TERUG NAAR OVERZICHT

Hoe lang moet je officiële documenten bewaren?

Als de belastingbrief in de bus valt, is dat vaak een gelegenheid om wat orde te brengen in de massa papieren documenten die je gedurende het jaar bewaard hebt. Het makkelijkst is dan om deze rechtstreeks te klasseren in de vuilnisbak.

Jammer genoeg moet je sommige documenten gedurende een bepaalde periode bewaren, wat het opruimen er niet aantrekkelijker op maakt. Wij proberen het je iets makkelijker te maken met een handig overzicht van de verschillende soorten documenten én hhun bewaartermijn.

Levenslang

 • Globaal medisch dossier (gezondheids- en inentingsboekje, bloedgroep, uitslagen van analyses en onderzoeken, röntgenfoto’s)
 • Diploma’s en professionele titels
 • Arbeidscontract
 • Geboorte-, adoptie- of erkenningsakten
 • Documenten met betrekking tot wettelijk of ongehuwd samenwonen, samenlevingscontract, huwelijkscontract, trouwboekje of echtscheidingsvonnis
 • Notariële akten
 • Schenkingsakte
 • Testamenten, documenten met betrekking tot de nalatenschap

10 jaar

 • Facturen met betrekking tot bouw en werkzaamheden (met 10-jarige garantie)
 • Contracten met de architect of aannemer
 • Facturen van de garagehouder, loodgieter, elektricien, schilder… (plaatsing en herstelling)
 • Documenten met betrekking tot het beheer van een mede-eigendom
 • De akte van de hypothecaire lening en het bewijs van afbetaling
 • Kredietovereenkomsten en het bewijs van terugbetaling
 • Aankoopborderellen van effecten
 • Volledige schadedossiers (en nog langer wanneer er mogelijk medische gevolgen zijn)
 • Bewijs van niet-belastbare ontvangen inkomsten

5 jaar

 • Kinderbijslag, bewijs van betaling van onderhoudsgeld, werkloosheidsvergoedingen, vakantiegeld en eventuele schadevergoedingen
 • Huurcontract, plaatsbeschrijving, bewijs van betaling van de huurwaarborg, kopie van de opzegbrief met het bewijs van ontvangst
 • Facturen (en bewijs van betaling): gas, water, elektriciteit, telefoon en gsm, internet, teledistributie
 • Documenten van de bank en rekeningafschriften. Naast het zuiver bancaire aspect laten ze u toe om (gedateerd) bewijs te leveren, wat zeer waardevol kan zijn als u van een garantie gebruik wilt maken
 • Kosten en honoraria van notarissen en advocaten
 • Bewijs van betaling van de verkeersbelasting
 • Kopie van de belastingaangifte en van de Bewijsstukken

3 jaar

 • Strookje van de postassignatie van het pensioen
 • Verzekeringscontracten niet-leven (brand, BA familiale, auto), bewijs van premiebetaling. Kopie van de opzeg van een contract.

2 jaar

 • Medische kosten, ziekenhuisfacturen en de betalingsbewijzen daarvan
 • Ereloonnota’s van artsen, apothekers, tandartsen (te tellen vanaf het einde van de maand waarin de zorgen werden verstrekt)
 • Facturen van reisbureaus
 • Aankoopfacturen en/of garantiebewijzen van huishoudtoestellen, meubilair, enzovoort. De wettelijke garantie bedraagt minimaal 2 jaar. Opgelet: als er binnen de 6 maanden na levering een gebrek opduikt, wordt verondersteld dat die er al was. Na het verstrijken van die termijn zal de koper moeten bewijzen dat het gebrek er al was en dat de garantie nog van toepassing is. Voor bepaalde producten, die normaal een vrij lange levensduur hebben (of in het buitenland), kan de garantietermijn langer zijn.

6 maanden tot 1 jaar

 • hotel- en restaurantbriefjes
 • de factuur van het schoorsteenvegen dat jaarlijks verplicht is om met uw verzekering in orde te zijn
 • transportfacturen

1 maand

 • Kastickets van winkels voor relatief beperkte bedragen

Meestal wordt omruiling of terugbetaling alleen aanvaard als u beschikt over het ticket, binnen de 14 dagen na aankoop en als dat gebeurt buiten de koopjesperiode en niet bij speciale acties. Vergeet niet dat die schijnbaar onbelangrijke kastickets het bewijs van aankoop kunnen leveren bij schade of diefstal van de aangekochte goederen.

Bron: m24

Wat verandert er praktisch op werkvlak voor jou in 2018?

In de loop van 2018 treden er heel wat maatregelen in werking die jouw (zoektocht naar een) job in m...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Dit was 2017 in cijfers

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Maar er zi...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

De arbeidsmarkt in 2018: dit zijn de uitdagingen

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Na jaren v...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Waarom je je vakantiedagen echt niet mag vergeten opnemen

Wie voltijds werkt heeft ieder jaar recht op 20 wettelijke vakantiedagen. De wetgever stelt echter d...

5 vormen van seksuele intimidatie op het werk

Als je collega je een kneepje in je billen geeft of voortdurend voorstelt eens samen in bed te duike...

50+’ers hebben meer vertrouwen in jongere leidinggevende

Werken voor een jongere baas, vreemd? Integendeel! Slechts 28% van de werkende vijftigplussers heeft...