 • ·        andere (bijv. allergie veroorzaakt door natuurlijke latex …)

 

Het is ook mogelijk om een ziekte als een beroepsziekte te laten erkennen als deze niet op deze lijst staat.

 

Als je lijdt aan een ziekte die voorkomt op deze lijst en je kan aantonen dat je tijdens en door je werk blootgesteld werd aan een risico dat tot deze ziekte aanleiding kan geven, dan is je ziekte een beroepsziekte.

 

De arbeidsongeschiktheid wegens beroepsziekte leidt tot een schorsing in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is bij deze schorsing gewaarborgd loon verschuldigd aan de werknemer.

 

Slachtoffers van een beroepsziekte of hun rechthebbenden hebben recht op een vergoeding van het Fonds voor Beroepsziekten. Betrokkene kan recht hebben op één van de volgende vergoedingen:

 • ·        wegens een blijvende arbeidsongeschiktheid
 • ·        wegens een tijdelijke arbeidsongeschiktheid
 • ·        voor de terugbetaling van medische kosten in het kader van een behandeling van een beroepziekte
 • ·        voor de hulp aan een andere persoon
 • ·        na overlijden door de beroepsziekte, de vergoeding gaat dan naar de rechthebbenden

 

De werkgever wordt via de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid automatisch aangesloten bij het Fonds voor Beroepsziekten. In dit verband moet de werkgever geen bijzondere formaliteiten vervullen.

 

Wie voor het werk veel contact heeft met mensen raakt mentaal sneller uitgeput

Dat mentale problemen op de werkvloer meer aandacht verdienen, is duidelijk. Maar waar loopt het nu ...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Mentale klachten wegen steeds zwaarder door op werk

Hoewel er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor mentale problemen op de werkvloer, blijft he...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Hoeveel slaap heb je nodig voor een goede werkdag?

Heb jij soms moeite om je ogen op te houden op het werk? Dan schort er mogelijk iets aan jouw nachtr...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Dit wist je nog niet over je arbeidsovereenkomst

Heb je pas een kersverse job beet? Of ben je van plan om je huidig werk in te ruilen voor een nieuwe...

Bore-out in Vlaanderen: 5 procent verveelt zich te pletter

Het aantal burn-outs in ons land is regelmatig voer voor discussie in zowel politiek als media, niet...

Test: Loop jij risico op een bore-out?

Sleep jij je elke dag naar een onuitdagende job? Maakt afstompend routinewerk je lusteloos, gefrustr...