TERUG NAAR OVERZICHT

Testen bij het selectiekantoor

Nadat je het kennismakingsgesprek goed doorlopen hebt, word je uitgenodigd voor een tweede gesprek. Vindt de tweede ronde van de selectieprocedure ook plaats bij het selectiekantoor, dan mag je je in de meeste gevallen aan een of meerdere testen verwachten. Welke testen je voorgeschoteld krijgt, hangt af van de functie waarvoor je solliciteert en de wensen van het rekruterende bedrijf.

1. Het doel van testen

Het doel van deze testen is enerzijds je competenties te testen en anderzijds jou als persoon beter te leren kennen.

Dat kan op verschillende manieren door individuele testen op computer en/of simulatie-oefeningen. Beide type testen zijn bovendien nauw met elkaar verbonden en worden ook samen bekeken en beoordeeld. Op die manier krijgt de consultant een duidelijk beeld van jou en kan hij inschatten of jij geschikt bent voor de functie.

2. Individuele testen op computer

Een aantal testen worden individueel op computer afgenomen. Geen angst als je geen computervirtuoos bent. Alles wordt stap voor stap uitgelegd en je krijgt eerst een paar oefenvragen voor de test echt begint.

Tot deze categorie testen behoren onder andere de persoonlijkheidsvragenlijst en vaardigheidstesten (numeriek, verbaal, analytisch inzicht, nauwkeurigheid, abstraheer vermogen,…).

Uitzonderlijk worden deze testen ook nog schriftelijk op papier afgenomen, maar de meeste selectiekantoren werken nu toch met testen op computer.

ENKELE VOORBEELDEN

1. Persoonlijkheidsvragenlijst:

Hoe zie jij jezelf? Dat is eigenlijk de hamvraag in deze reeks vragen. Een voorbeeld van een dergelijke test: per groep van vijf vragen moet je aangeven in hoeverre je het eens bent met deze stellingen. Vervolgens moet je aan deze stellingen een rangorde geven van meest naar minst van toepassing. Op deze vragen staat geen tijdslimiet, maar je beantwoordt ze best toch aan een vlot tempo want meestal is je eerste indruk de juiste.

2. Numerieke intelligentietest:

Hier wordt je numeriek redeneervermogen getest.

Een voorbeeld: je krijgt een aantal grafieken en cijfers en moet op basis daarvan vragen oplossen. Kijk de regel van drie en procentberekeningen zeker nog even na, ze zullen van pas komen bij dit soort oefeningen.

In een ander type oefening krijg je een cijferreeks die je moet vervolledigen. Bijvoorbeeld: Vul het ontbrekende cijfer in: 7 - 15 - 31 - ?? - 136.

Doel is telkens na te gaan of je logische verbanden tussen cijfers kunt leggen en hoe vlot en accuraat je dit doet. Deze vragen zijn tijdsgebonden.

3. Verbale intelligentietest:

In deze oefeningen wordt gepeild naar je verbale redeneervermogen. Een voorbeeld: je krijgt een aantal memo's die je grondig moet lezen. Vervolgens krijg je een aantal stellingen waarvan je moet zeggen of ze - op basis van de info in de memo - fout, correct of niet te beoordelen zijn. Snelheid en nauwkeurigheid staan hierbij voorop.
Of je krijgt een test voorgeschoteld waarin je een aantal woorden moet vervolledigen. Bijvoorbeeld: Trui staat tot warmte zoals geld tot ??? Zie je het logische verband tussen deze woorden? Ook op deze oefeningen staat doorgaans een tijdslimiet.

3. Assessment Center

Naast de individuele testen op computer heb je nog een aantal testen waarbij je individueel of in groep een aantal opdrachten moet uitvoeren. Meestal gaat het hier om simulatie-oefeningen waarbij je je in een situatie of rol moet inleven. Bedoeling is telkens een aantal competenties, die je in je mogelijk nieuwe functie nodig zult hebben, te evalueren.

ENKELE VOORBEELDEN VAN MOGELIJKE OEFENINGEN:

1. Rollenspel: (individueel)

Op basis van informatie die je te verwerken krijgt, word je een bepaalde "rol" toegewezen die je moet spelen. Bedoeling is enerzijds na te gaan hoe je de verkregen informatie verwerkt en anderzijds hoe je met deze info omgaat in interactie tot anderen.

