TERUG NAAR OVERZICHT

Krijg ik verlof voor stervensbegeleiding?

Een goede vriend van mij is ernstig ziek en zal waarschijnlijk binnenkort sterven. Ik vind het belangrijk dat iemand hem bijstaat in deze moeilijke, laatste dagen. Hoe moet ik zoiets regelen op het werk? Moet ik verlof nemen of bestaat er een speciale regeling?
Het antwoord van Ann Tourné, SD Worx

Er is inderdaad een speciale regeling: werknemers krijgen de mogelijkheid een persoon uit hun naaste omgeving die ongeneeslijk ziek is te verzorgen. Hiertoe is er het recht op beroepsloopbaanonderbreking in het kader van palliatieve zorg voor een derde persoon.

Palliatieve zorg

Onder "palliatieve zorg" verstaat men elke vorm van medische, sociale, administratieve en psychologische bijstand aan en verzorging van personen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevinden.

Relatie werknemer-stervende

Er moet geen familiale band bestaan tussen de werknemer en de stervende. De werknemer moet wel de reden van de schorsing bewijzen met een attest van de behandelende geneesheer van de zieke. Uit dit attest moet blijken dat de werknemer zich bereid heeft verklaard aan deze zieke zorgen te verstrekken. De identiteit van de zieke mag niet vermeld worden.

Duur

De werknemer heeft de keuze tussen volledige of gedeeltelijke beroepsloopbaanonderbreking (1/2de of 1/5de).

Ongeacht het regime (volledige onderbreking of vermindering van de prestaties) bedraagt de duur van de beroepsloopbaanonderbreking 1 maand en kan verlengd worden met 1 maand. Dit maximum geldt per patiënt, dit is per persoon. De wet voorziet geen beperking over een gehele loopbaan. De onderbreking gaat in de eerste werkdag van de week volgend op de afgifte van het attest. Indien de werkgever akkoord is, kan de onderbreking ook vroeger ingaan.

Aanvraagprocedure

Aanvraag bij de werkgever

De werknemer kan het palliatief verlof zowel mondeling als schriftelijk bij de werkgever aanvragen. Hij moet aan de werkgever wel een medisch attest overmaken van de behandelende geneesheer van de persoon die palliatieve zorgen nodig heeft. Het attest moet verklaren dat de werknemer bereid is palliatieve verzorging te verlenen. De naam van de patiënt hoeft niet vermeld te worden.

Het palliatief verlof gaat in op de eerste dag van de week die volgt op de week tijdens dewelke de werknemer het medisch attest aan zijn werkgever heeft overhandigd. Mits het akkoord van de werkgever, kan het recht vroeger ingaan.

Indien de werknemer zijn palliatief verlof met een maand wenst te verlengen, moet hij een tweede medisch attest, identiek aan dat waarvan sprake is hiervoor, aan zijn werkgever overmaken. Voor de verzorging van eenzelfde patiënt kan de werknemer maximaal twee medische attesten indienen.

Aanvraag bij de RVA

De werknemer moet onderbrekingsuitkeringen aanvragen met het formulier C 61 SV, dat bij de werkloosheidsbureaus en op de website van de RVA (www.rva.fgov.be) beschikbaar is.

De werknemer vult deel I van het aanvraagformulier in. De werkgever vult deel II in.

De werknemer verstuurt het formulier aangetekend naar de dienst Loopbaanonderbreking van het werkloosheidsbureau bevoegd voor zijn woonplaats.
Het aanvraagformulier moet bij het werkloosheidsbureau aankomen binnen een termijn van twee maanden na de aanvangsdatum van het palliatief verlof.
 

Geen vervanging

In het kader van normale beroepsloopbaanonderbreking bestaat er een vervangingsplicht. Ingeval van palliatieve zorg is er echter geen vervangingsplicht.

Onderbrekingsuitkering

De werknemer die zijn beroepsloopbaan volledig onderbreekt krijgt een onderbrekingsuitkering van de RVA van 756,19 euro per maand.

Voor een gedeeltelijke onderbreking van de loopbaan ontvangt de werknemer:

 

1/5

1/2

- 50 jaar

128,27 EUR of 172,49 EUR voor alleenstaanden*  

378,09 EUR

+ 50 jaar

256,53 EUR

641,33 EUR

* Een alleenstaande is een ouder die uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen die hij ten laste heeft.

Gevolgen in de sociale zekerheid

Een beroepsloopbaanonderbreker kan genieten van een gunstig sociaal statuut.

Bore-out in Vlaanderen: 5 procent verveelt zich te pletter

Het aantal burn-outs in ons land is regelmatig voer voor discussie in zowel politiek als media, niet...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Test: Loop jij risico op een bore-out?

Sleep jij je elke dag naar een onuitdagende job? Maakt afstompend routinewerk je lusteloos, gefrustr...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Gewaarborgd loon: hoe, wat en waarom?

Kan je door ziekte of door een ongeval niet gaan werken? Dan heb je recht op gewaarborgd loon. Je ho...

Werken na je 55ste: is het nog plezant?

Ben jij tussen de 55 en 65 jaar en ben je nog actief op de arbeidsmarkt? Neem dan snel deel aan onze...

Seksisme op de Belgische werkvloer: vrouwen getuigen

Een spottende opmerking, een domme blondjes-mop, een klap op het achterwerk, een veelbetekenende kni...