TERUG NAAR OVERZICHT

Mag een sollicitant een dag onbetaald op proef werken?

"Toen ik onlangs solliciteerde kreeg ik na een reeks psychologische testen en een sollicitatiegesprek de vraag of ik een dag op proef kon komen werken. Mag dat wel? Moet ik daarvoor niet betaald worden? En wat is eigenlijk het verschil tussen een test en een proef?"
Het antwoord van legal expert Michaël Zahlen van HDP-AristA

 

Tal van werkgevers willen hun toekomstige medewerker testen vóór hij/zij wordt aangeworven. Belangrijk daarbij is het onderscheid te maken tussen de test vóór de aanwerving en de proefperiode. Verwarring tussen beide zou kunnen leiden tot een situatie waarbij de werkgever een compenserende opzegvergoeding is verschuldigd of zelfs verweten wordt een niet aangegeven werknemer in dienst te hebben.

Test of proef?

Een test vóór de aanwerving heeft uitsluitend tot doel na te gaan of de werknemer over de nodige kennis en vaardigheden beschikt ten opzichte van de voorgestelde functie. Er wordt dus geen enkele arbeidsovereenkomst gesloten.

Geen enkele wet definieert het begrip test maar de rechtspraak heeft de belangrijkste kenmerken ervan bepaald:

  • De duur van de test moet beperkt en redelijk zijn ten opzichte van de te testen vaardigheden. Zo mag de test van een manager met een groot takenpakket een hele dag duren maar die van een bediende die de post moet klasseren niet.
  • De test mag voor het bedrijf niet rendabel zijn. De eventuele productiviteit van de werknemer moet worden gecompenseerd door de tijd die nodig is voor de begeleiding in het raam van de test. Een dag onbezoldigde arbeid om de vaardigheden van de werknemer te testen, is dus uit den boze.
  • Aan de test mag geen loon zijn gekoppeld. Dat betekent niet dat het niet mogelijk is de kosten van de geteste persoon terug te betalen (bv. verplaatsingskosten, materiaalkosten …).

De test mag niet worden verward met de proefperiode. De proefperiode is een periode van de arbeidsovereenkomst tijdens welke de werknemer en de werkgever de overeenkomst kunnen beëindigen via een verkorte opzegging. Er is dus al een arbeidsovereenkomst gesloten: de werknemer werd aangegeven aan de RSZ en krijgt een loon.

Sancties

Als de werkgever een test oplegt die niet aan bovenvermelde criteria voldoet, kan de test als een mondelinge arbeidsovereenkomst worden beschouwd met twee gevolgen:

  • De uitgesloten kandidaat zou van de werkgever een compenserende opzegvergoeding kunnen eisen voor de verbreking van het aldus ontstane contract.
  • Bij een controle van het toezicht op de sociale wetten zou de inspecteur kunnen vaststellen dat de werknemer niet aan de RSZ werd aangegeven en de werkgever bijgevolg een sanctie kunnen opleggen.

Ons advies

Als je de vaardigheden van je werknemer vóór de aanwerving wilt testen, raden we je aan hem of haar een document te laten ondertekenen waarin duidelijk staat dat je een test uitvoert in het raam van de aanwerving. Dat document kan je bij een eventuele controle van de sociale inspectie voorleggen en voorkomt misverstanden met de kandidaat die de test aflegt.

 

I.s.m. HDP-AristA


Lees ook:

7 hobby’s waarmee je scoort op je cv

Zet je je hobby’s op je cv of laat je hen achterwege? Als je wekelijks gokt op hanengevechten vermel...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Deze veelvoorkomende sollicitatiefouten zal jij niet snel meer maken

Over hoe je te gedragen tijdens een sollicitatiegesprek zijn al heel wat pagina’s gevuld. Wat de bes...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Ben je al een tijdje werkloos? Deze tips kunnen je helpen bij het solliciteren

Hoe langer je zonder werk zit, hoe moeilijker het is om een job te vinden. ‘Als mijn collega’s in an...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

5 sleutelzinnen die je cv waarschijnlijk mist

Zes seconden krijg je gemiddeld om een rekruteerder te overtuigen met je cv. Springt er in die korte...

Gewikt en gewogen: het bachelordiploma versus het masterdiploma

Mik zo hoog mogelijk. Dat was het advies dat wij vroeger kregen. En dus trokken we gedwee naar de un...

Bachelors vinden even makkelijk een eerste job als masters

‘Minstens een bachelordiploma’. Je komt het zinnetje dezer dagen in heel veel vacatures tegen, alsof...