TERUG NAAR OVERZICHT

Hoeveel bedraagt de premie die je tijdens ouderschapsverlof krijgt?

"Ik ben van plan ouderschapsverlof aan te vragen. Op welke uitkering heb ik dan recht?"
 

Algemeen

Bij ouderschapsverlof, opgenomen in het kader van loopbaanonderbreking, heb je inderdaad recht op een premie of uitkering.

 

Deze onderbrekingsuitkering wordt maandelijks uitbetaald door de RVA. Het bedrag van de uitkering verschilt in functie van het gekozen onderbrekingsregime tijdens de periode van ouderschapsverlof:

 

- ofwel volledig stoppen met werken gedurende 3 maanden:
- 547,37 euro per maand indien je voltijds tewerkgesteld was. In geval van een deeltijdse tewerkstelling worden proportionele uitkeringen toegekend.
- ofwel halftijds werken gedurende 6 maanden indien je voltijds tewerkgesteld bent: 273,68 euro indien jonger dan 50 jaar  en 547,37 euro vanaf 50 jaar.
- ofwel 4/5 van een voltijdse werken gedurende 15 maanden indien je voltijds tewerkgesteld bent: 109,47 euro indien jonger dan 50 jaar en 218,95 euro vanaf 50 jaar.

Voor een onvolledige maand worden deze bedragen proportioneel verminderd.

 

Indexatie

De onderbrekingsuitkeringen zijn gekoppeld aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer wat een jaarlijkse indexverhoging van zo'n 2 % inhoudt. Bovenstaande uitkeringen zijn geïndexeerd en gelden sinds 01.06.2003.

 

Belastingen

Bovenstaande onderbrekingsuitkeringen zijn bruto-uitkeringen. Maar de regering besliste om vanaf 1 januari 2004 de bedrijfsvoorheffing in te houden zodat de onderbrekingsuitkeringen voortaan netto worden uitbetaald door de RVA.

 

Deze inhouding aan de bron zal leiden tot een vermindering van de onderbrekingsuitkeringen:

- met 10,13% in geval van een voltijds ouderschapsverlof (stoppen met werken)
- met 17,15% in geval van 1/2 ouderschapsverlof (halftijds werken) of 1/5 ouderschapsverlof (4/5 werken)

 

Het voordeel van deze nieuwe inhouding is dat je minder belastingen zal moeten bijbetalen na de definitieve berekening ervan.

 

Cumul met andere inkomsten

e kunt deze onderbrekingsuitkeringen eventueel cumuleren met de inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een politiek mandaat, of uit een nevenactiviteit als loontrekkende reeds uitgeoefend gedurende ten minste de 3 maanden die aan je ouderschapsverlof voorafgaan.

 

In geval van voltijds ouderschapsverlof (stoppen met werken) mag de uitkering worden gecumuleerd met de inkomsten van de uitoefening van een zelfstandige activiteit gedurende een maximumperiode van een jaar. In geval van 1/2 ouderschapsverlof (halftijds werken) of 1/5 ouderschapsverlof (4/5 werken) is die cumulatie niet mogelijk.

 

ism SD Worx


Lees ook:

11 tot 20% van de Belgen wil van job veranderen

De Belg wil steeds vaker ander werk en vindt het ook, al is een vast contract moeilijker te bemachti...

Zeg, heb je al een account?

Registreer nu en word snel gevonden door interessante werkgevers.

Ideale werkgever: baas, buddy of coach?

Vijftig jaar geleden zag de relatie tussen werkgever en werknemer er nog heel anders uit. Wat is er ...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Baas zijn in de 21ste eeuw? Zo doe je het

Tegenwoordig heeft people management wel wat meer om het lijf dan werknemers simpelweg op te leggen ...

Tijd voor de ideale job!

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

 

Managers van ICT-multinationals over hun leiderschapsstijl

Hoe stellen de managers van vandaag zich op tegenover hun personeel? Zijn het halve dictators of heu...

Flirten op het werk? Bij deze 5 beroepen is het dagelijkse kost

Bepaalde beroepen hebben een heel aparte uitstraling: omwille van het uniform, de algemene présence ...

Goede relatie met de baas belangrijker dan je denkt

We willen niet weinig van onze baas: hij/zij moet ons inspireren, autonomie geven en ons voldoende w...