TERUG NAAR OVERZICHT

Asbestproces: welke 5 beroepsziektes komen het meeste voor?

In Brussel loopt het proces tegen asbestproducent Eternit. Welke beroepsziekten komen de laatste jaren het meeste voor? En hoeveel word je vergoed als je aan een astbestaandoening lijdt? Alexander Van de Sande van het Fonds voor Beroepsziekten geeft tekst en uitleg.

Bij het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) kan je een aanvraag tot vergoeding indienen als je aan een ziekte lijdt die haar oorzaak heeft in het beroep dat je uitoefent. Zo bestaat er een lijst met vergoedbare ziekten. Maar indien je kan bewijzen dat je aan een ziekte lijdt die niet in de lijst voorkomt maar die wel een oorzakelijk verband houdt met het beroep dat je uitoefent, kan je ook daarvoor een aanvraag indienen.

Aantal behandelde aanvragen bij FBZ in 2009 én 2010*
Gerangschikt volgens aandoening

Aantal behandelde aanvragen in 2009 én 2010 Aandoening
2098 Lumbale aandoeningen
2100 Ademhalingssysteem
1429 Hardhorigheid
1381 Carpal tunnel (aandoening in de pols)
872 Tendinitis (peesonsteking)

*enkel voor werknemers van de privésector

In 2009 en 2010 werden er dus vooral aanvragen ingediend voor ziektes die te maken hebben met rug -en ademhalingsproblemen. Ook problemen met het gehoor, de pols en peesonstekingen komen het meeste voor.

Asbestfonds

“In de schoot van het Fonds voor Beroepsziekten werd het Asbestfonds op 1 april 2007 opgericht. Jaarlijks sterven er zo’n 200 mensen aan asbest. De overheid vond het haar verantwoordelijkheid om die slachtoffers te vergoeden.”

“Er zijn twee ziektes die vergoed worden door het Asbestfonds: mesothelioom (longvlieskanker) en asbestose. In het eerste geval is de ziekte ongeneeslijk met een gemiddelde levensverwachting van 12 tot 14 maanden na de diagnose. Het is dan ook zaak om zo snel mogelijk de schadeloosstelling uit te betalen. Dat kan en lukt ons ook binnen de twee maanden. Op voorwaarde dat alle (medische) bewijsstukken zijn toegeleverd.”

Aantal slachtoffers van asbest
voor beide ziektes die worden erkend door het Asbestfonds (AFA)

Aantal slachtoffers erkend door het AFA      
 Jaar Mesothelioom Asbestose Totaal
2007 122 241 363
2008 255 67 322
2009 176 94 270
2010 136 127 263
2011 142  55 197
Totaal 831 584 1415

 

 “Indien het slachtoffer toch overleden is, zijn er ook uitkeringen voor rechthebbenden. Dat kan de partner zijn, maar ook de kinderen krijgen eenmalig een som geld uitgekeerd. Werd je gediagnosticeerd met mesothelioom dan krijg je maandelijks een vaste rente van 1.500 euro (vanaf het moment dat de aanvraag is ingediend). Overlijdt een slachtoffer aan mesothelioom dan ontvangt de partner eenmalig een kapitaal van 30.000 euro. Elk kind ontvangt een vergoeding van 25.000 euro.”

“Belangrijk om weten is dat alle slachtoffers van asbest door het Asbestfonds worden vergoed. In tegenstelling tot het Fonds voor Beroepsziekten moet je in geval van asbest niet aantonen dat de ziekte een verband houdt met je werk. Ook ‘omgevingsslachtoffers’ hebben dus recht op een uitkering.“

Geen schadeclaims

Maar opgelet: wie een vergoeding krijgt uitbetaald door het Asbestfonds verliest daarbij het recht om zelf een schadeclaim in te dienen tegen een asbestproducent. N-VA-senator Louis Ide wil daarom een wetsvoorstel indienen waarbij het slachtoffer van asbest zowel een aanvraag tot vergoeding kan indienen bij het Asbestfonds als naar de rechter stappen voor een schadeclaim.

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Gewaarborgd loon: hoe, wat en waarom?

Kan je door ziekte of door een ongeval niet gaan werken? Dan heb je recht op gewaarborgd loon. Je ho...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Werken na je 55ste: is het nog plezant?

Ben jij tussen de 55 en 65 jaar en ben je nog actief op de arbeidsmarkt? Neem dan snel deel aan onze...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Seksisme op de Belgische werkvloer: vrouwen getuigen

Een spottende opmerking, een domme blondjes-mop, een klap op het achterwerk, een veelbetekenende kni...

Seksisme op de Belgische werkvloer: gaat het van kwaad naar erger?

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen ontving het voorbije jaar ruim een kwart meer...

Hoger loon drijft de dagelijkse filerijder

Ver van het werk wonen heeft een hoop nadelen. Uit een enquête van regiojobs.be en iVOX bleek onlang...