TERUG NAAR OVERZICHT

Mag ik op mijn werk foto’s nemen van collega’s en verspreiden via sociale media?

"Er heerst een goede sfeer op het werk en onder collega's maken we veel plezier. Om dat aan mijn vrienden te tonen wil ik graag een paar foto's van op kantoor op Facebook zetten. Mag dat eigenlijk?"
Het antwoord van David Seghers, SD Worx

Foto’s via smartphones

Bijna elke werknemer beschikt over een smartphone, al dan niet gekregen van de werkgever. Het is genoegzaam bekend dat je met een smartphone ook foto’s kan nemen en via dergelijke toestellen ook verbonden bent met Facebook, Twitter en andere sociale media. Voor je het weet - het gaat maar over enkele vingerbewegingen - zie je je foto verschijnen op de Facebookpagina van een collega. Mag/Kan dit zomaar?

Bescherming gefotografeerde persoon

Iedere persoon heeft een recht op afbeelding. Dit recht vloeit voort uit de regeling ter bescherming van het privéleven (de Privacywet) en van de auteurswet. In principe moet je vooraleer je een foto neemt van iemand de toestemming vragen. Wil je nadien die foto’s publiceren op het internet, dan moet je hiervoor nogmaals de toestemming vragen.

Auteurswet: steeds toestemming vragen

Het recht op afbeelding wordt beschermd door de auteurswet. Aan iedere persoon wordt een recht op afbeelding toegekend en daarom komt het alleen aan die persoon toe om te beslissen of van hem/haar een afbeelding mag worden genomen en gebruikt. De toestemming om van iemand een foto te nemen betekent niet noodzakelijk dat die toestemming ook geldt om de foto te verspreiden. Deze situaties staan los van elkaar en de toestemming moet apart gevraagd worden.

Als een persoon zich op een publieke plaats begeeft, geeft hij in principe zijn stilzwijgende toestemming. Als bepaalde personen toevallig op een foto, genomen op een publieke plaats, staat dan gaat men er in principe ook van uit dat een toestemming voor het verdere gebruik van die foto niet vereist is. Hetzelfde geldt wanneer er afbeeldingen van een menigte worden genomen.

Privacywet: toestemming vereist

De Privacywet is van toepassing van zodra er sprake is van een 'verwerking van persoonsgegevens'. Wanneer men dus op basis van foto’s, op redelijke wijze een persoon kan identificeren, worden ze persoonsgegevens. Merk wel op dat de Privacywet niet altijd geldt. De wetgeving is niet van toepassing voor foto’s voor louter persoonlijke of huishoudelijke doeleinden, zoals een familiealbum of foto’s van een sportmanifestatie. Als je die foto’s dan op het internet zou zetten dan is de privacywet wel van toepassing.

Op grond van de Privacywet kan alleen de betrokken persoon zelf beslissen over het nemen en het gebruik van zijn foto. Beiden zijn enkel mogelijk als de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. Deze toestemming moet niet noodzakelijk schriftelijk zijn. Je kan dus ook een mondelinge toestemming geven/vragen, of zelfs een stilzwijgende (bv. een persoon laat zich fotograferen zonder zich hiertegen te verzetten).

De Privacycommissie beveelt een schriftelijke toestemming aan bij het nemen of gebruiken van gerichte foto’s in het kader van een besloten kring (bv. vereniging). In een besloten kring wordt immers een onderscheid gemaakt al naargelang de beelden gericht of niet-gericht zijn. Een 'gerichte' afbeelding is een individuele afbeelding, of een afbeelding  waarvoor één of enkele personen tijdens een groepsactiviteit worden uitgelicht of een afbeelding waarvoor wordt geposeerd (bv. een individuele foto). Voor gerichte foto’s moet op een formulier nauwkeurig worden verwezen naar o.m. de verspreidingsvorm (bv. internet, e-mail, ...) en het doel. Verder moeten op dit formulier ook de rechten van de betrokkene worden vermeld, zoals het recht op informatie, toegang, verzet.

Het begrip 'niet-gericht' is eerder beeldmateriaal dat een algemene en eerder spontane, niet geposeerde sfeeropname weergeeft zonder daarvoor specifiek één of enkele personen eruit te lichten (bv. een groepsfoto van de klas tijdens een boswandeling of een sportactiviteit). Voor niet-gerichte beelden volstaat het om de betrokkene te informeren dat zulke beelden worden genomen, voor welk doel en welke publicatie.

Aangifte

Als het nemen en/of het publiceren van foto’s een (volledig of gedeeltelijk) geautomatiseerde verwerking uitmaakt (bv. bij publicatie van een foto op een publieke website), moet de verantwoordelijke voor de verwerking in principe hiervan aangifte doen bij de Privacycommissie.

Foto’s collega’s op social media?

Je moet dus goed opletten vooraleer je foto’s van collega’s zomaar op social media plaatst. De gefotografeerde persoon heeft immers een aantal rechten waarmee je rekening moet houden. Voor een gerichte foto op het werk is een schriftelijke toestemming van de betrokkene aangewezen. Bezint eer ge begint!

Wie voor het werk veel contact heeft met mensen raakt mentaal sneller uitgeput

Dat mentale problemen op de werkvloer meer aandacht verdienen, is duidelijk. Maar waar loopt het nu ...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Mentale klachten wegen steeds zwaarder door op werk

Hoewel er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor mentale problemen op de werkvloer, blijft he...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Hoeveel slaap heb je nodig voor een goede werkdag?

Heb jij soms moeite om je ogen op te houden op het werk? Dan schort er mogelijk iets aan jouw nachtr...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Dit wist je nog niet over je arbeidsovereenkomst

Heb je pas een kersverse job beet? Of ben je van plan om je huidig werk in te ruilen voor een nieuwe...

Bore-out in Vlaanderen: 5 procent verveelt zich te pletter

Het aantal burn-outs in ons land is regelmatig voer voor discussie in zowel politiek als media, niet...

Test: Loop jij risico op een bore-out?

Sleep jij je elke dag naar een onuitdagende job? Maakt afstompend routinewerk je lusteloos, gefrustr...