TERUG NAAR OVERZICHT

Ik wil graag vier vijfde werken. Welk systeem is het voordeligst?

Vier vijfde werken wordt steeds populairder. Om 4/5de te werken, moet je echter aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ook zal er loonverlies zijn in dit stelsel. Ann Tourné van het Juridisch Kenniscentrum SD Worx legt uit wat de impact is op jouw verlofdagen, vakantiegeld, eindejaarspremie, pensioen en recht op werkloosheidsuitkering.

Toon me alle deeltijdse jobs

Voorwaarden om vier vijfde te werken

We leggen aan de hand van een voorbeeld uit wat de belangrijkste gevolgen zijn van vier vijfde werken.

"Om meer tijd voor mijn gezin te hebben, zou ik graag vier vijfde werken. Ik werk nu 1 jaar bij mijn huidige bedrijf en heb dus nog geen recht op 1/5de tijdskrediet. Welk scenario is voor mij het interessantst: effectief deeltijds gaan werken of kiezen voor een voltijds contract met een dag onbetaald verlof? Belangrijk, over 4 jaar zou ik eventueel wel willen overgaan op 1/5de tijdskrediet. Is dit in beide scenario's nog mogelijk? En welke impact heeft mijn keuze op mijn verlofdagen, vakantiegeld, eindejaarspremie, pensioen en recht op werkloosheidsuitkering?"

Om in aanmerking te komen voor loopbaanvermindering met 1/5de, moet je voltijds tewerkgesteld zijn gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke aanvraag. Bij deeltijds werken is er niet voldaan aan deze tewerkstellingsvoorwaarde en zal je later dus niet kunnen genieten van 1/5de tijdskrediet.
Ook als je één dag per week onbetaald verlof zou nemen stelt zich een probleem. Als het verlof zonder wedde een systematisch karakter krijgt, bijvoorbeeld elke week op dezelfde dag verlof zonder wedde, dan wordt de voltijdse werknemer automatisch gezien als een deeltijdse werknemer. Die deeltijdse tewerkstelling heeft tot gevolg dat de werknemer niet langer aan de voorwaarde voldoet om in 1/5de tijdskrediet te gaan. Wanneer het verlof zonder wedde sporadisch wordt opgenomen, stelt zich geen probleem. In dat geval wordt het verlof geneutraliseerd. Dit betekent dat deze periode niet worden meegeteld voor de berekening van de 12 maanden. Sporadisch verlof zonder wedde nemen, verlengt dus voor zijn duur, de periode van 12 maanden.

Wat is de impact?

1. Verlof en vakantiegeld

Aangezien jouw verlofdagen en vakantiegeld berekend worden op basis van je prestaties in het jaar voordien, zal je door 4/5e te werken loonverlies lijden. Je zal in beide scenario's evenveel moeten inleveren.

2. Eindejaarspremie

Ook je eindejaarspremie wordt berekend op basis van je prestaties. Deeltijds werken betekent dus een 'deeltijdse' eindejaarspremie. Tenzij in jouw sector onbetaald verlof gelijkgesteld wordt met prestaties, zal ook in het andere scenario je eindejaarspremie lager liggen.

3. Recht op werkloosheidsuitkeringen

Deeltijds werken: om toegelaten te worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen moet je als vrijwillig deeltijdse werknemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • tewerkgesteld zijn in een deeltijds arbeidsregime die per week normaal minstens 12 uren bedraagt of minstens 1/3 bedraagt van een voltijdse regeling in de firma;
  • de werknemer hetzelfde aantal halve arbeidsdagen bewijst als het aantal volledige arbeidsdagen dat vereist is om voltijds toelaatbaar te zijn.

De refereteperiode die in aanmerking wordt genomen bij een voltijdse werknemer wordt verlengd met 6 maanden. Verlies je dus jouw job, dan kan je een uitkering krijgen voor de uren waarop je gewoonlijk tewerkgesteld was.

Fulltime contract, verlof zonder wedde: om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen moet je als werknemer binnen een referentieperiode een bepaald aantal arbeidsdagen (en/of gelijkgestelde dagen) bewijzen. Werknemers in een voltijdse arbeidsregeling moeten:

  • 624 arbeidsdagen bewijzen tijdens de periode van 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag tot werkloosheidsuitkeringen;
  • bij gebreke daaraan, minstens 312 arbeidsdagen bewijzen in voornoemde referentieperiode van 36 maanden én 1.560 arbeidsdagen tijdens de 10 jaar voorafgaand aan de referentieperiode;
  • bij gebreke daaraan, minstens 416 arbeidsdagen bewijzen in de referentieperiode van 36 maanden én per ontbrekende arbeidsdag 8 bijkomende arbeidsdagen tijdens de 10 jaar voorafgaand aan de referentieperiode.

Aangezien de FOD WASO oordeelt dat wanneer het verlof zonder wedde een systematisch karakter krijgt, de voltijds tewerkgestelde werknemer het statuut van deeltijdse werknemer aanneemt, is de kans echter reëel dat de werknemer ook vanuit dat statuut in de werkloosheid terecht komt.

4. Pensioen

Vrijwillig deeltijds werken heeft ook gevolgen voor het pensioen. Het pensioen wordt berekend op basis van het aantal dagen dat de werknemer heeft gewerkt en op het deeltijds loon. Onbetaald verlof heeft eveneens gevolgen voor het pensioen. Dit verlof wordt namelijk niet meegeteld voor de berekening van het pensioen.

Conclusie

Om in aanmerking te komen voor loopbaanvermindering met 1/5de, moet je voltijds tewerkgesteld zijn gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke aanvraag. Zowel het effectief deeltijds werken als het systematisch opnemen van een dag onbetaald verlof per week beletten dus dat je 1/5de tijdskrediet kan opnemen. Er zijn dus nadelen verbonden aan vier vijfde werken.

I.s.m. SD Worx


Lees ook:

Bore-out in Vlaanderen: 5 procent verveelt zich te pletter

Het aantal burn-outs in ons land is regelmatig voer voor discussie in zowel politiek als media, niet...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Test: Loop jij risico op een bore-out?

Sleep jij je elke dag naar een onuitdagende job? Maakt afstompend routinewerk je lusteloos, gefrustr...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Gewaarborgd loon: hoe, wat en waarom?

Kan je door ziekte of door een ongeval niet gaan werken? Dan heb je recht op gewaarborgd loon. Je ho...

Werken na je 55ste: is het nog plezant?

Ben jij tussen de 55 en 65 jaar en ben je nog actief op de arbeidsmarkt? Neem dan snel deel aan onze...

Seksisme op de Belgische werkvloer: vrouwen getuigen

Een spottende opmerking, een domme blondjes-mop, een klap op het achterwerk, een veelbetekenende kni...