TERUG NAAR OVERZICHT

Het WK voetbal op kantoor? Enkele tips voor de werkgever

Binnenkort trekken de Rode Duivels naar Brazilië en slaat de voetbalgekte toe. Hoe gaat u als werkgever om met iets te enthousiaste werknemers?
Enkele tips van Cleo De Wit, legal advisor bij Partena

Veel matchen starten al om 18.00 uur. De ideale gelegenheid om na de dagtaak de teamgeest aan te wakkeren door de wedstrijd te volgen op een groot scherm in uw bedrijf! Maar mag er dan alcohol worden gedronken?

De werkgever is verplicht een preventief alcohol- en drugsbeleid op te nemen in het arbeidsreglement. Vaak wordt er een nultolerantie ingevoerd, maar er kunnen ook regels worden uitgewerkt over het gebruik van (licht) alcoholisch dranken tijdens bepaalde sociale activiteiten, zoals een nieuwjaarsreceptie of een bedrijfsfeest.

In dergelijke gevallen is het ook met klem aan te raden vervoer te organiseren na afloop van die feesten. Zowel om de veiligheid van de werknemer te beschermen als de aansprakelijkheid van de werkgever te beperken. Het blijft immers een sociale activiteit op de arbeidsplaats, zelfs al wordt het bekijken van het WK voetbal na de werkuren georganiseerd. Het doorslaggevende argument om de aansprakelijkheid van de werkgever te bepalen, is de vraag of de werknemer nog steeds onder het gezag van de werkgever staat. Een feitenkwestie waarover de rechter zal oordelen.

Voor de werkgever is het dus belangrijk duidelijk te communiceren dat het kijken naar de match vrijwillig is en dat dit plaatsvindt buiten de werkuren. Op die manier verduidelijkt hij zijn aansprakelijkheid. Daarnaast stimuleert hij het best het gebruik van openbaar vervoer of taxi en legt hij duidelijke regels vast over alcoholgebruik.

Enkele situaties en mogelijke gevolgen:

  • Een ongeval op de terugreis? Als het WK-event tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, met andere woorden tijdens de normale werkuren, wordt georganiseerd, dan staat de werknemer uiteraard onder het gezag van de werkgever. Stel dat de werknemer na afloop  van dit WK-event in een dronken toestand tegen een boom aanrijdt, dan zou dit als een arbeidsongeval beschouwd kunnen worden. Een grove fout of het roekeloos gedrag van de werknemer sluit met andere woorden de kwalificatie van een arbeidsongeval niet uit.
  • Schade aan derden? Ook de schade die de werknemer toebrengt aan derden tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst valt onder de aansprakelijkheid van de werkgever. Hij is echter niet aansprakelijk voor een veelvuldige lichte fout, een zware fout of bedrog. In het arbeidsreglement wordt dronkenschap vaak gekwalificeerd als een zware fout, zodat de werkgever in dat geval is ingedekt.
  • Overmatig alcoholgebruik? De aansprakelijkheid van de werkgever zal in het gedrang komen als hij overvloedig dranken schenkt op een feestje. Als de werkgever dus ‘toelaat’ dat de werknemer zich ongebreideld te goed doet aan alcohol en zelf geen maatregelen neemt, dan kan dit worden beschouwd als een fout waarvoor hij aansprakelijk is. In dat geval kan de werkgever zelfs strafrechtelijk worden gesanctioneerd wegens schuldig verzuim, als hij bijvoorbeeld een werknemer in dronken toestand in zijn wagen laat stappen.

Kledingvoorschriften: kan de werkgever verhinderen dat werknemers naar het werk komen in een voetbaltruitje? En wat als de outfit eerder lijkt op een carnavalsplunje? 

In de wetgeving zijn kledijvoorschriften enkel terug te vinden met betrekking tot hygiënische of veiligheidsregels. Er zijn geen wettelijke of sectorale regels die voorzien in een specifieke dresscode.

De werkgever kan wel in zijn arbeidsreglement een dresscode opnemen, die dan door iedereen (of een deel van het personeel) moet worden gerespecteerd. Dit moet op objectieve en niet discriminatoire manier gebeuren, want het is belangrijk dat de werkgever geen onderscheid maakt tussen het personeel.

Op basis van het arbeidsreglement kan de werkgever dan sancties opleggen indien de werknemer ongepaste kledij draagt.

Internet: mag een werknemer de match (her)bekijken tijdens de werkuren?

Hoewel internet een nuttige bron van informatie is, kan het op de werkvloer ook leiden tot misbruik, zoals het online volgen van voetbalwedstrijden.

Als werkgever kan u enig toezicht of controle uitoefenen, maar hierbij mag u niet te ver gaan. Een evenwicht tussen het controlerecht van de werkgever en het recht op eerbiediging van de privacy van de werknemers moet gewaarborgd blijven.

Als werkgever bepaalt u zelf óf en in welke mate werknemers gebruik mogen maken van internet en e-mail voor privédoeleinden. Zo kan u het privégebruik tijdens de werkuren verbieden en enkel toelaten tijdens de middagpauze, of kan u het privégebruik volledig verbieden. Ook kan u de toegang tot bepaalde websites blokkeren of het downloaden van bepaalde software verbieden.

Omdat u moet kunnen aantonen dat u de werknemers geïnformeerd hebt over de regels voor het gebruik van e-mail en/of internet op het werk en over de mogelijkheid van een controle, is het sterk aangewezen hierover een policy op te stellen. Die voegt u als bijlage aan het arbeidsreglement toe. Op die manier kan u, indien nodig, sancties koppelen aan het onregelmatig gebruik.

Kan u tijdelijk het arbeidsrooster in uw bedrijf aanpassen?

Is de kans groot dat uw werknemers net iets te zwaar de bloemetjes buiten zetten, waardoor ze minder zullen presteren de volgende ochtend? Of willen ze absoluut vroeger naar huis om geen enkele match te missen? Via een tijdelijke wijziging van het uurrooster kan u gedurende de periode van het WK met uw werknemer overeenkomen om de werkdag bijvoorbeeld wat later dan gewoonlijk te laten aanvangen. Het alternatieve uurrooster neemt u dan op als bijlage bij de arbeidsovereenkomst, waarmee de werknemer zich uitdrukkelijk akkoord verklaart.

Die alternatieve uurroosters worden dan het beste aangeplakt in de onderneming, zodat de sociale inspectie de uren waarop de werknemer langer aanwezig is, niet als overuren zou beschouwen.

I.s.m.: Partena

Wat verandert er praktisch op werkvlak voor jou in 2018?

In de loop van 2018 treden er heel wat maatregelen in werking die jouw (zoektocht naar een) job in m...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Dit was 2017 in cijfers

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Maar er zi...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

De arbeidsmarkt in 2018: dit zijn de uitdagingen

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Na jaren v...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Waarom je je vakantiedagen echt niet mag vergeten opnemen

Wie voltijds werkt heeft ieder jaar recht op 20 wettelijke vakantiedagen. De wetgever stelt echter d...

5 vormen van seksuele intimidatie op het werk

Als je collega je een kneepje in je billen geeft of voortdurend voorstelt eens samen in bed te duike...

50+’ers hebben meer vertrouwen in jongere leidinggevende

Werken voor een jongere baas, vreemd? Integendeel! Slechts 28% van de werkende vijftigplussers heeft...