Zo moet je bijvoorbeeld de rol spelen van een afdelingschef die een evaluatiegesprek moet houden met een medewerker die zijn functie niet goed uitoefent. Men let dan bijvoorbeeld op je luisterbereidheid, hoe je tot oplossingen komt (ga je alleen beslissen, overleg je, ...), wat je communicatiestijl is, of je tot conclusies komt, ...

2. Groepsoefening

Ook in een groepsoefening moet je een rol spelen, samen met een aantal andere kandidaten. Hier wordt nagegaan welke rol jij in een groep opneemt: neem je spontaan de leiding of hou je je eerder op de vlakte, neem je het woord, luister je eerst naar anderen, ...

3. Analyse- en presentatieoefening (individueel)

Je wordt gevraagd je in een bepaalde functie en werksituatie in te leven en een aantal taken uit te voeren vanuit die functie. Zo moet je bijvoorbeeld in de huid van de nieuwe directeur van een bedrijf kruipen. Vooraf krijg je documentatie doorgestuurd (cijfers, rapporten, mails van collega's, agenda's) die je thuis kunt doornemen.

Tijdens de oefening zelf staat alles in het teken van deze rol die je moet spelen. Leef je dan ook zoveel mogelijk in en speel dit alsof het werkelijkheid was. Je wordt immers beoordeeld op hoe je de dingen aanpakt in deze functie.

Je komt bijvoorbeeld in een situatie terecht waar je een strategisch plan moet opstellen voor de bestuursvergadering van een paar dagen later. Je kunt hiervoor terugvallen op de documentatie die je gekregen hebt. Vaak wordt ook je mailbox gesimuleerd waarin mails zitten van 'collega's' waarmee je rekening moet houden. Op het einde van de oefening moet je jouw strategisch plan presenteren en verdedigen op de zogenaamde bestuursvergadering.

Met dit soort oefeningen worden een aantal capaciteiten beoordeeld:

- Analytisch denkvermogen
- Ontwikkelen van een strategische visie
- Vertalen van een strategische visie in een concreet actieplan
- Formuleren van aanbevelingen
- Overtuigingskracht en impact op basis van onderbouwde argumenten
- Duidelijke en gestructureerde communicatie

Dit soort oefeningen bestaan in verschillende versies, afhankelijk van je opleidingsniveau en de functies waarvoor je solliciteert.

4. Goed om weten…

- Geen reden tot paniek als je niet alle vragen opgelost krijgt. Zorg er echter wel voor dat je een redelijk tempo aanhoudt want ook de snelheid wordt gemeten.
- Als je een antwoord niet weet, vul je beter niets in. Een blanco antwoord is beter dan een gok.
- De testen worden altijd aangepast aan je opleidingsniveau (graduaat, universiteit) en aan de vacature waarvoor je solliciteert. Sollicitanten hebben vaak het gevoel dat de testen hun petje te boven gaan. Dat is volkomen normaal. Testen worden iets moeilijker gemaakt om de goede van de heel goede kandidaten te onderscheiden.
- De meeste testen en oefeningen worden tijdens de kantooruren afgenomen. Als je je echter onmogelijk kunt vrijmaken, neem je best contact op met je contactpersoon bij het selectiekantoor. Soms is het mogelijk dat je deze 's avonds of in het weekend kunt afnemen.
- Het is zinloos boekjes te lezen ter voorbereiding want meestal krijg je toch andere testen.
- Het is best goed uitgeslapen te zijn.

Laat je professioneel begeleiden: vraag het aan onze CarrièreCoach

Heel de maand november kunnen jobzoekers en bij uitbreiding alle werknemers die hun carrière een zet...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Hoe haal je een job binnen als je te weinig ervaring hebt?

Op de arbeidsmarkt kan het er keihard aan toe gaan. De kandidatuur van wie niet over de juiste ervar...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

7 hobby’s waarmee je scoort op je cv

Zet je je hobby’s op je cv of laat je hen achterwege? Als je wekelijks gokt op hanengevechten vermel...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Deze veelvoorkomende sollicitatiefouten zal jij niet snel meer maken

Over hoe je te gedragen tijdens een sollicitatiegesprek zijn al heel wat pagina’s gevuld. Wat de bes...

Ben je al een tijdje werkloos? Deze tips kunnen je helpen bij het solliciteren

Hoe langer je zonder werk zit, hoe moeilijker het is om een job te vinden. ‘Als mijn collega’s in an...

5 sleutelzinnen die je cv waarschijnlijk mist

Zes seconden krijg je gemiddeld om een rekruteerder te overtuigen met je cv. Springt er in die korte...