TERUG NAAR OVERZICHT

Wat als je geen zin meer hebt om aan je nieuwe job te beginnen?

"Een aantal weken geleden heb ik een bediendecontract voor onbepaalde duur getekend. Normaal gezien begin ik aan deze nieuwe job op 1 januari 2013, maar eigenlijk heb ik er geen zin meer in. Kan ik het contract nog beëindigen of hang ik nu vast gedurende mijn proefperiode van 6 maanden?"
Het antwoord van SD Worx

1. Opzegging

Je overhandigt je ontslagbrief aan je werkgever of verstuurt hem de brief aangetekend. Op de kalenderdag na de dag van kennisgeving gaat een opzeggingstermijn in van 7 kalenderdagen. Dit in de veronderstelling dat er een proefperiode in je contract is opgenomen. Daarna is je contract effectief beëindigd.

Niet te vroeg …

Zorg ervoor dat de laatste dag van de opzeggingstermijn niet vroeger valt dan de laatste dag van de minimumduur van je proefperiode. De ontslagbrief mag dus niet verstuurd of overhandigd worden vóór een bepaalde datum.

Concreet : de minimumduur van de proefperiode bij bedienden is altijd één maand. In jouw geval is de laatste dag van de minimumduur 31 januari 2012. De opzeggingstermijn tijdens de proefperiode is 7 kalenderdagen. Dit betekent dus dat je 7 kalenderdagen moet terugtellen vanaf 31 januari om de aanvangsdatum van je opzeggingstermijn te kennen, nl. 25 januari. Zorg er voor dat de termijn niet vroeger ingaat, anders zal je een vergoeding moeten betalen.

Vergeet niet dat als je je ontslagbrief aangetekend verstuurt, de opzeggingstermijn pas ingaat op de derde werkdag na de datum van verzending van de brief.

Opgelet!

In geval van schorsing (wegens ziekte, vakantie, …) van je arbeidsovereenkomst zal de (minimale) proefperiode verlengd worden met de duur van de schorsing.

… en niet te laat

Zorg er ook voor dat de laatste dag van je opzeggingstermijn niet later valt dan de laatste dag van je proefperiode. De ontslagbrief mag dus niet verstuurd of overhandigd worden ná een bepaalde datum. Als je immers je ontslag indient na de proefperiode, gelden andere (langere) opzeggingstermijnen!

Concreet: de maximumduur van de proefperiode is naargelang je brutoloon 6 of 12 maanden. De duur van de proefperiode kan verlengd worden als gevolg van schorsing van de arbeidsovereenkomst (denk opnieuw aan ziekte, vakantie, …) Opnieuw tel je 7 kalenderdagen terug vanaf die einddatum om de aanvangsdatum van je opzeggingstermijn te kennen. Bezorg je ontslagbrief dus zeker voor deze datum aan je werkgever. Hou ook weer rekening met de vertraging bij het aangetekend versturen van je opzeggingsbrief.

Uiteraard kan je tussen deze twee uitersten in de proefperiode (minimum 1 en maximum 6 of 12 maanden) ook je ontslag geven, telkens rekening houdend met de opzeggingstermijn van 7 kalenderdagen.

2. Verbreking

Verbreking doe je gewoon door middel van een ontslaggesprek met je werkgever. In principe is hiermee het ontslag correct gegeven. Het is wel aan te raden om voor een schriftelijke bevestiging te zorgen.

Als je je contract verbreekt, moet je geen rekening houden met bepaalde termijnen maar je moet wel een verbrekingsvergoeding betalen! Vermits je je arbeidsovereenkomst verbreekt vóór de aanvang ervan, stemt de vergoeding overeen met het loon voor 1 maand en 7 dagen.

i.s.m. SD Worx

7 hobby’s waarmee je scoort op je cv

Zet je je hobby’s op je cv of laat je hen achterwege? Als je wekelijks gokt op hanengevechten vermel...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Deze veelvoorkomende sollicitatiefouten zal jij niet snel meer maken

Over hoe je te gedragen tijdens een sollicitatiegesprek zijn al heel wat pagina’s gevuld. Wat de bes...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Ben je al een tijdje werkloos? Deze tips kunnen je helpen bij het solliciteren

Hoe langer je zonder werk zit, hoe moeilijker het is om een job te vinden. ‘Als mijn collega’s in an...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

5 sleutelzinnen die je cv waarschijnlijk mist

Zes seconden krijg je gemiddeld om een rekruteerder te overtuigen met je cv. Springt er in die korte...

Gewikt en gewogen: het bachelordiploma versus het masterdiploma

Mik zo hoog mogelijk. Dat was het advies dat wij vroeger kregen. En dus trokken we gedwee naar de un...

Bachelors vinden even makkelijk een eerste job als masters

‘Minstens een bachelordiploma’. Je komt het zinnetje dezer dagen in heel veel vacatures tegen, alsof...