TERUG NAAR OVERZICHT

Hoeveel vakantiedagen heb je als bediende?

Voor bedienden wordt het aantal dagen vakantie bepaald in functie van het aantal gepresteerde en gelijkgestelde maanden in het vakantiedienstjaar.

 

Bepaling van het aantal vakantiedagen voor bedienden

Voor bedienden wordt het aantal dagen vakantie bepaald in functie van het aantal gepresteerde en gelijkgestelde maanden in het vakantiedienstjaar.

 

Per maand tewerkstelling heeft een bediende recht op twee vakantiedagen in een zesdagenstelsel.

 

Voorbeeld

  1. A) Een bediende die in het volledige jaar 2015 werkte, heeft in 2016 recht op 24 dagen vakantie of 4 vakantieweken.
  2. B) Een bediende met 8 maanden prestaties of gelijkgestelde afwezigheden in 2015, heeft in 2016 recht op 16 vakantiedagen.

 

Om het resultaat om te zetten naar het vijfdagenstelsel, breng je per schijf van 6 vakantiedagen 1 dag in mindering.

 

Voorbeeld

  1. A) 24 vakantiedagen worden er in het vijfdagenstelsel dus 20 (24 - 4).
  2. B) Een bediende met 8 maanden prestaties in 2015, heeft recht op 14 (16 - 2) vakantiedagen in 2016.

 

Het aantal vakantiedagen van een bediende wordt vastgesteld op basis van het aantal prestatiemaanden in het vakantiedienstjaar, ongeacht het feit of die prestaties geleverd werden bij een andere werkgever. Ook het feit dat de arbeider vroeger als bediende was tewerkgesteld, maakt geen verschil uit voor het bepalen van het aantal vakantiedagen.

 

Deeltijdse werknemers

In de vakantiereglementering wordt gesteld dat "deeltijdse werknemers recht hebben op vakantie in verhouding tot hun dienstprestaties". Voor een deeltijdse werknemer gelden dus dezelfde regels als voor een voltijdse werknemer, maar moet het vakantiegeld proportioneel worden berekend.

 

Wat bij overgang van voltijds naar deeltijds?

Een bediende die in het vakantiedienstjaar voltijds werkte, maar sedert dit jaar halftijds, zal tijdens dit vakantiejaar recht hebben op vier weken vakantie in zijn deeltijdse regime. Op het gedeelte van de prestaties dat hij dit jaar minder presteert en geen recht op vakantiedagen opent, moet de werkgever nog wel enkelvoudig en dubbel vakantiegeld betalen.

 

Wat als je niet elke dag evenlang werkt?

De vakantiereglementering voorziet in een berekeningswijze die een resultaat geeft dat wordt uitgedrukt in een aantal vakantiedagen.

 

Hoewel de vakantieregeling niet voorziet in een berekening van de vakantieduur in vakantie-uren, is dit wel noodzakelijk voor bedienden van wie de prestaties onregelmatig zijn.

 

We kunnen de vakantieduur dan best berekenen volgens de onderstaande formules:

 

bepaling van een aantal vakantiedagen in een voltijds regime:

>> aantal maanden prestaties in het vakantiedienstjaar X 2 = het aantal vakantiedagen

berekening van het aantal vakantieweken:

>> het aantal vakantiedagen / 6

berekening van het aantal vakantie-uren:

>> het aantal vakantieweken X de gemiddelde arbeidsduur per week

 

Voorbeeld

Een bediende werkt deeltijds gedurende drie dagen per week: 8 uur op maandag en dinsdag en 4 uur op woensdag. In totaal werkt hij dus 20 uur per week. Tijdens het volledige vakantiedienstjaar 2015 leverde deze bediende "prestaties" in ditzelfde arbeidsregime.

 

Deze bediende heeft in 2016 recht op 80 vakantie-uren.

 

Berekening:

>> 12 maanden X 2 vakantiedagen = 24 vakantiedagen

>> 24 vakantiedagen / 6 = 4 vakantieweken

>> 4 weken X 20 uur per week = 80 vakantie-uren


Lees ook:

Wie voor het werk veel contact heeft met mensen raakt mentaal sneller uitgeput

Dat mentale problemen op de werkvloer meer aandacht verdienen, is duidelijk. Maar waar loopt het nu ...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Mentale klachten wegen steeds zwaarder door op werk

Hoewel er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor mentale problemen op de werkvloer, blijft he...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Hoeveel slaap heb je nodig voor een goede werkdag?

Heb jij soms moeite om je ogen op te houden op het werk? Dan schort er mogelijk iets aan jouw nachtr...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Dit wist je nog niet over je arbeidsovereenkomst

Heb je pas een kersverse job beet? Of ben je van plan om je huidig werk in te ruilen voor een nieuwe...

Bore-out in Vlaanderen: 5 procent verveelt zich te pletter

Het aantal burn-outs in ons land is regelmatig voer voor discussie in zowel politiek als media, niet...

Test: Loop jij risico op een bore-out?

Sleep jij je elke dag naar een onuitdagende job? Maakt afstompend routinewerk je lusteloos, gefrustr...