TERUG NAAR OVERZICHT

Mag een bedrijf in een vacature vragen om een foto bij je sollicitatie te voegen?

"Onlangs zag ik een vacature waarin het rekruterende bedrijf expliciet vroeg om een pasfoto bij de sollicitatie te voegen. Mag dat wettelijk gezien wel?"
Het antwoord van Karin Buelens, SD Worx

Een bedrijf mag in een vacature vragen om een foto te voegen bij je sollicitatiebrief. Wanneer je op deze vraag niet ingaat, zou dit echter geen gevolgen mogen hebben, tenzij een foto relevant is voor de functie (bij voorbeeld voor de functie van fotomodel). Evenwel zal het in het geval je niet wordt weerhouden omwille van het niet meesturen van een foto, zeer moeilijk zijn om dit te bewijzen.

Privacywet van 1992

Een foto is voor de Privacywet wel een persoonsgegeven. Wanneer dus een bedrijf een foto verwerkt (bewaart, ordent, raadpleegt …) in een gestructureerd geheel, dan wordt de Privacywet geactiveerd en gelden strikte regels voor die verwerking. Zo is de verwerking slechts toegelaten in een aantal limitatief opgesomde gevallen:

  • wanneer de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend
  • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op verzoek van de betrokkene zijn genomen
  • wanneer de verwerking noodzakelijk is om een verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie
  • wanneer de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene
  • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van openbaar belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag, die is opgedragen aan de verantwoordelijke voor de verwerking of aan de derde aan wie de gegevens worden verstrekt
  • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking of van de derde aan wie de gegevens worden verstrekt, mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die aanspraak maakt op bescherming uit hoofde van deze wet, niet zwaarder doorwegen

Daarenboven moeten persoonsgegevens eerlijk en rechtmatig verwerkt worden, voor een welbepaald en gerechtvaardigd doel en de verwerking mag niet verder gaan dan noodzakelijk voor dat doel.

CAO nr. 38 van 1983 werving en selectie van werknemers

De werkgever moet gedurende de selectieprocedure de privacy van de sollicitant respecteren. Dat wil zeggen dat vragen over het privéleven slechts verantwoord zijn indien zij relevant zijn wegens de aard en de uitoefeningsvoorwaarden van de functie.

Op basis hiervan zou je kunnen argumenteren dat een foto maar mag gevraagd worden indien het relevant is voor de functie. Nochtans is het vragen van een foto bij een sollicitatie een courant gebruik. Sommige werknemers wensen niet beoordeeld te worden op hun uiterlijk maar op hun inhoud. Bij werkgevers zal een sollicitatiebrief met foto wellicht beter bijblijven.

Conclusie

Een bedrijf mag in een vacature vragen om een foto te voegen bij je sollicitatiebrief. De sollicitant beslist zelf of hij hier wel of niet op ingaat.

De werkgever moet gedurende de selectieprocedure de privacy van de sollicitant respecteren. Dat wil zeggen dat vragen over het privéleven slechts verantwoord zijn indien zij relevant zijn wegens de aard en de uitoefeningsvoorwaarden van de functie (art. 11 cao nr. 38).

I.s.m. SD Worx

7 hobby’s waarmee je scoort op je cv

Zet je je hobby’s op je cv of laat je hen achterwege? Als je wekelijks gokt op hanengevechten vermel...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Deze veelvoorkomende sollicitatiefouten zal jij niet snel meer maken

Over hoe je te gedragen tijdens een sollicitatiegesprek zijn al heel wat pagina’s gevuld. Wat de bes...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Ben je al een tijdje werkloos? Deze tips kunnen je helpen bij het solliciteren

Hoe langer je zonder werk zit, hoe moeilijker het is om een job te vinden. ‘Als mijn collega’s in an...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

5 sleutelzinnen die je cv waarschijnlijk mist

Zes seconden krijg je gemiddeld om een rekruteerder te overtuigen met je cv. Springt er in die korte...

Gewikt en gewogen: het bachelordiploma versus het masterdiploma

Mik zo hoog mogelijk. Dat was het advies dat wij vroeger kregen. En dus trokken we gedwee naar de un...

Bachelors vinden even makkelijk een eerste job als masters

‘Minstens een bachelordiploma’. Je komt het zinnetje dezer dagen in heel veel vacatures tegen, alsof...