TERUG NAAR OVERZICHT

Alcohol- en drugsbeleid verplicht sinds 1 april 2010

Sinds 1 april 2010 moet elke werkgever een alcohol- en drugsbeleid hebben. Waarom dat zo noodzakelijk is en wat er precies moet instaan, vertelt Karen Van den Bergh, consultant bij SD Worx.

Zijn de problemen rond alcohol en drugs in de bedrijven dan zo groot?

"Toch wel. Het probleem is zeker niet nieuw. De input vanuit werkgevers- en werknemersorganisaties was meer dan groot genoeg om het onderwerp te rechtvaardigen. Uit Europese studies is trouwens gebleken dat 15 tot 30% van de arbeidsongevallen wordt veroorzaakt door alcohol- of drugsmisbruik. Berekeningen leren dat dit de samenleving jaarlijks 7 miljard euro kost. Je moet alcoholmisbruik ook niet in de schemerzone van het zware alcoholisme plaatsen. Vertegenwoordigers die bijvoorbeeld tijdens de lunchpauze enkele glazen wijn nuttigen en in de namiddag half tipsy en ongeconcentreerd bij klanten aankomen, zijn dodelijk voor het imago van een bedrijf. Ook dat valt te catalogeren onder de brede noemer van alcoholmisbruik in een professionele omgeving."

Is het een hot item is bij vele bedrijven?

"Bij sommigen wel, al is het vooral sectorgebonden. In ondernemingen waar veiligheidsfuncties een voorname rol spelen, zal er al een alcohol- en drugsbeleid bestaan. Ik denk dan aan de chemische sector, het havenbedrijf en de transportsector. Ongevallen zijn daar uit den boze en die ondernemingen doen er alles aan om de veiligheid op en rond hun bedrijfsterreinen te garanderen. Andere firma’s zullen er misschien minder van wakker liggen. Veel ondernemingen hebben nog geen alcohol- en drugsbeleid. Cao nr. 100 van 1 april 2009 verplicht bedrijven nu om dat te doen. Vanaf vanaf 1 april 2010 zouden alle bedrijven zo'n beleid moeten hebben."

Aan welke voorwaarden moet zo'n alcohol- en drugsbeleid voldoen?

"De cao laat veel ruimte voor persoonlijke invulling door de werkgever. Wettelijk gezien is het voldoende dat een werkgever een intentieverklaring opneemt in het arbeidsreglement en dat hij zich bewust is van de problematiek. Het uitwerken van die intentieverklaring tot concrete regels en procedures is echter geen verplichting, enkel een advies."

Riskeer je zo niet dat een alcohol- en drugsbeleid een vage theorie in het arbeidsreglement blijft?

"De cao is inderdaad vaag. Hij zegt letterlijk dat de bevoegdheid bij de bedrijven zelf ligt. Zij moeten concrete maatregelen opstellen voor bepaalde situaties. Ik denk dan bijvoorbeeld aan vragen zoals: wat doen we met een werknemer die onbekwaam is om nog verder te werken? Wanneer sturen we een werknemer naar huis en hoe regelen we dit praktisch? Ligt een bedrijf niet wakker van deze problematiek, dan zal het zich inderdaad beperken tot het inschrijven van een intentieverklaring in het arbeidsreglement. Ondernemingen waar veiligheid erg belangrijk is, zullen hun bestaande reglementen moeten toetsen aan de cao of zullen nu de voorzet krijgen om zelf regels en procedures te gaan uitschrijven."

De cao opent de mogelijkheid om werknemers te testen. Kan ik verplicht worden een ademtest af te leggen?

"Je moet dat wat relativeren. Het gaat hier niet om 'biologische testen' en medische onderzoeken, zoals urine- en bloedtesten. Die mogen enkel door arbeidsgeneesheren worden uitgevoerd. Men doelt hier op motorische testen en ademtesten. Maar dan nog mogen die enkel uitgevoerd worden na een collectief akkoord tussen de werkgever en de werknemers, én met instemming van de betrokken werknemer. Bovendien rechtvaardigt een positieve test nog geen sanctie. Die test wordt als een momentopname beschouwd. Met andere woorden: er moeten nog een reeks andere indicatoren aanwezig zijn die aantonen dat de prestaties van de werknemer niet optimaal zijn. Pas dan kan de werkgever ingrijpen."

Lees ook:
- Waaruit bestaat een alcoholpreventiebeleid?
- Hoe reageer je best op een dronken collega?
- Werknemers durven niet praten over alcoholprobleem

I.s.m. SD Worx

Wat verandert er praktisch op werkvlak voor jou in 2018?

In de loop van 2018 treden er heel wat maatregelen in werking die jouw (zoektocht naar een) job in m...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Dit was 2017 in cijfers

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Maar er zi...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

De arbeidsmarkt in 2018: dit zijn de uitdagingen

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Na jaren v...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Waarom je je vakantiedagen echt niet mag vergeten opnemen

Wie voltijds werkt heeft ieder jaar recht op 20 wettelijke vakantiedagen. De wetgever stelt echter d...

5 vormen van seksuele intimidatie op het werk

Als je collega je een kneepje in je billen geeft of voortdurend voorstelt eens samen in bed te duike...

50+’ers hebben meer vertrouwen in jongere leidinggevende

Werken voor een jongere baas, vreemd? Integendeel! Slechts 28% van de werkende vijftigplussers heeft...