TERUG NAAR OVERZICHT

Kan mijn werkgever mij verplichten om te poseren voor promotiefoto's?

"Kan mijn werkgever mij verplichten om te poseren voor foto’s die gebruikt zullen worden om het bedrijf te promoten? (bv. affichecampagne, folders …) Wat als ik niet achter de boodschap sta die op deze manier verspreid wordt?"
Het antwoord van Karin Buelens, SD Worx

Privacywet vereist toestemming

De privacywet is van toepassing zodra er persoonsgegevens worden verwerkt. Het begrip 'persoonsgegevens' gaat over alle informatie van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Onder 'verwerking' wordt verstaan elke bewerking met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, verspreiden, … Foto’s van een identificeerbaar persoon gebruiken voor promotiedoeleinden van een bedrijf, vallen dus onder de privacywet.

Volgens de Privacywet kan alleen de betrokken persoon zelf beslissen over het gebruik van zijn foto. Dit gebruik is enkel mogelijk als de betrokkene daarvoor zijn toestemming heeft gegeven.

Werknemer staat onder gezag werkgever

Essentieel voor een arbeidsovereenkomst is, naast het loon en het uit te voeren werk, het gezag van de werkgever.

De werknemer is verplicht zijn werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig te verrichten, op tijd, plaats en wijze zoals is overeengekomen. Hij moet het werk uitvoeren volgens de bevelen en de instructies die de werkgever hem geeft.

Het werkgeversgezag is niet absoluut, het betreft enkel bevelen en instructies in het kader van het overeengekomen werk. Dat wil dus zeggen dat, tenzij de werknemer is aangeworven als fotomodel, de werkgever hem/haar niet kan verplichten om te poseren voor foto’s die zullen gebruikt worden om het bedrijf te promoten.

Werknemer moet loyaal zijn ten aanzien van zijn werkgever

De werknemer moet ook loyaal zijn ten aanzien van zijn werkgever. Daaruit volgt dat hij in principe de boodschap die zijn werkgever uitdraagt, dient te onderschrijven. Wanneer de werknemer het niet eens is met de boodschap van de werkgever, past het niet hier ruchtbaarheid aan te geven.

Conclusie

De werkgever kan de werknemer niet verplichten om te poseren voor foto’s die zullen gebruikt worden om het bedrijf te promoten (tenzij de werknemer is aangeworven als fotomodel). Om een foto van een concrete persoon te verspreiden, is immers toestemming van deze persoon vereist.

Noch het werkgeversgezag, noch de verplichte loyauteit van de werknemer ten  aanzien van de werkgever kunnen tot  een andere conclusie leiden.

Wat verandert er praktisch op werkvlak voor jou in 2018?

In de loop van 2018 treden er heel wat maatregelen in werking die jouw (zoektocht naar een) job in m...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Dit was 2017 in cijfers

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Maar er zi...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

De arbeidsmarkt in 2018: dit zijn de uitdagingen

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Na jaren v...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Waarom je je vakantiedagen echt niet mag vergeten opnemen

Wie voltijds werkt heeft ieder jaar recht op 20 wettelijke vakantiedagen. De wetgever stelt echter d...

5 vormen van seksuele intimidatie op het werk

Als je collega je een kneepje in je billen geeft of voortdurend voorstelt eens samen in bed te duike...

50+’ers hebben meer vertrouwen in jongere leidinggevende

Werken voor een jongere baas, vreemd? Integendeel! Slechts 28% van de werkende vijftigplussers heeft...