TERUG NAAR OVERZICHT

Bij welke gebeurtenissen heb je recht op klein verlet?

Heb je binnenkort een huwelijk in het verschiet (van jezelf of bijvoorbeeld je broer), dan is een dagje verlof waarschijnlijk wel welkom. Gelukkig hoef je hiervoor geen vakantiedagen op te nemen. Je hebt namelijk recht op klein verlet bij een huwelijk. Maar bij welke gebeurtenissen heb je nog allemaal recht op klein verlet? 

Wat is klein verlet?

Bij een aantal familiale gebeurtenissen heeft de werknemer recht om van het werk afwezig te zijn en dit met het behoud van zijn of haar loon. Klein verlet wordt ook wel 'klein verzuim' genoemd.

Wie heeft recht op klein verlet?

De reglementering over klein verlet is van toepassing op de meest voorkomende categorieën van werknemers, namelijk:

 • arbeiders en bedienden
 • handelsvertegenwoordigers
 • studenten en industriële leerlingen
 • dienstboden

Voorwaarden

Om recht te hebben op klein verlet moet je gelijktijdig aan de volgende 4 voorwaarden voldoen:

 • Soort gebeurtenis: niet elke gebeurtenis geeft recht op afwezigheid met behoud van loon. Check dus altijd of jouw voorval wel vernoemd wordt in de lijst.
 • Loonverlies: het recht op kort verzuim kan pas ingeroepen worden indien de verlofdagen vallen op dagen waarop de werknemer normaal gezien arbeid zou verrichten. Zo niet, dan is er geen sprake van loonverlies en kan de werknemer zich dus ook niet op het recht beroepen.
 • Verwittiging: de werknemer dient de werkgever tijdig (liefst vooraf) te verwittigen dat hij of zij afwezig zal zijn omwille van klein verlet.
 • Doel: de toegelaten afwezigheidsdagen moeten door de werknemer gebruikt worden in kader waarvan ze toegekend zijn.

Gebeurtenissen

Zoals we al aangegeven hebben, geeft niet zomaar elke gebeurtenis aanleiding tot klein verzuim. Hieronder geven we je alvast een opsomming van de gevallen waarin dit wel zo is. Let wel, in je CAO op sectoraal of ondernemingsniveau kan hiervan (gunstiger) afgeweken worden. Ook met je werkgever kan je hier een gunstigere regeling over treffen in je arbeidsovereenkomst.

 1. Huwelijk van de werknemer: 2 dagen, door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsvindt of tijdens de daaropvolgende week; 
 2. Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, van een kleinkind van de werknemer: de dag van het huwelijk; 
 3. Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van de werknemer: de dag van de plechtigheid; 
 4. Overlijden van de echtgenoot of echtgenote, van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van de werknemer: drie dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis; 
 5. Overlijden van een broer, zuster, schoonzuster, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die bij de werknemer inwoont: twee dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis; 
 6. Overlijden van een broer, zuster, schoonzuster, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die niet bij de werknemer inwoont: de dag van de begrafenis;
 7. Plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e): de dag van de plechtigheid (wanneer deze samenvalt met een zondag, feestdag, of gewone inactiviteitsdag: de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt); 
 8. Deelneming van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de vrijzinnige jeugd daar waar dit feest plaatsvindt: de dag van het feest (wanneer dit samenvalt met een zondag, feestdag of gewone inactiviteitsdag: de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt); 
 9. Verblijf van de dienstplichtige werknemer in een rekruterings- en selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn verblijf in een rekruterings- of selectiecentrum: de nodige tijd, met een maximum van 3 dagen; 
 10. Verblijf van de werknemer-gewetensbezwaarde op de administratieve Gezondheidsdienst of in een van de verplegingsinrichtingen, die overeenkomstig de wetgeving over het statuut van de gewetensbezwaarden door de Koning zijn aangewezen: de nodige tijd, met een maximum van 3 dagen; 
 11. Bijwonen van een bijeenkomst van de familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter: de nodige tijd, met een maximum van één dag; 
 12. Deelneming aan een jury, oproeping als getuige vóór de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank: de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen; 
 13. Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen: de nodige tijd; 
 14. Uitoefening van het ambt van bijzitter in een van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het Europese Parlement: de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen; 
 15. Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteverkiezingen: de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen.

 


Lees ook:

Waarom je je vakantiedagen echt niet mag vergeten opnemen

Wie voltijds werkt heeft ieder jaar recht op 20 wettelijke vakantiedagen. De wetgever stelt echter d...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

5 vormen van seksuele intimidatie op het werk

Als je collega je een kneepje in je billen geeft of voortdurend voorstelt eens samen in bed te duike...

Win gratis filmtickets

Win tickets voor 'Suburbicon', de nieuwste film van acteur/regisseur George Clooney met Matt Damon in de hoofdrol.

50+’ers hebben meer vertrouwen in jongere leidinggevende

Werken voor een jongere baas, vreemd? Integendeel! Slechts 28% van de werkende vijftigplussers heeft...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Loketfuncties bij de banken maken massaal plaats voor nieuwe profielen

De aanhoudend lage rente en almaar complexere regelgeving dwingen onze financiële instellingen tot s...

Filippijnse verpleegster Faith Padayao (32) kwam bewust in België werken

In onze Daarom werk ik hier-rubriek vertellen gewone werknemers wat ze tof en minder tof vinden aan ...

Praktisch op pensioen

De regering-Michel wil onze pensioenregeling duchtig aanpakken. Dit zijn de huidige fundamenten op e...