TERUG NAAR OVERZICHT

Werken zonder statuut in België: dit mag wel en niet

Voor niet-Belgen die al dan niet tijdelijk in ons land verblijven en willen werken, gelden heel wat regels. Vacature zocht uit hoe gemakkelijk/moeilijk het voor asielzoekers en vluchtelingen is om aan de slag te gaan.

 

In principe kan je in België legaal werken als je beschikt over een wettig verblijf en:

Werknemer bent

Je bent ingeschreven bij een bedrijf en ontvangt een wettelijk loon. Je sociale bijdragen worden automatisch verrekend via je loonbrief. De werkgever betaalt ook sociale lasten voor iedere werknemer.

Zelfstandige bent

Als zelfstandige moet je zelf zorgen dat je voldoende werk binnenhaalt. Het bedrag dat je van je klanten ontvangt is een brutoloon. Want als zelfstandige ben je verplicht zelf sociale bijdragen te betalen (pensioen, kinderbijslag, gezondheidszorg, sociale, …).

 

Werken als asielzoeker

Een asielzoeker die in een asielprocedure zit, moet over een Arbeidskaart C beschikken om als werknemer te kunnen werken. Hij kan deze arbeidskaart echter pas aanvragen na een wachttijd vanaf het moment van de asielaanvraag. Vroeger bedroeg deze wachttijd zes maanden. Omwille van de huidige vluchtelingencrisis werd dit teruggebracht tot vier maanden. Asielzoekers kunnen met een arbeidskaart C werken totdat het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beslissing heeft genomen. Asielzoekers die als zelfstandige willen werken, moeten een beroepskaart aanvragen.

 

Een asielzoeker moet eerst een asielaanvraag indienen bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Daarna moet hij zich aanmelden bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft, bv. het opvangcentrum. Daar kan hij een attest van immatriculatie model A (oranje kaart) krijgen die 3 maanden geldig is. Dit attest kan 3 maal met 3 maanden verlengd worden. Na 1 jaar wordt het telkens verlengd met een periode van 1 maand.

 

Werken als vluchteling

Wanneer een persoon eenmaal erkend is als vluchteling, dan is hij vrijgesteld van de verplichting om te werken met een arbeidskaart/beroepskaart (tenzij in geval van toekenning van subsidiaire bescherming). Hij krijgt hij al dezelfde rechten als iedere andere werkzoekende. Via de VDAB kan hij/zij dan wel een aangepast begeleidingsplan volgen om hem/haar te helpen bij de zoektocht naar werk.

 

Werken als EU-burger in België

Binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland is er een vrij verkeer van personen en diensten. Dit betekent dat iedere EU-burger vrij is om zich in België te vestigen en hier ook te werken. Ook buitenlandse firma’s mogen hier eigen werknemers tijdelijk tewerk stellen, door middel van detacheringscontracten. De RSZ wordt dan betaald in het land van oorsprong. Deze mensen werken helaas vaak tegen een loon dat stukken lager ligt dan de Belgische lonen. Soms wordt ook de betaling van de sociale zekerheid ontdoken. Deze zogenaamde sociale dumping komt vaak voor in sectoren zoals de bouw, horeca en voeding (slachthuizen e.d.).

 

Buitenlanders die voor een Belgische onderneming werken, genieten dezelfde loon en arbeidsvoorwaarden als hun collega’s.

 

Een toeristenvisum geeft je niet het recht om in België te werken.

 

Werken als seizoenarbeider

In bepaalde sectoren – landbouw, toerisme,… - kan je ook aan de slag als seizoenarbeider. Werk je per jaar niet meer dan een bepaald aantal dagen als seizoenarbeider, dan hoef je geen sociale bijdragen te betalen. 

Ontvang je een werkloosheidsuitkering, dan mag je per jaar maximaal 65 dagen werken als seizoenarbeider. Hierop zijn twee uitzonderingen:

In een landbouwbedrijf mag je maar 30 dagen per jaar als seizoenarbeider werken.

In de witloof- en champignonteelt mag je 100 dagen per jaar werken. Werkte je bijvoorbeeld 65 dagen in de tomatenteelt, dan mag je nog 35 dagen werken in de witloof- of champignonteelt.

 

 

Zoek je een job bij een bedrijf waar diversiteit hoog scoort? Bekijk dan snel deze vacatures.

 

Bron: ACV Diversiteit & Unizo

Laat je professioneel begeleiden: vraag het aan onze CarrièreCoach

Heel de maand november kunnen jobzoekers en bij uitbreiding alle werknemers die hun carrière een zet...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Hoe haal je een job binnen als je te weinig ervaring hebt?

Op de arbeidsmarkt kan het er keihard aan toe gaan. De kandidatuur van wie niet over de juiste ervar...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

7 hobby’s waarmee je scoort op je cv

Zet je je hobby’s op je cv of laat je hen achterwege? Als je wekelijks gokt op hanengevechten vermel...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Deze veelvoorkomende sollicitatiefouten zal jij niet snel meer maken

Over hoe je te gedragen tijdens een sollicitatiegesprek zijn al heel wat pagina’s gevuld. Wat de bes...

Ben je al een tijdje werkloos? Deze tips kunnen je helpen bij het solliciteren

Hoe langer je zonder werk zit, hoe moeilijker het is om een job te vinden. ‘Als mijn collega’s in an...

5 sleutelzinnen die je cv waarschijnlijk mist

Zes seconden krijg je gemiddeld om een rekruteerder te overtuigen met je cv. Springt er in die korte...