TERUG NAAR OVERZICHT

Solliciteren we straks allemaal anoniem?

Meer dan drie jaar geleden gaf de federale overheid inhoud aan het begrip ‘anoniem cv’. Vandaag lopen de eerste tests in enkele Brusselse ondernemingen. Raakt anoniem solliciteren stilaan ingeburgerd? En volgen andere Europese landen ons voorbeeld?

Discriminatie bestrijden

Met de invoering van het anonieme cv wil de federale overheid de strijd aanbinden met discriminatie op grond van geslacht, leeftijd, ras of sociale afkomst. Bij de overheid tonen ze alvast het goed voorbeeld: voor het aanwerven van contractueel personeel en voor de promotie van statutaire ambtenaren maken ze gebruik van anonieme cv's. Het KB van 25 april 2005 (van kracht sinds16 oktober 2005) dat de aanwervingsvoorwaarden per arbeidscontract in bepaalde overheidsdiensten vastlegt, heeft deze procedure een officieel karakter gegeven. Dit KB verbindt de federale overheidsdiensten ertoe om bij het rekruteren van contractuelen de databank met cv’s te raadplegen die Selor, het selectiebureau van de overheid, hun ter beschikking stelt. Wanneer de databank geconsulteerd wordt, zijn alle gegevens anoniem. Selor maakt de gegevens van de kandidaten die geselecteerd werden, pas over aan de betrokken dienst wanneer die te kennen geeft de kandidaat voor een gesprek te willen uitnodigen.

Privébedrijven zijn voorlopig nog niet overtuigd van de doeltreffendheid van anonieme cv’s. Grote namen als Axa, L’Oréal of Accor kunnen er dan wel gebruik van maken, de procedure is toch niet efficiënt genoeg om vooroordelen uit de wereld te helpen. Zeker op het moment van een persoonlijk interview kunnen discriminerende elementen opnieuw de kop opsteken. Anonieme cv’s stellen volgens sommigen het moment van afwijzing enkel uit.

Groot-Brittannië in testfase

Voorlopig zijn er ook maar weinig andere Europese landen die het Belgische voorbeeld volgen. Duitsland en Spanje laten het anonieme cv volledig links liggen. Zwitserse bedrijven vonden het project te complex en Nederland laat de beslissing aan de werkgever over.

In Göteborg, de tweede stad van Zweden, liep er tussen 2004 en 2006 een proefproject. Alleen, het resultaat was zo mager dat het anonieme cv uiteindelijk geen ingang vond in de Zweedse bedrijven. Dan liep de test in Groot-Brittannië beter. Er werden telkens 3 vergelijkbare cv's doorgestuurd: de eerste met een Engelse familienaam en de andere twee met een familienaam die typisch is voor bepaalde etnische minderheden. Conclusie: bij de overheid, waar kandidaten een standaardcv invullen, is er beduidend minder sprake van discriminatie. Zo’n standaardcv zou dan ook een mogelijke oplossing kunnen zijn, besluit het rapport. 

Frankrijk treuzelt

In principe zijn in Frankrijk sinds 31 maart 2006 anonieme cv’s verplicht in bedrijven met meer dan 50 werknemers. Helaas maakte de Franse regering de decreten nooit officieel, waardoor de wet dode letter bleef. Toch heeft Frankrijk in november een nationaal proefproject met anonieme cv’s opgestart. 50 bedrijven en 7 departementen nemen aan het experiment deel: la Seine-Saint-Denis, le Nord, le Rhône, les Bouches-du-Rhône, le Bas-Rhin, la Loire-Atlantique en Parijs. Daarnaast zijn een aantal uitzendkantoren (Adecco Expert, Adia, Manpower) en een tiental rekruteringbureaus bij het project betrokken. Afwachten wat het daar wordt.

Tekst: Rafal Naczyk

7 hobby’s waarmee je scoort op je cv

Zet je je hobby’s op je cv of laat je hen achterwege? Als je wekelijks gokt op hanengevechten vermel...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Deze veelvoorkomende sollicitatiefouten zal jij niet snel meer maken

Over hoe je te gedragen tijdens een sollicitatiegesprek zijn al heel wat pagina’s gevuld. Wat de bes...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Ben je al een tijdje werkloos? Deze tips kunnen je helpen bij het solliciteren

Hoe langer je zonder werk zit, hoe moeilijker het is om een job te vinden. ‘Als mijn collega’s in an...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

5 sleutelzinnen die je cv waarschijnlijk mist

Zes seconden krijg je gemiddeld om een rekruteerder te overtuigen met je cv. Springt er in die korte...

Gewikt en gewogen: het bachelordiploma versus het masterdiploma

Mik zo hoog mogelijk. Dat was het advies dat wij vroeger kregen. En dus trokken we gedwee naar de un...

Bachelors vinden even makkelijk een eerste job als masters

‘Minstens een bachelordiploma’. Je komt het zinnetje dezer dagen in heel veel vacatures tegen, alsof...